Sări la conţinut

SIMPOZIONUL NAȚIONAL MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – 2020

Casa Corpului Didactic Buzău reînnoiește invitația la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ”, care va avea loc pe 20 iunie 2020, începând cu ora 10.00 (videoconferință).
Detalii: Simpozion_2020_CCD Buzau              

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Pagina fb a evenimentului 

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 20 mai 2020. Așteptăm lucrările dumneavoastră pe adresa de e-mail ccdbuzau@yahoo.com, cu subiectul Simpozion national 2020. Atașati, alături de lucrare, și dovada achitării taxei (prin transfer bancar, în contul RO25TREZ16620E365000XXXX – Trezoreria Buzău, cu mențiunea „taxă pentru simpozion național 2020”); CIF CCD Buzău este 4233785.

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

Succes!

PROGRAME DE EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE | OBLIGATORIU

Programe pentru disciplina Educație pentru sănătate_2004

educatie pentru cetatenie democratica_clasa a XIa

educatie pentru cetatenie democratica_clasa a XIIa

Programe de educaţie pentru viaţă şi sănătate, inclusiv educaţie sexuală pentru copii – derulate obligatoriu în şcoli

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE) | ROSE ÎN LICEE DIN BUZĂU ȘI BRĂILA

ROSE (Romanian Secondary Education Project) este cel mai amplu proiect din Educație, care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și să ajute la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de Ministerul Educației și Cercetării și, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022.

DETALII DESPRE PROIECT

Cum a apărut acest proiect în învăţământul românesc?

ROSE face parte din Programul Naţional al MEC „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) şi contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a şcolii şi la îmbunătăţirea oportunităţilor de participare în învăţământul terţiar, pentru populaţia României.

Liceele beneficiare propun activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);

(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și

(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat).

Din județele Brăila și Buzău s-au calificat în primele două runde, începând cu 2017, 18 licee: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila, Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila, Liceul cu Program Sportiv Brăila, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila, Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat, Liceul Tehnic Buzău, Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău, Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” Buzău, Liceul Tehnologic Agricol Smeeni, Liceul Agricol „Dr. C-tin Angelescu” Buzău, Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” Râmnicu Sărat, Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău, Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balas Soter” Buzău, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău.

Fiecare unitate de învăţământ beneficiază de finanţări cuprinse între 80.000 euro şi 120.000 euro, în funcţie de elevii cuprinşi în acest proiect și de grantul pentru care s-a calificat.

Câţi elevi, din aceste licee, beneficiază de pregătire suplimentară şi în ce constă aceasta?

Concret, un liceu care are cuprinşi în proiect, între 50 și 100 de elevi (grupul țintă), constituiţi în grupe pe cele patru niveluri de studii – a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a – a proiectat activităţi specifice, derulate după programul şcolar, prin care să-i sprijine pe aceştia în asimilarea şi consolidarea materiei de Bacalaureat.

În cele 18 licee, sunt aproximativ 1800 de elevi beneficiari ai pregătirii suplimentare.  Activităţile pedagogice (remediale, de sprijin, de consiliere) sunt structurate în funcţie de profilul liceului, în funcţie de disciplinele de bacalaureat (limba şi literatura română, matematică, chimie, biologie, etc) și de nevoile concrete identificate în fiecare unitate beneficiară de grant ROSE.

Activităţile remediale, de consiliere, îndrumare şi orientare vocaţională, de mediere în comunităţile rome, precum şi activităţi de dezvoltare personală sunt bugetate cu cel puţin 50% din costurile pe care le presupun.

Activităţilor extra-curriculare şi de informare, cum ar fi vizite şi excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiţii şi formarea de reţele interşcolare le sunt alocate 30%. Lucrările de renovare, reamenajare şi achiziţii de bunuri primesc până la 20%.

Unele şcoli au inserat în buget şi servicii de catering, având în vedere că au elevi navetişti şi au asigurat o masă pentru elevii care participă la activităţile proiectului.

Cum sunt sprijiniți profesorii care susțin activități remediale în cadrul proiectului ROSE? Câteva cuvinte despre mentoratul ROSE.

În cadrul proiectului ROSE, mentoratul înseamnă oferirea, pe baza nevoilor identificate, de consiliere pedagogică şi metodologică pentru implementarea activităţilor remediale (pedagogice, de asistenţă şi suport prin consiliere, de sprijin şi extrașcolare), utilizând metode, tehnici şi instrumente specifice coaching-ului.

Consilierea prin mentorat se realizează prin crearea unei relaţii între mentor şi membrii echipei pedagogice din liceele beneficiare de granturi ROSE, prin care mentorul îi ajută să conştientizeze şi să clarifice propriile puncte de vedere şi acţiuni, să descopere şi să decidă modul de abordare a activităţilor propuse în proiect, adecvat pentru atingerea rezultatelor aşteptate.

Mentorul construieşte o relaţie profesional formativă, bazată pe respect și încredere reciproce, care vine în sprijinul cadrelor didactice implicate în proiect pentru a se dezvolta şi a aplica cele mai bune strategii în procesul de predare-învăţare-evaluare, în activitățile de sprijin şi în cele extrașcolare.

Prof. Paula MIHAI – Mentor ROSE | paulagmihai@gmail.com | 0723 295 074

Aspecte din întâlnirile noastre

WORKSHOP FORMARE CONTINUĂ – PORTOFOLIUL PROFESORILOR RESPONSABILI CU PERFECȚIONAREA

Casa Corpului Didactic Buzău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău a organizat vineri, 07.02.2020, un workshop pentru profesorii responsabili cu perfecționarea.

Tematica discuțiilor a vizat:

 • Legislația privind formarea continuă și obligativitatea acumulării a 90 de CPT pe o perioadă de 5 ani;
 • Portofoliul responsabilului cu perfecționarea;
 • Oportunități de perfecționare și formare continuă prin Oferta Casei Corpului Didactic Buzău;
 • Chestionar privind nevoia de formare a cadrelor didactice din județul Buzău (studiu pentru Oferta de formare a CCD Buzău 2020-2021).

Precizări privind formarea contInuă, specializarea, perfecționarea și creditele profesionale transferabile 

Portofoliu responsabil cu perfecționarea_CCD Bz_2019

CHESTIONAR PRIVIND NEVOIA DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

https://www.edu.ro/formare-continua

Legislația în domeniul formării continue și educației pe tot parcursul vieții 

formarea-continua-cadru-conceptual

categorii-de-programe-de-formare-continua

domenii-tematice-ale-programelor-de-formare-continua

metodologie_formare_continua_2011

metodologie-echivalare-cpt

OM 5561_2011 Metodologie privind formarea continuă a personalului din înv preuniv

Programele de formare profesională autorizate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI (ANC)

precizari privind finantarea programelor de formare continua

SUCCES!

PROGRAM DE FORMARE PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR – ULTIMA SERIE

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Termen de înscriere – 22 octombrie 2019.

În Buzău, cursul se va deschide miercuri, pe 23 octombrie 2019, la ora 17.00, la Casa Corpului Didactic Buzău, sala de la etaj.

Persoanele înscrise la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 400 de lei (inclusiv taxa de evaluare).

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Colegii care s-au înscris deja sunt rugați să reconfirme, prin e-mail, participarea, la adresa  paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

BULLYING-UL NU ESTE O FORMĂ DE GÂLCEAVĂ OARECARE

„În România, 1 din 4 copii este umilit la școală, 3 din 10 sunt excluși din cercul de prieteni și 4 din 10 au fost răniți ca urmare a comportamentelor violente repetate ale altor colegi, potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii.

Bullying-ul e o acțiune continuă, cu intenția manifestă de a face rău, de a umili”, spune Ciprian Grădinariu, unul dintre autorii cercetării.

Adulții – părinții și cadrele didactice, în general – îl percep ca pe o strategie firească de adaptare a copilului. „Profesorii nu văd în hărțuirea asta constantă o problemă”, spune Grădinariu. „Iar părinții au o reacție de genul: «hai, mă, a râs de tine, râde și tu de el».”

Însă bullying-ul nu e o gâlceavă oarecare sau un șut în fund pe care le uiți a doua zi, când ieși la McDonald’s cu agresorul. Sunt acțiuni repetate –  verbale, fizice sau sociale (marginalizare, umilire publică și altele) -, cu impact puternic asupra victimei. „Noi am avut copii în focus grupuri care au spus că ar fi preferat să fie bătuți decât umiliți, pentru că rănile fizice se vindecă mai ușor”, spune Grădinariu.

Rezultatele unui studiu derulat timp de 14 ani cu niște copii din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii arată că persoanele care au fost hărțuite sunt predispuse să aibă probleme de sănătate mintală, anxietate, depresie și să se automutileze de-a lungul vieții de adult. Abuzul emoțional al colegilor lasă urme comparabile cu cele ale abuzului sexual și fizic.”

Tot articolul AICI

FORMARE CONTINUĂ ÎN VACANȚA DE VARĂ

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU, în parteneriat cu furnizorii de formare acreditați CENTRUL DE RESURSE INFOEDUCAȚIA IAȘI și ASOCIAȚIA CATHARSIS BUCUREȘTI, organizează în perioada 1-27 iulie 2019, cursuri de formare continuă pentru abilitarea cadrelor didactice cu competențe specifice abordării elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă și elevilor proveniți din medii dezavantajate, precum și pentru abordarea educațională competentă a problematicii factorilor de risc (consum de substanțe toxice, violență, bullying).

       1. Școala incluzivă și pedagogia diversității, adresat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

| 62 de ore – 15 credite transferabile | Furnizor CENTRUL DE RESURSE INFOEDUCAȚIA IAȘI | Taxa de curs este 400 de lei.

Disciplinele/temele parcurse și nr. de credite profesionale transferabile alocate:

Discipline/Teme Nr. credite
Introducere în problematica cerințelor educative speciale 2
Particularități psihopedagogice /aspecte privind personalitatea copilului cu   nevoi speciale 2
Școala incluzivă și pedagogia diversității 3
Diferențiere și individualizare în învățare la copilul cu CES integrat 3
Specificul evaluării la elevul cu cerințe educaționale speciale 3
Comunicare și consiliere în școala incluzivă 2
Total credite 15

       2. Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală, adresat cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal

| 40 de ore – 10 credite transferabile | Furnizor ASOCIAȚIA CATHARSIS BUCUREȘTI | Taxa de curs este de 200 de lei.

Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, ce vei învăța, despre formatori și diplomă. Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format electronic, cât și în format tipărit. Poți previzualiza aici.

       3. Fenomenul violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire şi intervenţii eficiente, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

| 62 de ore -15 credite transferabile | Furnizor ASOCIAȚIA CATHARSIS BUCUREȘTI | Taxa de curs este 300 de lei.

Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, ce vei învăța, despre formatori și diplomă. Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format electronic, cât și în format tipărit. Poți previzualiza aici.

Înscrierile se înregistrează până pe data de 28.06.2019.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Persoană de contact: prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com

OFERTA DE VARĂ | FORMARE CONTINUĂ | PREVENIREA INFLUENȚEI FACTORILOR DE RISC |

În luna iunie, ASOCIAȚIA CATHARSIS, partener al Casei Corpului Didactic Buzău, vă așteaptă la cursuri cu o reducere de 50 lei pentru al doilea curs achiziționat!

1. Fenomenul violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire şi intervenţii eficiente

15 credite transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători. Pentru grupele cu minim 16 participanți organizăm cursul la sediul unității școlare. Taxă participare: 300 lei

Cursul poate fi achiziționat și din catalogul SEAP. Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, ce vei învăța, despre formatori și diplomă. Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format elecronic, cât și în format tipărit. Poți previzualiza aici.

2. Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

10 credite transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal. Pentru grupele cu minim 16 participanți organizăm cursul la sediul unității școlare.
Taxă participare: 200 lei

Cursul poate fi achiziționat și din catalogul SEAP. Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, ce vei învăța, despre formatori și diplomă.
Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format elecronic, cât și în format tipărit. Poți previzualiza aici.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Vă stăm la dispoziție pentru detalii și înscrieri

prof. metodist Paula MIHAI | 0723 295 074 | paulagmihai@gmail.com

dr. Doina NIȚĂ | 0724 254 797 | cursuri@asociatiacatharsis.ro

ATELIER DE DOCUMENTARE CREATIVĂ PENTRU LICEENI | SULINA | 10-20 IUNIE 2019

Liceenii toată țara sunt invitați să se înscrie până pe data de 2 iunie la Atelierul intensiv de documentare creativă, care se va desfășura între 10 și 20 iunie în Sulina. 

One World Romania la Școală organizează cel de-al doilea Atelier de documentare creativă dedicat liceenilor pasionați de explorare vizuală, antropologică și culturală a realităților sociale din zilele noastre. Proiectul își propune să creeze un cadru de dialog, cercetare și creație artistică pentru liceeni și un demers cultural pentru comunitatea din orașul Sulina.

Atestat documentar încă din perioada Imperiului Bizantin, și cu o populație majoritar greacă, Sulina devine un punct important pe harta Europei la mijlocul secolului al XIX-lea Dintr-un sat de pescari și pirați, Sulina se transformă într-un oraș cosmopolit și cochet, o Uniune Europeană în miniatură, o „citadelă universală” cum o numea Jean Bart. Distrus în mare parte de bombardamentele sovietice în Cel De-al Doilea Război Mondial, depopulat și îmbătrânit, orașul păstrează încă umbrele trecutului, de la ruinele arhitecturale, la moștenirea culturală a celor 27 de naționalități care au locuit cândva aici.

Atelierul interdisiplinar va fi axat pe diferite arii creative: fotografie analog, filmare pe peliculă, scriere creativă, field recording și bandă desenată. Elevii vor fi îndrumați în procesul de cercetare de specialiști în film, antropologie și educație: Alina Manolache (regie film), Petra Dobruska (cercetare antropologică și bandă desenată), Oana Ghera (analiză cinematografică și Polaroid), Ioana Brăilescu (scriere creativă), Alexandru Mihai (fotografie și imagine) și Andrei Bălbărău, inițiatorul Muzeului Cineastului Amator din Reșița (aparatură analog și developare).

Participanții vor experimenta în cadrul atelierului practic toate etapele realizării unui opere artistice pe baza realităților și poveștilor descoperite în oraș: cercetare, dezvoltare, scenariu, producție, post-producție și distribuție. Aceștia vor lucra în echipe, fiecare îndeplinind diferite roluri, ca o adevarată echipă de producție, iar până la finalul atelierului vor realiza filme documentare de scurt metraj pe peliculă, fotografii pe peliculă și Polaroid, scenariu și schițe pentru un roman grafic etc.. Toate lucrările artistice vor fi bazate pe istoria orașului Sulina, pe poveștile personale ale locuitorilor și pe elementele specific locale care atrag atenția participanților.

Lucrările dezvoltate în cadrul Atelierului vor fi apoi reunite într-o expoziție care va fi prezentată atât în București cât și în Sulina. În urma atelierului organizat anul trecut la Anina, liceenii și-au expus operele în cadrul expoziției ANTI-instagram, vernisate la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Mai multe detalii despre expoziția ANTI-instagram aici.

Liceenii interesați se pot înscrie până pe 2 iunie, prin completarea următorului formular și prin trimiterea unui răspuns creativ la întrebarea: ”Cine ești și ce te motivează să faci ceea ce faci?”, sub formă de eseu liber, fotografie sau video de maxim 2 minute, trimis la adresa scoala@oneworld.ro.

Participarea la atelier este gratuită. Organizatorii vor asigura masa și cazarea participanților pe toată durata atelierului, iar participanții se vor asigura de costurile de transport.

Atelierul se adresează elevilor de liceu din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

One World Romania la Școală este programul educațional al Asociației One World Romania, care reunește o serie de inițiative adresate profesorilor și elevilor și care are ca scop încurajarea folosirii la scară largă a filmului documentar ca instrument educațional și introducerea discuțiilor despre drepturile omului în școlile din România.

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Pentru detalii ne puteți contacta la adresa ioana@oneworld.ro, sau telefon 0746.672.385 

DESCHIDEREA CURSURILOR PENTRU DOUĂ PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

Anunțăm deschiderea următoarelor cursuri de  prevenire a influenței factorilor de risc în rândul elevilor:

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI, PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ – 1 grupă.  

Colegii care s-au înscris online la acest program sunt invitați sâmbătă, 18 mai a.c., la ora 9,00, la Casa Corpului Didactic Buzău, sala de curs de la etaj, pentru primul modul al cursului.

 PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII EFICIENTE” – 2 grupe. 

 • GRUPA 1Școala Gimnazială Cernătești, acest program se deschide vineri, 17 mai a.c., la ora 14.30, la sediul școlii.
 • GRUPA 2 – cursanți din județ, programul de formare se va deschide sâmbătă, 18 mai a.c., la ora 11.00, la Casa Corpului Didactic Buzău, sala de curs de la etaj.

Cursanții vor aduce dosarul de înscriere care cuprinde copii nelegalizate după CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diploma de licență și adeverința de cadru didactic (în original) și taxa de curs sau factura (cei care au achitat) pe care o vor include în dosar.

Informații despre cele două cursuri, AICI

Furnizor de programe de formare continuă acreditate M.E.N.: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, http://www.asociatiacatharsis.ro, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău.

Pentru orice alte detalii /informații, nu ezitați să ne contactați! paulagmihai@gmail.com, 0723295074

prof. Paula Mihai

PROIECTUL ROSE | MENTORAT | ASPECTE

Aspecte din cadrul unor întâlniri organizare de mentor în județele Buzău și Brăila:

Brăila, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” – World cafe 

Buzău, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” – World Cafe

Proiectul privind învăţământul secundar din România, “Romanian Secondary Education Project” (ROSE) este finanţat printr-un împrumut de la BIRD (Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare) şi vizează intervenţii la nivelul liceelor şi facultăţilor şi intervenţii sistemice la nivelul învăţământului preuniversitar.

Activităţile includ finanţări acordate liceelor cu performanţe scăzute, printr-o schemă de granturi, pentru reducerea ratei de abandon şcolar, creşterea ratei de absolvire şi îmbunătăţirea performanţei la examenul de bacalaureat.

În funcție de numărul de elevi înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 Euro și 152.500 Euro.

În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute trei categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional. În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare etc.

Începând din luna februarie 2019, în cadrul Proiectului ROSE se desfășoară un proces de mentorat adresat profesorilor implicați în sub-proiectele liceelor, prin care se urmărește creșterea calității activităților pedagogice și a resurselor de competență ale personalului implicat în activități.

În acest context, profesori din 7 licee brăilene și 11 licee din județul Buzău au participat, în luna aprilie 2019, la ateliere de dezbateri și schimb de bune practici pe problematica sub-proiectelor ROSE (nevoile elevilor, corelarea acestora cu obiective și activități, grupuri țintă identificate, designul modelelor de intervenție, instrumente disponibile, metode de evaluare a rezultatelor – progres școlar și dezvoltare personală, nevoile de formare ale profesorilor implicați).

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, și se desfășoară în intervalul 2015 – 2022.

Informații suplimentare despre Schema de Granturi pentru licee sunt disponibile pe site-ul http://www.pmu.ro sau pot fi solicitate la adresa de e-mail granturi.licee@pmu.ro și la numărul de telefon 021/305.59.99.

Prof. Paula MIHAI – Mentor ROSE | paulagmihai@gmail.com | 0723 295 074

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE PREVENIRE A INFLUENȚEI FACTORILOR DE RISC ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI ȘCOLARE

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, http://www.asociatiacatharsis.ro, furnizor de programe de formare continuă acreditate MEN, propune cadrelor didactice următoarele cursuri de  prevenire a influenței factorilor de risc în rândul elevilor:

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI, PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Cursul își propune abilitarea cadrelor didactice cu competențe necesare în activitățile educative destinate prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor.

Programul de formare este acreditat, oferă 10 credite transferabile și se adresează personalului didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal.

Pentru grupele cu minimum 16 participanți se organizează cursul la sediul unității școlare.
Taxă participare: 200 lei

Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format electronic, cât și în format tipărit.

Casa Corpului Didactic Buzău este locație acreditată pentru acest curs, prin parteneriat cu Asociația Catharsis.

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII EFICIENTE”

Programul de formare profesională continuă este dezvoltat în cadrul proiectului „DVCI: Violența domestică: Coordonarea strategică a intervenției”. Cursul  îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa eficient în identificarea și prevenirea violenței domestice asupra elevilor cu care interacționează zilnic.

Programul de formare este acreditat, oferă 15 credite transferabile și se adresează personalului  didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători

Taxă participare: 300 lei. Dacă ați urmat un curs al Asociației Catharsis București, la următorul aveți o reducere de 50 lei.

Cursurile pot fi  achiziționate  și din catalogul  SEAP.

Taxa se poate achita prin transfer bancar sau cash în prima zi de curs. Dosarul de înscriere cuprinde copii nelegalizate după CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diploma de licență și adeverința de cadru didactic (în original).

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE

Pentru alte detalii privind programele de formare:

Doina NIȚĂ – 0724 254 797, cursuri@asociatiacatharsis.ro

prof. Paula MIHAI, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com  persoană de contact pentru județul Buzău.

Formatori

dr. Zoe-Doina Niță, formator, psiholog clinician principal, psihoterapeut de familie, cadru didactic asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, doctor în psihologie al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, master în prevenirea și combaterea drogodependențelor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, președinte al Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.

prof. Paula Mihai, Casa Corpului Didactic Buzău, coordonator proiecte prevenire consum de droguri în școală; formator și autor de curriculum în cadrul Programului Național „Educație pentru sănătate în școala românească” – Ministerul Educației și Cercetării, formator național în educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică – Programul Național „Educație pentru Cetățenie Democratică” – Ministerul Educației și Cercetării; UNICEF România, expert în educație globală pentru dezvoltare – Centrul Nord–Sud al Consiliului Europei, formator în cadrul Programului național „Școli ambasador ale Parlamentului European”, formator în educație personală – componenta caracter – Programul „Character First!” – Character Training Institute Oklahoma City, USA, mentor în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar “Romanian Secondary Education Project”(ROSE) – Ministerul Educației Naționale.

 

PROGRAMUL DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ – EVALUARE

Sâmbătă, 13 aprilie 2019, a avut loc evaluarea profesorilor care au participat la programul de formare „Educație nonformală în învățământul preuniversitar”, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău. Cursul a avut o durată de 50 de ore și însumează 12 credite profesionale transferabile. Toți cursanții au obținut calificativul „foarte bine”.

Învățarea nu e un proces prin care transferăm o sumă de informații dintr-o parte în alta, e un proces de transformare. E un proces de schimbare care cere timp, resurse, răbdare, metodă. Educația  nonformală constă în  facilitarea unor procese de învățare și de transformare a educaților, în contexte diferite, cu metode diferite.

Granițele dintre formal și nonformal s-au subțiat puternic. Până la urmă, privind din perspectiva individului, contează mai puțin cantitatea experiențelor la care e supus, cât contează calitatea lor. Cât îl ajută pe elev, de exemplu, intervențiile noastre educaționale, să se transforme, să-și atingă potențialul, să se dezvolte și să fie cea mai bună versiune a lui.

„Dincolo de slogan, învățarea pe tot parcursul vieții provine dintr-o realitate și, poate azi mai mult decât oricând, din accelerația transformărilor sociale și a faptului că o zi nu mai seamănă cu alta. O parte semnificativă a temerilor, anxietăților pe care schimbarea accelerată le produce la om, pentru că oamenii sunt rezistenți la schimbare, prin natura lor, ar putea fi diminuate și trecute în zona de confort dacă am conștientiza și ne-am asuma importanța învățării în procesele astea.” Lucian Ciolan, decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației din Universitatea București.

Felicitări absolvenților acestui program de formare și succes în proiectele educative în care-și antrenează elevii!

prof. Paula Mihai, formator

CUM ȘI DE CE SCRIEM UN PROIECT

42 de cadre didactice din județul Buzău (două grupe de cursanți) au ales, în această perioadă, programul Educație nonformală în învățământul preuniversitar din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Buzău 2018-2019, pentru dezvoltarea profesională și personală. Programul are o durată de 50 de ore și asigură 12 credite profesionale transferabile.

În acest weekend am parcurs împreună, la Liceul Tehnologic Beceni și la Casa Corpului Didactic Buzău, ultimele module ale acestui curs.

Cum și de ce scriem un proiect a fost piesa de rezistență / laitmotivul activităților practice: cum formulăm scopul unui proiect, care sunt diferențele între scop și obiectivgrup țintă și beneficiariparteneri și participanți și de ce scriem, până la urmă, un proiect educativ.

Portofoliile de evaluare vor cuprinde un eseu și o schiță de proiect educativ, cu o tematică la alegere din toate domeniile prevăzute de formularul de aplicație C.A.E.N. recomandat de Ministerul Educației Naționale.

Mult succes!

formator, prof. Paula MIHAI  | 0723 295 074; paulagmihai@gmail.com

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”

Suntem bucuroși să anunțăm că, la Casa Corpului Didactic Buzău, s-au deschis cursurile pentru două noi grupe, în seria a III-a, în cadrul Programului de formare continuă Educația nonformală în învățământul preuniversitar – acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016. O grupă este formată din colegi titulari la Liceul Beceni sau structuri arondate acestuia, cea de-a doua grupă este formată din colegi titulari în Buzău sau în școli din județ. În perioada 16.03. – 13.04. 2019, cursanții vor parcurge modulele:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională și vă urăm succes!

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI, PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Cursul îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în identificarea și prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Programul de formare este acreditat, oferă 10 credite transferabile și se adresează personalului didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal.

Locații: Bacău, Baia Mare, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Dorohoi, Galați, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș,Tulcea, Vaslui.

Pentru grupele cu minimum 16 participanți se organizează cursul la sediul unității școlare.
Taxă participare: 200 lei

Programul este oferit de Asociația Catharsis București, http://www.asociatiacatharsis.ro

Cursul poate fi achiziționat și din catalogul SEAP. Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, cum este cursul și ce vei învăța, despre formatori, locație și diplomă.

Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format electronic, cât și în format tipărit.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE 

CURSUL VA AVEA LOC ÎN LUNA APRILIE, TERMEN DE ÎNSCRIERE – 15 MARTIE.

Pentru alte detalii,

Doina NIȚĂ – 0724 254 797, cursuri@asociatiacatharsis.ro

persoană de contact (jud. Buzău), prof. Paula MIHAI, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com

„ȘAPTE COMISII CU ACEIAȘI PROFESORI” | DESPRE ADMINISTRAREA UNEI ȘCOLI

„Fiecare școală are obligația legală să înființeze minimum 7 comisii permanente, dintre care una este pentru autoevaluare. Alte 7 comisii sunt compuse din aceiași profesori, dar de data aceasta sunt comisii temporare, la care se adaugă alte 5-10 comisii pentru situații punctuale, cum ar fi examenele. Iată ce presupune, în linii mari, administrarea unei școli, potrivit Legii Educației Naționale și Ordinului 5079 din 2016, modificat de Ordinul 3027 din 2018.”

SURSA

https://www.edupedu.ro/

NEVOIA DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII | UN STUDIU RELEVANT

”Este abia începutul noii filosofii de viață care anulează secvența cu care am fost obișnuiți de tipul: ciclul educațional, cel de muncă și cel de pensie. Generată în principal de creșterea speranței de viață și de ritmul fără precedent al schimbării, această nouă filozofie presupune o abordare a celor trei cicluri majore din viața unui individ în secvențe cu durată mai scurtă și cu iterații multiple. Noul tablou al vieții unui om din era digitală 4.0 va ajunge să fie reprezentat printr-o serie de mai multe cicluri de învățare, aplicare a cunoștințelor dobândite și odihnă, ori de câte ori va fi nevoie de o reașezare în spațiul cerințelor de noi competențe în piața muncii. De aici, rezultă nevoia stringentă a unei revoluții propriu-zise în felul în care organizațiile funcționează în raport cu forța de muncă. Ceea ce arată acest studiu și direcțiile de adresare a provocării din ce în ce mai mari pe planul întâlnirii cererii cu oferta de competențe digitale și de management este doar începutul unei perioade de schimbări dramatice în felul în care suntem obligați să regândim modul de lucru în companii. Integrarea lucrătorilor care nu sunt angajați, așa numiții „gig workers”, flexibilitatea acordată acestora și, mai ales, înțelegerea faptului că trebuie integrat timpul de reciclare de competențe în bugetele firmelor sunt doar câteva din acțiunile concrete de aplicat cât mai rapid”, spune Andreea Mihnea, HR Director, EY România și Republica Moldova și EY South East Europe Talent Leader.

SURSA 

DESPRE BULLYING

„Ca efect principal, putem vorbi despre trauma psihică ce apare dincolo de stările de neplăcere, disconfort şi iritabilitate, acea amprentă a experienţei relaţionale abuzive care aduce copilul în situaţie de deteriorare a sănătăţii fizice şi psiho-emoţională, culminând uneori cu abandonul şcolar, tentative de suicid sau omucidere. O anumită experiență poate deveni una traumatică în funcţie de severitatea actelor de violenţă şi de durata în timp a lor. Sunt mulţi factori de risc a căror prezenţă favorizează apariţia traumei psihice, dar există şi factori de protecţie de care putem ţine cont astfel încât să prevenim traumatizarea psihică a elevilor.” (psiholog Flori-Ana Buzilă, membru ISTT)

„Parteneriatul cu școala (profesorul-diriginte, învățătorul, directorul școlii) e esențial. Copilul are nevoie să se simtă în siguranță și protejat atât cât e acasă, dar și la școală, iar părintele trebuie să știe tot timpul ce face copilul său la școală.” (psiholog Flori-Ana Buzilă, membru ISTT)

„Profesorii pot urma cursuri sau workshop-uri de formare și dezvoltare a abilităților de gestionare a cazurilor de bullying, sau diverse programe de dezvoltare personală, pentru a dezvolta o atitudine echilibrată și sănătoasă, inclusiv în abordarea unor probleme de acest gen.”

SURSA

 

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Programul este oferit de Asociația Catharsis București, http://www.asociatiacatharsis.ro

10 credite profesionale transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal.

DESCRIERE DETALIATĂ CURS

– înscrieri în limita a 25 locuri –
– cursul poate fi achiziționat și din catalogul  

Taxa de curs este 200 de lei.

formular de înscriere AICI

Succes!

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII EFICIENTE”

Programul de formare profesională continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători este dezvoltat în cadrul proiectului „DVCI: Violența domestică: Coordonarea strategică a intervenției„. Cursul de faţă îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în identificarea și prevenirea violenței domestice asupra elevilor cu care interacționează zilnic.

15 credite transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători.

– înscrieri în limita a 25 locuri –

– cursul poate fi achiziționat și din catalogul  SEAP –

Taxă participare: 300 lei. Dacă ești fost cursant al Asociației Catharsis București, ai reducere 50 lei (taxa – 250 lei).

Alte detalii și formularul de înscriere, AICI

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ „STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE”

Centrul de resurse INFO EDUCAȚIA, în calitate de furnizor de formare profesională (posesor al autorizaţiei nr. 437/09.07.2007, cu sediul în Iași, Bârnova, nr. 100H, înregistrat la registrul comerțului /autoritățile administrației publice din Iași, sub numărul J22-1736 /2007, cod unic (cod fiscal) 21913048, cont: RO41TREZ4065069XXX010186 deschis la Trezoreria Iaşi),  vă propune următorul program de formare, cu acreditare de la Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă:   

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

Grup țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar; Forma de învățământ: blended learning; Număr ore de formare: 89 ore (activități ,,față în față” și on-line).

Număr credite transferabile: 20

Descriere curs:  oferta formare_Infoeducatia_Iasi_Strategii didactice de predare-învățare-evaluare

Cursul poate fi achiziționat pe SEAP. Taxa curs: 350 lei

Număr cursanţi/grupă: 25

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința, în original, de cadru didactic.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, expert în management educațional, coordonator zona de S-E 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792      http://www.infoeducatia.ro/

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță desfășurarea, în această perioadă (dec. 2018 – feb. 2019) , a următoarelor cursuri, în județul Buzău:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 de credite)
 2. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE PREDATE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (20 de credite).

Cursurile pot fi achiziționate și prin SEAP, cu OP.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com. Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, infoeducatia@yahoo.com, http://www.infoeducatia.ro/

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ – CURS DE FORMARE CONTINUĂ

Casa Corpului Didactic Buzău în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, anunță deschiderea cursului de formare continuă cu tematica “Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, pe data de 8 decembrie 2018, la ora 9.00, la sediul CCD Buzău, pentru prima grupă de cursanți. Cursul face parte din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Buzău 2018-2019.

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal îşi propune formarea competenţelor necesare cadrelor didactice pentru prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Durata programului este de 42 de ore. Cursul se finalizează cu atestat și 10 CPT.

Persoane de contact:

dr. Zoe-Doina NITA, psihoterapeut – Asociația Catharsis București, tel.0724.254.797, e-mail: zoedoina@yahoo.com

prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ – CURS DE FORMARE CONTINUĂ

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău, anunță deschiderea cursurilor de formare continuă  cu tematica “Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, pentru două grupe de cursanți.

Cursurile vor avea loc în perioada 8 dec. 2018 – 1 feb. 2019.

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, pentru creșterea eficienței activităților acestora în prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Durata programului este de 42 de ore, se finalizează cu atestat și 10 CPT.

Cursul face parte din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Buzău 2018-2019.

Persoane de contact:

dr. Zoe-Doina NITA, psihoterapeut, formator – Asociația Catharsis București, tel.0724.254.797, e-mail: zoedoina@yahoo.com

prof. Paula MIHAI, formator, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | CONTROL INTERN MANAGERIAL

Noi credem că există și o motivație intrinsecă a profesorilor pentru formarea lor continuă de calitate, aceea a sporirii stimei de sine, coroborată cu respectul pentru profesia pe care o practică. 

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune pachetul de formare continuă

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 CPT) și CONTROL INTERN MANAGERIAL.

Detalii despre ofertă

OFERTA CURSURI ISJ BUZAU

Cursurile se adesează cadrelor didactice care doresc să se abiliteze cu competențe specifice managementului educațional.

formular de înscriere 

Succes!

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI MENTORAT – OFERTA INFOEDUCAȚIA IAȘI

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță continuarea înscrierilor pentru programele de formare continuă oferite promoțional, în județul Buzău.

Pentru pachetul Management educațional & Mentorat – Strategii și inovare mai sunt cinci locuri.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de 4 săptămâni, care include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală. Cursurile se vor finaliza în luna decembrie 2018.

 • Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificat grad didactic și adeverința de cadru didactic, în original. Pentru cursul de Mentorat este obligatoriu minimum gradul didactic II.
 • Taxa de curs, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei/curs. Taxa se poate achita și prin ordin de plată/transfer bancar.

Formular de înscriere 

Termen de înscriere 11 noiembrie 2018.

Pentru alte detalii, persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Info Educația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

ATELIER DE FORMARE „ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ”

Casa Corpului Didactic Buzău, partener al Asociației ONE WORLD ROMANIA, găzduiește vineri, 9 noiembrie 2018, orele 14.00 – 17.00, un atelier de formare pentru profesorii de liceu din județul Buzău, în cadrul Programului One World Romania la Școală.

Profesorii de liceu care doresc să participe la această activitate de formare sunt invitați să completeze
One World Romania la Școală este programul educațional al Asociației One World Romania, care  reunește o serie de inițiative adresate profesorilor și elevilor și care are ca scop încurajarea folosirii la scara largă a filmului documentar ca instrument educațional și introducerea discuțiilor despre drepturile omului, în diferite contexte educaționale, în școlile din România, pornind de la subiectele prezentate în filmele pe care le punem la dispoziție. 

Activitățile One World Romania la Școală includ: cluburile de film One World Romania la Școală, ateliere de formare pentru profesori, luna.doc (o lună de proiecții de film documentar pe o tematică dată organizate în licee din toată țara), AdDOC (festival de filme documentare în licee, organizat de adolescenți), Juriul Liceenilor (singurul juriu al Festivalului One World Romania, compus exclusiv din elevi de liceu, matinee (proiecții de film speciale pentru liceeni, organizate în cadrul Festivalului One World Romania) și o serie de alte proiecții speciale.
Începând din 2015 până în prezent, programul One World Romania la Școală este desfășurat în parteneriat cu Romanian American Foundation și susținut de CEZ Group.
Atelierul de la Casa Corpului Didactic Buzău se va axa pe filmul documentar „Europa cea săracă”.
EUROPA CEA SĂRACĂ | Mirella Pappalardo | Germania | 2017 | 52 min
În Europa de azi 119 milioane de oameni trăiesc în sărăcie. Are Uniunea Europeană vreun plan de a le schimba viața sau îi lasă în urmă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea că sărăcia structurală e o realitate de neschimbat? Care e costul politic al acestei sărăcii? Copiii săraci, tinerii șomeri și angajații precari sunt cele mai vulnerabile grupuri. Uniunea încearcă să rezolve situația lor prin programul „Europa 2020“ – o investiție imensă menită să scoată 25 de milioane de europeni din sărăcie. Filmul investighează care sunt demersurile acestui program și șansele lui de succes, atât din perspectiva celor care propun soluții, cât și a celor vizați de măsurile de reducere a sărăciei.
Coordonator – prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

EVALUARE CURS FORMATOR

Centrul de formare profesională INFOEDUCAȚIA Iași, furnizorul cursului de formare pentru ocupația de FORMATOR, deschis pe 16 iunie 2018, a stabilit evaluarea pe data de 14 octombrie, la ora 10.00, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, parter.

Cursul se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:  formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE

Bine ne-am regăsit!

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță continuarea înscrierilor pentru programele de formare continuă oferite promoțional. Pentru pachetul Management educațional & Mentorat – Strategii și inovare mai sunt câteva locuri.

Termen limită de înscriere: 30 septembrie 2018.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de 4-6 săptămâni, care include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

 • Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificat grad didactic și adeverința de cadru didactic, în original. Pentru cursul de Mentorat este obligatoriu minimum gradul didactic II.
 • Taxa de curs, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei/curs. Taxa se poate achita și prin ordin de plată.

Vă dorim mult succes și rezultate profesionale pe măsura eforturilor și așteptărilor dumneavoastră!

Pentru alte detalii, persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

DESPRE SCHIMBARE ȘI REFORMĂ ÎN EDUCAȚIE

Spre deosebire de o schimbare, o reformă este un demers coerent, care începe cu o fundamentare științifică, continuă cu un acord între principalii actori implicați și apoi se exprimă prin măsuri legislative, administrative și financiare. Acest lucru a fost făcut, după Revoluție, o singură dată: în perioada 2007-2011. În 2007 a fost analiza științifică, a fost publicat raportul România educației, România cercetării, un an mai tarziu a fost Pactul Național pentru Educație – un acord al principalilor actori, în baza pactului s-a facut o strategie, eu am scris-o, și în baza strategiei s-a facut legea și s-au luat apoi măsurile legislative. Aceasta este o reformă, are o coerență”, a afirmat Mircea Miclea. 

Mircea Miclea a atras atenția că “principala problemă a educației este modul în care profesorii predau la clasă. Această problemă poate fi rezolvată, dacă se implementează mai multe măsuri:
1. evaluarea performanțelor, introducerea criteriilor de performanță. Degeaba mărești salariile, dacă aceste măriri nu sunt condiționate de performanță didactică. Efectul măririlor salariale asupra calității predării va fi nul, pentru că și cei buni, și cei slabi au primit aceeași mărire de salariu. În 2004-2005 s-au dublat salariile profesorilor universitari, dar nu a crescut și calitatea actului didactic.
2. Trebuie introdus masteratul didactic și formarea noilor profesori prin masterat didactic. Și în Finlanda, de exemplu, se face masterat didactic.
3. Formarea continuă cu sens a personalului didactic și reducerea birocrației, în ceea ce-i privește pe profesori. Și trebuie urmărită performanța la școală, că asta e principala problemă”.

Despre relevanța problemelor din educație: “V-am dat exemplu de problemă relevantă: formarea profesorilor. Problemă nerelevantă: să corectezi greșelile de la manualul de Biologie. Problemele nerelevante, chiar dacă sunt rezolvate, nu schimbă sistemul. Premisa pentru a schimba sistemul este selecția problemelor relevante. Apoi sigur că trebuie să rezolvi, printr-un proces riguros”

Întregul articol aici

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță deschiderea cursurilor din cadrul pachetului promoțional de formare continuă “1+1”, pe 16 iunie, ora 12.30, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de o lună de zile, de la deschidere, care va include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

Colegii care s-au înscris la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei. Taxa se poate achita și prin ordin de plată (detalii la deschiderea cursurilor).

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

FORMATOR AUTORIZAT

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se va deschide pe 16 iunie 2018, ora 9.30., la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, sala 7 parter.

Persoanele înscrise la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de maximum o lună de zile, de la deschidere până la evaluarea finală.

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

FESTIVITATE DE PREMIERE – TINERE CONDEIE ȘI REVISTE ȘCOLARE, FAZA JUDEȚEANĂ, BUZĂU, 2018

Joi, 14 iunie 2018, ora 12.30, în aula Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor implicați în cele două concursuri naționale, Tinere condeie și Reviste Școlare, 2018, etapa județeană.

Rezultatele celor două concursuri naționale, Tinere condeie și Reviste Școlare, etapa județeană 2018:

rezultate la reviste scolare_2018_Buzău

rezultate concurs tinere condeie 2018_Buzău

Felicitări!

profesor coordonator Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL & MENTORAT | DESCHIDEREA CURSURILOR

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță deschiderea cursurilor din cadrul pachetului promoțional de formare continuă “1+1”, pe 16 iunie, ora 12.30, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de o lună de zile, de la deschidere, care va include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

Colegii care s-au înscris la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei. Taxa se poate achita și prin ordin de plată (detalii la deschiderea cursurilor).

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

 

 

 

DESCHIDEREA CURSULUI PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se va deschide pe 16 iunie 2018, ora 9.30., la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, sala 7 parter.

Persoanele înscrise la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de maximum o lună de zile, de la deschidere până la evaluarea finală.

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

EVALUARE CURSURI ACREDITATE | MANAGEMENT EDUCAȚIONAL & STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE | MENTORAT & COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Infoeducația Iași anunță evaluarea finală a cursanților înscriși la următoarele programe de formare continuă acreditate:

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL și STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE și COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Evaluarea finală va avea loc în data de 16 iunie 2018, începând cu ora 11.00, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Coordonatori – dr. Roxana Axinte, roxa.bobu@gmai.com | prof. Paula Mihai , paulagmihai@gmail.com

SUCCES!

Simpozionul național „ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE– COMPETENȚE PENTRU VIITOR”

Simpozionul ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE– COMPETENȚE PENTRU VIITOR” va avea loc mâine, 25 mai 2018, la Casa Corpului Didactic Buzău.

Pornind de la premisa că profesorul este factorul din școală cu cea mai mare influență asupra rezultatelor învățării, considerăm că un sistem școlar nu se poate reforma sau îmbunătăți, fără a crește calitatea resursei umane și fără a aborda toate dimensiunile unui management eficient al resurselor umane în educație.  Altfel spus, problema esențială, la nivel de sistem, este nevoia de profesori de calitate iar îmbunătățirea calității corpului profesoral poate fi cheia îmbunătățirii rapide atât a calității educației, cât și a echității furnizării serviciilor educaționale.

Prin acest simpozion, Casa Corpului Didactic Buzău își propune să faciliteze dialogul și schimbul de opinii și bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării inițiativelor care vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică și dau consistență demersurilor de sporire a relevanței și calității actului educational.

Mulțumim tuturor colegilor care au răspuns invitației noastre și îi felicităm pentru contribuțiile valoroase la dezbaterea pe care am propus-o.

Echipa de proiect a CCD Buzău

PROGRAM DE FORMARE PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se organizează la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, începând cu 16 iunie 2018, ora 9.30.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în iginal. 

Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Colegii care s-au înscris deja sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

„TINERE CONDEIE” și „REVISTE ȘCOLARE” 2018 – REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ

Vă anunțăm rezultatele celor două concursuri naționale Tinere condeie și Reviste Școlare, etapa județeană. Îi felicităm pe toți elevii participanți și pe profesorii care i-au îndrumat și urmează să ne întâlnim la festivitatea de premiere a cărei dată o vom anunța în curând.

rezultate la reviste scolare_2018_Buzău

rezultate concurs tinere condeie 2018_Buzău

profesor coordonator Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT | OFERTĂ PROMOȚIONALĂ “1+1”

Noi credem că există și o motivație intrinsecă a profesorilor pentru formarea lor continuă de calitate, aceea a sporirii stimei de sine, coroborată cu respectul pentru profesia pe care o practică. 

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune oferta promoțională de formare continuă “1+1”.

Vă invităm să vă înscrieți împreună cu un coleg / o colegă, fiecare la câte un curs din pachetul promoțional, sau individual, la ambele cursuri și veți beneficia de o reducere de 30% a taxei de curs.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Formular de înscriere 

Taxa, prin oferta promoțională, va fi de 350 lei/curs. 

Oferta este valabilă doar până la sfârșitul acestui an școlar, 2017-2018. În funcție de formarea grupelor, vom anunța calendarul cursurilor, perioada mai-iunie-iulie 2018.

Detalii – prof. Paula Mihai, e-mail paulagmihai @gmail.com, 0723295074

OFERTA PROMOȚIONALĂ „1+1” | PACHET DE CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ INFOEDUCAȚIA IAȘI

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune oferta promoțională de formare continuă “1+1”.

Vă invităm să vă înscrieți împreună cu un coleg / o colegă, fiecare la câte un curs din pachetul promoțional, sau individual, la ambele cursuri, până pe 11 mai 2018 și veți beneficia de o reducere de 30% a taxei de curs.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 CPT)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 CPT) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Taxa de curs/pachet de formare este de 1000 de lei.

Taxa, prin oferta promoțională, va fi de 700 de lei (350 lei/curs).

Oferta este valabilă doar până la sfârșitul acestui an școlar, 2017-2018. În funcție de formarea grupelor, vom anunța calendarul cursurilor, perioada mai-iunie-iulie 2018.

Formular de înscriere 

Detalii – prof. Paula Mihai, e-mail paulagmihai @gmail.com, 0723295074

ADEVERINȚE PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ ABSOLVITE – INFO EDUCAȚIA IAȘI

Cadrele didactice care au finalizat cursurile de formare continuă oferite de Info Educația Iași (management educațional, mentorat, strategii didactice, comunicare instituțională) pot să ridice adeverințele (până la eliberarea atestatelor) de la coordonatorul programelor, prof. Paula Mihai.

e-mail paulagmihai@gmail.com

tel 0723 295 074

 

„ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU VIITOR”

Mulțumim celor care au trimis materiale pentru simpozionul național „ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU VIITOR”, care va avea loc pe 25 mai 2018, la Casa Corpului Didactic Buzău, și îi anunțăm pe cei care nu s-au încadrat în termenul limită propus, că pot să ne trimită lucrările până pe data de 7 mai a.c.

prof. Paula MIHAI – coordonator proiect

paulagmihai@gmail.com

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ MENTORAT ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

MAI AVEM UN LOC!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași a deschis, în luna februarie 2018, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, cursurile din cadrul programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă, Mentorat – Strategii și inovare & Comunicare instituțională. Pachetul asigură  33 credite profesionale transferabile.

Programul și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, 

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic, copie după certificatul de grad didactic. 

Formular de înscriere  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SERIA a III-a

În perioada 11.05.– 23.06.2018, se va desfășura, la Casa Corpului Didactic Buzău, programul de formare continuă, acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016, Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria III, grupa 1 – cu următoarele module:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Colegii care s-au înscris la acest curs, precum și cei care doresc să se înscrie, sunt rugați să confirme participarea la secretariatul CCD Buzău, tel 0238 718 504. Termen 25 aprilie 2018.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională!

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursa fotografii – colecția personală, proiecte de educație nonformalăimg_2894DSCN5350

„TINERE CONDEIE” ȘI „REVISTE ȘCOLARE” 2018

Vă reamintim că în această perioadă are loc la nivelul unității de învățământ, selecția materialelor literare pentru concursul național „Tinere Condeie”.

În conformitate cu adresa MECS nr.36606/17.04.2015, nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.

Lucrările care nu au toate informaţiile solicitate pot fi descalificate.

Totodată, unitățile de învățământ la nivelul cărora elevii au scris și redactat reviste școlare, pot participa la Concursul național de reviste școlare, cu minimum 2 numere din anul școlar 2017-2018.
Pentru județul Buzău, lucrările literare selectate și revistele școlare vor fi depuse la Casa Corpului Didactic, la prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.
Termenul de depunere este 27 aprilie a.c.
Regulamentele în vigoare:

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE & COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

MAI AVEM UN LOC!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași a deschis, în luna februarie 2018, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, cursurile din cadrul programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă, Mentorat – Strategii și inovare & Comunicare instituțională. Pachetul asigură  33 credite profesionale transferabile.

Programul și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, 

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic, copie după certificatul de grad didactic. 

Formular de înscriere  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU VIITOR”

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU VIITOR” 

se amână pentru data de 25 mai 2018, ora 10.00, iar data limită de trimitere a lucrărilor este 25 aprilie 2018.

detalii  

formular de inscriere online

Prin acest simpozion, Casa Corpului Didactic Buzău își propune să faciliteze dialogul și schimbul de opinii și bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării initiațivelor care vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică și dau consistență demersurilor de sporire a relevanței și calitătii actului educational.

Așteptăm cu interes contribuțiile dumneavoastră!