Skip to content

„LECȚIILE PATRIMONIULUI”

„MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES” – 20 mai 2017

http://www.ccd.buzau.ro/

Când și cum devine profesia noastră o carieră? Cum se construiește o carieră didactică? În ce fel de ethos se poate dezvolta? Cum se agregă cultura organizațională a unei școli? Ce ne motivează?

Casa Corpului Didactic Buzău reînnoiește invitația la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”, care va avea loc pe 20 mai 2017, începând cu ora 10.00.
Pentru a oferi oportunitatea participării unui numar cât mai mare de colegi, prelungim termenul de trimitere a lucrărilor până pe 25 aprilie 2017. 
Așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră pentru a le contextualiza acestui demers, convinși fiind că orice idee avizată privind efortul omului de la catedră are sens și sporește valoarea dezbaterilor publice privind educația.

Detalii aici    simpozion național_2017_CCD Buzau                                                                     Formular de înscriere online    formular de înscriere

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

OFERTA DE CURSURI ACREDITATE INFO EDUCAȚIA IAȘI – PERIOADA APRILIE – MAI 2017

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de pachete de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă. Cursurile (Management educațional, Strategii didactice, Mentorat – Strategii și inovare, Comunicare instituțională), asigură între 20 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.

Descrierea cursurilor și a competențelor:    oferta Infoeducatia Iasi pentru Buzau

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu ultima săptămână din luna aprilie 2017.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, copie după certificatul ultimului grad didactic obținut și adeverința de cadru didactic în original. Cursul pentru Mentor se adresează cadrelor didactice care au cel putin gradul didactic II – pentru care se prezintă copia certificatului.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2017. 

Cadrele didactice care doresc să acceseze pachete de cursuri sau cursuri individuale sunt invitate să completeze următorul formular de înscriere online

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792, http://www.infoeducatia.ro/

Oferta a fost postată și pe site-ul ISJ Buzău:

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/64-noutati/912-oferta-programe-de-formare-info-educatia

TINERE CONDEIE ȘI REVISTE ȘCOLARE

Vă reamintim că în această perioadă, până la 15 aprilie 2017, are loc, la nivelul unității de învățământ, selecția materialelor literare pentru concursul național „Tinere Condeie”.
Totodată, unitățile de învățământ la nivelul cărora elevii au scris și redactat reviste școlare, pot participa la Concursul național de reviste școlare, cu minimum 2 numere din anul școlar 2016-2017.
Lucrările literare selectate și revistele școlare vor fi depuse la Casa Corpului Didactic, la prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.
Termenul de depunere este 20 aprilie a.c.
Regulamentele în vigoare:
adresa I.S.J. Buzău – Tinere condeie_reviste școlare_ISJ Bz

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” – 13 MAI 2017

Seminarul național „Prin lectură spre cultură” va avea loc pe 13 mai 2017.

Ultimul termen de trimitere a lucrărilor este 15 aprilie a.c.

Se poate achita taxa de seminar direct la secretariatul C.C.D. Buzău.

Îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe și nu au reușit să se încadreze în termenele inițiale.

Detalii – seminar lectura 2017

formularul de înscriere 

persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE – 20 DE CPT

Astăzi, 1 aprilie 2017, la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Rm. Sărat, s-a deschis programul de formare Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare, cu 20 CPT. Forma de învățământ: blended learning, 89 ore (activități ,,față în față” și on-line). Cursul face parte din pachetul de programe oferit de Centrul de resurse Infoeducația Iași.

Competențe generale dobândite:

 • Construirea unei concepții coerente, sistemice și argumentate legate de finalitățile și strategiile educaționale;
 • Contextualizarea și aplicarea unor strategii curriculare la nivelul școlii;
 • Construirea unor alternative pedagogice deschise și permisive la varietatea situațiilor de formare;
 • Deschiderea față de tendințele novatoare din domeniul teoriei instruirii.PROGRAME DE FORMARE PENTRU OCUPAȚIILE DE FORMATOR ȘI DE MANAGER DE PROIECT

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de programe de formare pentru ocupațiile de FORMATOR și de MANAGER DE PROIECT – cursuri autorizate A.N.C., care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

oferta de cursuri autorizate ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu luna mai 2017. Pentru cadrele didactice se aplică o reducere a taxei de curs.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, și adeverința de cadru didactic, în original. 

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2017. 

Cadrele didactice care doresc să acceseze această ofertă sunt invitate să completeze următorul formular de înscriere online 

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792, http://www.infoeducatia.ro/

MANAGEMENTUL CLASEI – EVALUARE

Pe 21 martie 2017 a avut loc evaluarea cursanților care au participat la cursul avizat de formare continuă „Managementul clasei”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzău.  Temele orientative pentru referate/eseuri au vizat:

 1. Climatul educațional din școala mea (analiza SWOT, aprecieri, constatări, motivații interne/externe, tipuri de intervenții);
 2. Cauzele care conduc la apariția unor tensiuni între elevi-profesori, școală-familie, copii-părinți (exemple, tipuri de intervenții necesare);
 3. Cauzele apariției fenomenului violenței școlare (observații pe colectivele de elevi cu care lucrăm, tipuri de violențe constatate, tipuri de intervenții) – gestionarea situațiilor de criză;
 4. Valori comportamentale și recursul la bine, frumos, adevăr;
 5. Modalităţi de formare a deprinderilor pentru un stil de viaţă sănătos;
 6. Profilul de formare și competențele cheie;
 7. Particularități ale comunicării în spațiul școlar, comunicare eficientă, ascultare activă, bariere de comunicare.

La acestea s-a adăugat o schiță de proiect educativ – pornind de la o analiză SWOT a situației educaționale din școală, cursanții au propus un proiect a cărui tematică să contribuie la diminuarea problemei identificate.

Portofoliile prezentate s-au remarcat prin creativitate  și o abordare pertinentă a unor probleme reale identificate în școlile noastre și au fost apreciate de evaluatori.

Felicitări celor care au avut o prezență susținută pe tot parcursul cursului și tuturor, pentru interesul manifestat pentru dezvoltarea profesională și personală!

Absolvenții cursului avizat „Managementul clasei” pot să ridice adeverințele începând de mâine, 28.03.2017.

profesor metodist Paula MIHAI

 

 

 

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” – 13 MAI 2017

Avem două vești bune despre Seminarul național „Prin lectură spre cultură”:

 1. Se amână pe data de 13 mai 2017 și se prelungește, astfel, termenul de trimitere a lucrărilor până pe data de 10 aprilie a.c.;
 2. Se poate achita taxa de seminar direct la secretariatul C.C.D. Buzău.

Îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe și nu au reușit să se încadreze în termenele inițiale.

Detalii – seminar lectura 2017

formularul de înscriere 

persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

Și un posibil răspuns la întrebarea „de ce citim?”:

OLIMPIADA SOLIDARITĂȚII – Concurs destinat claselor I-IV de pe întreg teritoriul României

Ne bucurăm să vă anunțăm că Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) propune elevilor din clasele I-IV concursul OLIMPIADA SOLIDARITĂȚII.

Tema concursului este legată de solidaritatea internațională:

Cine sunt ceilalți oameni care trăiesc pe glob? Ce fac ei? Cum este viața lor de zi cu zi?

Suntem curioși să aflăm mai multe despre ei? De ce?

Cum se va desfășura concursul?

 1. Concursul este destinat claselor I-IV de pe întreg teritoriul României.
 1. Profesorii din învățământul primar își înscriu clasa la Olimpiadă, completând formularul disponibil AICI(http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=1fe145df-3bfb-40e2-b2ad-3de56daa4634).
 1. Odată ce au primit confirmarea înscrierii de la organizatori, vor derula activități împreună cu clasa, pe tema menționată mai sus, din care să rezulte unul sau mai multe produse pe care să le trimită pentru a fi jurizate de către organizatori.
 1. Produsele înscrise în concurs trebuie să exprime un mesaj cu privire la solidaritatea internațională. Acestea pot fi extrem de diverse: fotografii, desene, picturi, colaje, filmulețe (filmate chiar și cu telefonul mobil), scrisori, compuneri, poezii, melodii etc. Încurajăm profesorii și clasele înscrise să fie cât mai creativi/creative!
 1. Odată finalizat, profesorii vor trimite produsul ales împreună cu clasa către organizatori, prin email sau prin poștă (dacă este vorba de un produs fizic – desene, colaje până cel târziu la data de 27 martie 2017 ora 14.
 1. Organizatorii jurizează produsele primite și anunță câștigătorii. Premiul cel mare va consta într-o ședintă foto pentru întreaga clasă, realizată de un fotograf profesionist. Fiecare clasă participantă (care a trimis un produs către organizatori) va primi diplome de participare și premii simbolice pentru fiecare elev din clasă. Profesorii care participă la concurs împreună cu clasele lor vor primi adeverințe care atestă implicarea lor.

Olimpiada Solidarității este organizată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și finanțată parțial de către Ministerul Afacerilor Externe prin Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAID), implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală. Sponsor principal: Kaufland.

Pentru informații suplimentare:

Iuliana Rada – telefon 0749.088.805 sau 021.310.01.77/81/82/83, email iuliana.rada@fdsc.ro.

Vă dorim mult succes!

postat prof. Paula MIHAI, C.C.D. Buzău; date de contact (expertiză și consiliere) paulagmihai@gmail.com, 0723295074

anunț de printat și de afișat Anunt inscriere Olimpiada Solidaritatii

poster concurs

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”

http://www.ccd.buzau.ro/

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”, care va avea loc pe 20 mai 2017, începând cu ora 10.00.

Este unanim acceptată azi ideea că şcoala este o organizaţie care învaţă. La baza schimbării şi progresului se află un proces de învăţare socială, de asimilare şi de practicare de noi comportamente, atitudini, valori. Acest amplu şi complex proces se realizează, în primul rând, prin intermediul cadrelor didactice, care sunt resursele umane principale ale dezvoltării şcolii, agenţii schimbării.

Prin acest simpozion dorim să facilităm dialogul și schimbul de bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării initiațivelor care vizează atât dobândirea unor cunoştinţe şi comportamente specifice (dezvoltarea competenţelor profesionale) dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică.

Ce ne propunem?

 • Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte creșterea motivației în cariera didactică prin proiecte specifice integrate în planul de dezvoltare instituțională a școlii;
 • Popularizarea de parteneriate educaţionale, strategii şi metode inovative de dezvoltare a unei culturi organizaționale de succes.

Cui ne adresăm?      Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari şi partenerilor educaţionali.

Ce teme vom aborda?

 • Metode inovative şi parteneriate în educaţie care sporesc motivația în cariera didactică – exemple de bune practici;
 • Proiecte ale școlii care contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale de succes.

Detalii aici simpozion național_2017_CCD Buzau

Formular de înscriere online       formular de înscriere

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

 

 

Schimbare simultană pentru tot învăţământul preuniversitar – despre priorități, cu Ministrul Educației

„Vrem o schimbare simultană pentru tot învăţământul preuniversitar, programe şi manuale simplificate, profesori pregătiţi, pentru că plecăm de la un mare adevăr: copiii se plictisesc la şcoală, spune ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, într-un interviu acordat agenţiei de presă News.ro. El mai susţine că pentru liceu nu este nevoie de admitere, deoarece învăţământul este obligatoriu, iar elevii admişi cu medii sub cinci ar putea fi evaluaţi, le-ar putea fi descoperite aptitudinile şi apoi ar putea fi îndrumaţi spre învăţământul dual, ucenicie la locul de muncă. Nici la facultate admiterea nu mai este o soluţie viabilă decât pentru anumite domenii, calitatea învăţământului superior fiind dată de cel preuniversitar, potrivit ministrului.”

Ministrul Educaţiei explică, într-un interviu pentru News.ro, cum vor putea fi realizate toate aceste proiecte.

http://www.news.ro/social/interviu-ministrul-educatiei-vrem-o-schimbare-simultana-pentru-tot-invatamantul-preuniversitar-programe-simplificate-manuale-reduse-profesori-pregatiti-copiii-se-plictisesc-la-scoala-1922400005002017031016822758

 

FILM DE FOARTE SCURT METRAJ ȘI ARTĂ FOTOGRAFICĂ – FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI 2017

Vă anunțăm că pentru cele două concursuri județene, de film de foarte scurt metraj și de artă fotografică, încadrate în secțiunea arte vizuale a Festivalului artistic al elevilor buzoieni 2017, am prelungit termenul de predare a lucrărilor până la data de 15 martie 2017. 

Tema din acest an este Locuri de poveste din județul Buzău.

Dorim să oferim elevilor oportunitatea manifestării unor înclinații și pasiuni culturale în zona audiovizualului și un spaţiu de creativitate și intercunoaștere. Urmărim încurajarea şi promovarea creaţiilor realizate de elevii din județul Buzău, dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin imagini și valorizarea lor, promovarea elevilor talentați și a gesturilor culturale autentice.

Detalii în Regulamentul pentru film și artă fotografică:

concurs-jud_film-si-arta-fotografica_festival-artistic_bz

Persoană de contact pentru aceste concursuri – prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

 

 

 

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” 2017

Seminarul național „Prin lectură spre cultură”, aflat la a doua ediție,  constituie un cadru de facilitare a dialogului și experiențelor de învățare între participanți – educatori și alți actori relevanți, în vederea promovării initiațivelor inovative de stimulare a interesului pentru lectură în rândul elevilor.

Ce ne propunem?

 • Promovarea unor strategii de dezvoltare a autonomiei elevilor în documentare şi cercetare;
 • Popularizarea de parteneriate educaţionale pentru promovarea cărţii şi a valorilor culturale, în general, şi a unor strategii şi metode moderne de învăţare prin activităţi de lectură, în special;
 • Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte activităţile disciplinare, interdisciplinare şi transdiciplinare care vizează stimularea gustului pentru lectură.

Cui ne adresăm?

Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari şi partenerilor educaţionali.

Care sunt condiţiile de participare?

Pentru a putea participa la acest seminar trebuie să trimiteţi, în format electronic, la adresa: ccdbuzau@yahoo.com, (cu subiectul #prinlecturăsprecultură), o lucrare care abordează una din temele menţionate, redactată conform cerinţelor de mai jos, respectând, orientativ, o proporție a elementelor de conţinut: 30% noţiuni teoretice, 60% noţiuni practice /descrierea activităților, proiectelor, 10% concluzii. Vă rugăm să completați formularul online atașat acestui anunț.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 20 martie 2017. Depăşirea acestui termen și nerespectarea condițiilor de conținut și redactare atrag după sine imposibilitatea publicării în broşura seminarului.

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfctC23fRGZrdGtRHvndANfMM8tDXzNc4qXR64_kaumFGkoQQ/viewform?c=0&w=1

anunțul postat pe site-ul CCD Buzău

http://www.ccd.buzau.ro/Seminar_%20CCD%20Bz_2017.pdf

pagina facebook a evenimentului

https://www.facebook.com/Prin-lectur%C4%83-spre-cultur%C4%83-929257653854307/?ref=bookmarks

aspecte de la ediția I

4
6
781110121314151720222729

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” – TERMEN DE ÎNSCRIERE 7 MARTIE 2017

„Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” are, din acest an, statut de olimpiadă națională.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Sunt invitați și puternic încurajați să participe liceenii care doresc să-și exprime opiniile pe teme controversate, într-un mod argumentat și în baza unor reguli specifice debate-ului, împreună cu profesorii care împărtășesc valorile promovate de această competiție (cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, valorile cetăţeniei active şi democratice, dialogul interetnic și nondiscriminarea, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc.) Există două nivele de pregătire/înscriere: avansați și începători.

Termenul de înscriere este 7 martie 2017; etapa județeană se va desfășura în ultima săptămână din luna mai 2017. 

În intervalul 20 martie-10 mai 2017, pentru începători, se organizează  ateliere de formare și schimb de experiență cu profesorii avansați (în practica meciurilor de debate), la Casa Corpului Didactic Buzău.  

Formular de înscriere  

anexa-1-formular_de_aplicatie_tinerii_dezbat__2017-final

anexa-1-formular_de_aplicatie_tinerii_dezbat__2017-final

Adresa de la MEN        adresa-isj-lansare-tinerii-dezbat-2017-final

Anunț pe site-ul ISJ Buzău         http://isjbz.ro/site/index.php/2016-03-17-08-58-39    

resurse informaționale

dezbatere_demonstrativa1-c2o

kit_argumentare1-c2o

regulament_arbitraj1-closer2oxf

Detalii – prof. metodist Paula MIHAI,  paulagmihai@gmail.com,   0723295074

 

DESPRE SISTEME DE EDUCAȚIE EFICIENTE ȘI EDUCAȚIE DE CALITATE

„Copiii ies foarte mult în faţă. Ei folosesc elemente de public speaking, sunt motivaţi să ţină discursuri şi să aducă argumente. Dorinţa noastră este să le punem cel puţin 10 întrebări la fiecare oră pentru ca ei să fie motivaţi să găsească răspunsuri”, spune un profesor de la școala finlandeză.

„Un alt lucru care ni l-au spus finlandezii este că o naţiune care citeşte este o naţiune care face orice lucru. Drept urmare, ne uităm la ei că economic sunt sus, social, cultural şi din alte puncte de vedere”, spune Alina Cîrjă, directorul școlii finlandeze din România.

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/cel-mai-eficient-sistem-de-educatie-din-lume-477826

„Profesorii din România au cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. O spun statisticile internaţionale, care arată că un cadru didactic debutant din ţara noastră câştigă doar 2.500 de euro pe an.

La polul opus, profesorii aflaţi la început de carieră în ţări ca Luxemburg, Germania sau Elveţia pot câştiga şi de 25 de ori mai mult decât colegii lor din România, adică peste 60.000 de euro.

Acesta este motivul pentru care învăţământul românesc nu este atractiv pentru cei mai buni absolvenţi de facultate, iar calitatea educaţiei de la noi nu poate fi comparată cu cea din Finlanda, Coreea de Sud sau Polonia – ţara care ocupă locul 10 în topul celor mai bune sisteme de învăţământ din lume.

„Calitatea actului didactic depinde de calitatea omului pe care elevii îl au în față”, spune Daniela Vişoianu, preşedinte Federaţia Coaliţia pentru Educaţie.

„Influența profesorilor asupra rezultatelor învățării întrece orice alt factor intern școlii”, spune Șerban Iosifescu, preşedinte ARACIP România. ”

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/educatia-de-calitate-pe-cale-de-disparitie-477438

DESPRE BULLYING

Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și intimidării

„Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii au învăţat să primească atenţie, chiar dacă într-un mod negativ. Alţi copii se manifestă astfel pentru că aşa au învăţat să se simtă puternici (când ceilalţi se tem de ei). Pentru alţi copii, comportamentul de bullying reprezintă o cale uşoară de a fi percepuţi de ceilalţi ca fiind „cool”. Nevoia de integrare este atât de mare, încât copiii pot să se comporte astfel pentru a fi acceptaţi de copiii cu o popularitate mai mare. Există şi situaţii când copiii imită modelele învăţate – ei acţionează în acelaşi mod în care au fost trataţi şi ei în contextele lor de viaţă. Şi mai există şi categoria copiilor care interpretează greşit diferenţele culturale şi etnice.” Sorina Petrică

Sursa:

https://republica.ro/bullying-cum-sa-invatam-un-copil-sa-faca-fata-umilirii-hartuirii-si-intimidarii

SEMINAR REGIONAL LA BUZĂU – PROIECTUL INTERNAȚIONAL „EAThink 2015”

Asociaţia “Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, derulează proiectul internațional DCI-NSA ED/2014/349-033 ”EAThink 2015”. Acesta se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna ianuarie 2015, în 19 unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov şi Municipiul București.

Joi, 23 februarie 2017, între orele 12:00 – 14:00, la Casa Corpului Didactic Buzău va avea loc un seminar regional, cu participarea echipelor de proiect din cele șase unități de învățământ partenere la nivelul județului Buzău:

1. Colegiul Economic Buzău  Pietrăreanu Adriana  Lungu Marioara  Enuş Adina  Cercel Carmen  Poştovei Cătălina  Cristea Diana  Anton Adriana

2. Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău  Albu Daniela Mihaela  Stoica Carmen  Voicu Camelia  Crăciun Cerasela  Bucea Veronica  Șerbănescu Margareta

3. Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”  Monica Gheorghe  Stanciu Manuela-Maria  Anghel Valentina  Găvăneanu Aurelia  Ilie Laura-Mariana  Sandu Paula  Zainea Elena  Bănulescu Ramona

4. Școala Gimnazială ”George Emil Palade”  Ignătescu Aurelia  Gheorghe Elena  Timofte Camelia  Ignătescu Viorel  Vasile Mihaela  Toma Cătălina

5. Școala Gimnazială ”Nicolae Jilinschi” Vernești  Petcu Grațiela  Fruja Ecaterina  Urjan Maria  Constantin Silvia  Ralea Mihaela  Dascalu Monica

6. Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău  Iacob Cristina Iuliana  Dobre Mariana-Grațiela  Maican Cristina  Boșcodeală Felicia Elena  Georgescu Diana  Palcău Daniela  Asproiu Anina  Oprea Georgeta

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin linia de finanţare EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Non-Statali şi Autorităţi Locale în Dezvoltare – Sensibilizarea publicului cu privire la problematica dezvoltării şi sprijinirea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană.

Din partea județului Buzău, din echipa naţională de proiect face parte doamna prof. metodist Georgeta Paula Mihai. Persoană de contact din partea APDD-Agenda 21 este doamna Florina Potîrniche, manager de proiect, tel. 0747071723, fax. 021 311 40 76, e-mail: florina.potirniche@agenda21.org.ro.

Nina Cugler, Preşedinte executiv APDD-Agenda 21

COMPETIȚIA DE VIDEOSPOT-URI ”PE GUSTUL TĂU”/ PROIECTUL INTERNAȚIONAL EAThink2015

Au mai rămas 8 zile până la finalul competiției de videospot-uri ”Pe gustul tău”, din cadrul proiectului internațional EAThink2015. Termenul limită pentru primirea materialelor este 28 februarie 2017. 

Școlile din județul Buzău implicate în proiect sunt:

Școala Gimnazială ”Nicolae Jilinschi” Vernești, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Economic, Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Școala Gimnazială „G. E. Palade”, Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”.

EAThink2015 – Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile

Obiectivul specific al proiectului este „Facilitarea înţelegerii şi implicării elevilor şi profesorilor europeni împreună cu angajamentul lor activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, cu accent pe sistemele sustenabile de alimentaţie şi agricultura la scară mică din Austria, Croaţia, Cipru, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania”.

Aplicant principal: Fundația ACRA – CCS din Milano, Italia.

Grupurile ţintă în România sunt reprezentate de 15 unităţi de învăţământ din Municipiul Bucureşti şi alte 3 judeţe: Ilfov, Buzău – șase unități școlare şi Prahova şi includ:

 • 120 de profesori din învăţământul primar şi secundar (8 profesori x 15 unităţi de învăţământ)
 • 3000 de elevi de şcoală primară şi secundară (15 unităţi de învăţământ x 8 x 1 clasă x 25 elevi); 1200 de elevi din Buzău.

 

Perioada de desfășurare: 36 de luni, din ianuarie 2015 până în decembrie 2017.

Detalii despre activitățile desfășurate până în prezent:

prezentare-eathink2015_buzau prezentare-eathink2015_buzau

Pe 18 ianuarie 2017 a fost lansat Concursul de spoturi video „Pe gustul tău”, organizat în cadrul proiectului EAThink 2015.
Concursul este dedicat exclusiv școlilor din proiect. În concurs se pot înscrie grupuri de 5 până la 10 elevi din aceeași clasă, coordonați de un cadru didactic. Puteți coordona mai multe echipe, din aceeași clasă sau din clase diferite.
Concursul presupune realizarea unui spot video cu mesaj social, pe una sau mai multe dintre temele descrise in regulament. Spotul trebuie sa aiba o durată de maximum 30 de secunde, așa că mesajul trebuie să fie clar, creativ și de impact.
Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 28 februarie 2017.  
Toți elevii și toate cadrele didactice care vor înscrie un spot în competiție vor primi diplome de participare. Toate școlile reprezentate în competiție vor primi, la rândul lor, diplome de participare.
Juriul va desemna un singur spot câștigător, iar realizatorii lui vor beneficia de un stagiu de lucru cu o echipă de profesioniști pentru refilmarea spotului la cea mai înaltă calitate. De asemenea, elevii câștigători și cadrul didactic care i-a coordonat vor participa la un schimb/curs de formare/școala de vară în Europa. Spotul câștigător la nivel național va intra automat în competiția europeană, unde va concura cu spoturile câștigătoare din celelalte țări.
Mai multe detalii despre concurs veți găsi în regulamentul atașat. Vă rog să citiți cu atenție regulamentul, apelul și formularul de înscriere.
Toate materialele oficiale ale concursului sunt disponibile si pe site-ul EAThink 2015, la adresa: http://eathink2015.org/ro/romana-concurs-de-spoturi-video-pe-gustul-tau/.
Mult succes!

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – PERSPECTIVE INOVATIVE, LA RM. SĂRAT

Pe 17 februarie 2017 s-a deschis cursul de management educațional – perspective inovative, la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Rm. Sărat.img_4026

 

 

 

 

 

Cursul, ofertă a Centrului de resurse educaționale Infoeducația Iași,  a fost solicitat de un număr important de cadre didactice din colectivul acestui liceu dar și din alte școli din oraș sau din zona rurală învecinată.

img_4033

 

 

 

 

 

 

img_4035

 

Cum descoperă un manager competențe optime pentru procesul educațional, la fiecare angajat? Considerație, claritate, coerență, curaj. – regula celor patru „c” sau management performant.

img_4037opțiuni strategice

 

 

 

 

 

img_4046

context, performanță, școli de elită, medii defavorizate,

rolul managerului în echilibrarea sarcinilor și valorizarea potențialului creator al colegilor

img_4048

 

creșterea stimei de sine

 

recunoașterea calității umane

 

 

img_4059

 

 

 

 

 

 

img_4061

recunoașterea unei prestații de calitate motivează profesorul

curaj moral

 

 

 

img_4068

fiecare din membrii echipei are o idee valoroasă pe un subiect

 

 

img_4070

 

 

 

 

 

 

img_4075

 

 

 

 

 

img_4078

 

 

 

 

 

 

img_4083

cursul este construit pe criterii de educație a adulților, învățăm unii de la alții,

 

img_4087

 

 

suntem relaxați, ne contrazicem cu argumente, mai glumim din când în când, suntem solidari.

 

 

img_4106

 

 

 

 

 

 

img_4109

 

ne vedem pe platformă!

 

O PREMIERĂ ÎN CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE – 2017

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” – etapa județeană mai 2017,  etapa națională – Piatra Neamț, jud. Neamț – august 2017

https://www.edu.ro/calendarul-olimpiadelor-%C8%99i-concursurilor-%C8%99colare-interna%C8%9Bionale-desf%C4%83%C8%99urate-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-%C8%99i-%C3%AEn

02-b-anexa-b-la-calendarul-olimpiadelor-nationale-scolare-prevederi-metodologice-onss-si-regulamente-og-2016-2017

03-concursuri-nationale-finantate_2017

04-concursuri-nationale-fara-finantare_2017

04-a-anexa-a-la-concursuri-nationale-fara-finantare_2017_24_ian

05-a-anexa-a-la-concursuri-regionale-fara-finantare_2017_24_ian

sursa: https://www.edu.ro

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI STRATEGII DIDACTICE – INFOEDUCAȚIA IAȘI

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași deschide astăzi, vineri, 17 februarie 2017, ora 15.00, la Rm. Sărat, la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”,  seria de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Formare Continuă, cu pachetul 1 din ofertă (Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar – perspective inovative și  Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare/40 de credite).

Vă anunțăm că s-a format o grupă și pentru Buzău care va începe aceste cursuri sâmbătă, 25 februarie 2017, ora 9.00, la Liceul Pedagogic „Spiru C. Haret”.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificatul de obtinere a unui grad didactic, la care se adaugă adeverința de la școală, care atestă că sunteți cadru didactic. 

 

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792

MANAGEMENTUL CLASEI – ATELIER 3 – CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

Marți, 14 februarie 2017, la Casa Corpului Didactic Buzău, s-a desfășurat al treilea atelier din cadrul cursului   Managementul clasei. 

img_3995

 

 

 

 

 

Am discutat despre calitatea managementului școlar, despre misiunea și viziunea școlii, despre ethos și cultură organizațională, despre problemele identificate la nivelul organizației școlare.

img_4010


img_3994

 

 

 

 

 

Știm că cele mai importante persoane din școală sunt elevii. Cum îi ajutăm să se dezvolte optim, cum le asigurăm un traseu educațional adecvat cerințelor lor și exigențelor societății cunoașterii?

img_3991

 

 

 

 

Care este profilul de formare al absolventului învățământului obligatoriu? Cum se formează competențele cheie? Cum ne ajută evaluarea standardizată? Putem asigura șanse egale copiilor și elevilor noștri?

img_4020

 

 

 

 

Despre toate acestea și despre valorizarea educației astăzi, despre respectul față de profesia pe care ne-am ales-o, despre nevoia de dezvoltare profesională și personală, despre valorile noastre care ne susțin și care sunt „baloanele care ne înalță”.

img_4014

 

 

 

Ne revedem marțea viitoare!

formator, prof. metodist Paula MIHAI

 

PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2017 – BUZĂU

În vacanța intersemestrială, candidații înscriși la examenul de definitivat 2017, din județul Buzău, au avut oportunitatea de a participa la un program de pregătire organizat de Casa Corpului Didactic Buzău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău.

Prima zi de pregătire s-a desfășurat la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău și a fost dedicată sesiunilor de didactică generală susținute de domnul profesor universitar doctor Sorin Cristea.

img_3799

img_3806

Domnul profesor este autorul unor importante lucrări de pedagogie și, în această calitate, ne-a prezentat patru volume care fac parte dintr-un proiect editorial.

img_3976

Colecția pedagogică din care fac parte lucrările domnului profesor universitar doctor Sorin Cristea, este o ofertă adresată cadrelor didactice de toate specialitățile, la toate nivelurile și treptele de învățământ. Colecția va include 17 titluri ale acestui autor, care vor trata într-o manieră foarte sintetică și intensivă cele mai importante concepte fundamentale din pedagogie cu referință la educație, finalitățile educației, sistem de educație/învățământ, instruire, evaluare, curriculum etc.

img_3982

Educația. Concept și analiză

Educația reprezintă o realitate psihosocială incomensurabilă care include o multitudine de activităâi și acțiuni organizate, cu finalităâi pedagogice generale, specifice și concrete,dar și de influențe spontane, incidentale și accidentale, cu efecte pedagogice (im)previzibile, difuze, continue și discontinue, directe și indirecte, provenite din toate direcțiile mediului natural și social, familial și local, național și internațional.

img_3983

Finalitățile educației

Finalitățile educației reprezintă dimensiunea subiectivă a educației, asumată de factorii responsabili de proiectarea educației, care definesc orientările valorice  ale educației în sensul realizării acesteia pe termen lung, mediu și scurt, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

 

 

 

 

Pedagogia. Științele pedagogice. Științele educațieiimg_3981

Pedagogia este știința socioumană specializată în studiul educației. Datorită extinderii, profunzimii și dinamicii deosebite și obiectului de cercetare specific (educația), pedagogia a dezvoltat, în timp, numeroase ramuri promovate ca discipline de specialitate, sub formula de științele pedagogice sau de științe ale educației.

img_4023

Pentru cei interesați, un număr limitat de volume se află și la Casa Corpului Didactic Buzău.

img_3980

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar – perspective inovative * Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare * deschiderea cursurilor

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași deschide seria de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Formare Continuă, cu pachetul 1 din ofertă (Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar – perspective inovative și  Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare/40 de credite), la Rm. Sărat, la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, vineri, 17 februarie 2017, ora 15.00. 

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificatul de obtinere a unui grad didactic, la care se adaugă adeverința de la școală, care atestă că sunteți cadru didactic. 

Cei care s-au înscris deja, sunt rugați să confirme urgent participarea în prima serie. În baza confirmării dvs. putem deschide cursurile și în Buzău dacă se formează o grupă.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792

http://www.infoeducatia.ro/

PROGRAMUL EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – EVALUARE

Sâmbătă, 11 februarie 2017, a avut loc evaluarea cursanților care au participat la programul de formare continuă EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, cu durata de 50 de ore și 12 credite profesionale transferabile, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău.

img_3939

Toți cei 28 de cursanți și-au susținut cu succes portofoliile care au conținut schițe de proiecte educative de tip CAEN și eseuri pe teme de educație globală, educație pentru sănătate, educație pentru mediu etc.

img_3903

 

 

 

 

 
img_3925Comisia de evaluare a apreciat cu calificativul foarte bine toate portofoliile, având drept criterii principale de evaluare:  adecvarea conţinutului la titlul propus,  claritatea şi relevanţa ideatică, specificitatea abordării psihopedagogice şi aplicative, substanţa şi organizarea argumentelor de susţinere, diversitatea, calitatea procesării şi valorizării surselor bibliografice, stilul şi originalitatea lucrării, diversitatea tematicii proiectelor.

img_3923

 

 

Felicitări tuturor! Vă vom anunța când puteți să ridicați atestatele.

FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI – ediția a XVII-a

Palatul Copiilor Buzău anunță lansarea celei de-a XVII-a ediții a FESTIVALULUI ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI, proiect organizat la nivelul județului Buzău, în perioada 12 – 26 martie 2017.

Festivalul se adresează tuturor elevilor, celor care frecventează cercurile palatului, cluburilor și filialelor acestora din județul Buzău, precum și celor care participă la activități extrașcolare artistice, la nivelul școlilor sau în diferite alte contexte formale și nonformale. Scopul festivalului este de a oferi prilejul valorizării talentelor autentice, în vederea promovării calificate la competiții naționale și internaționale.

SECŢIUNI – data și locul de desfășurare

 1. COREGRAFIE – 12.03.2017, orele 8.30-10.30, Consiliul Județean Buzău, coordonator: prof. Alina Ene
 2. MUZICĂ UȘOARĂ – 12.03.2017, orele 10.30-16.00, Consiliul Județean Buzău, coordonatoare: prof. Oana Dobre și prof. Andra Nicolau
 3. FOLCLOR – 18.03.2017 , Consiliul Județean Buzău

3.1 Muzică populară – orele 8.30-14.00, coordonator prof. Daniela Botea

3.2 Dansuri populare – orele 14.30-16.00, coord. prof. Florica Şercăianu

3.3 Artă populară – expoziţie hol, coordonator prof. Amelia Papazissu

 1. MUZICĂ CLASICĂ – 25.03.2017, orele 9.00-15.00, Liceul Pedagogic ,,Spiru C. Haret”, coordonator: prof. Răgălie Marius
 2. ARTE VIZUALE, vernisaj – 23.03.2017, orele 12.00, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret’’ Buzău

5.1 Artă plastică – coordonator prof. Diana Irimia

5.2 Artă decorativă, Design vestimentar – coordonator prof. Daniela Voicu

5.3 Artă fotografică, Film – coordonatori: prof. Paula Mihai și informatician Filip Corneliu

 1. ARTĂ DRAMATICĂ, 25.03.2017, orele 10.30–18.00, Consiliul Județean Buzău, coordonator: prof. Adrian Constantin
 • ZONA RÂMNICU-SĂRAT numai pentru formaţiile de dansuri populare, coregrafie, 26.03.2017, orele 8.30–18.00, coordonator: Clubul Copiilor Râmnicu-Sărat

Înscrieri cu fişele de concurs la Palatul Copiilor Buzău, termen:

 • 9 martie 2017 – la secţiunile 1,2,3,5
 • 16 martie 2017 – la secţiunile 4,6,7

rezumat-festivalul-artistic-al-elevilor-buzoieni

Detalii în regulamentul festivalului  

regulament-festivalul-artistic-al-elevilor-buzoieni-2017-doc 

Pagina de fb a Palatului Copiilor Buzău – https://www.facebook.com/groups/1255492007829427/

 

EVALUARE – CURSUL ACREDITAT EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Mâine, 11 februarie 2017, începând cu ora 10.00, va avea loc evaluarea cursanților care au participat la programul de formare continuă EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău.

Cursanții vor susține portofoliul în sala de curs de la etaj.

Mult succes tuturor!

formator Paula MIHAI

MANAGEMENTUL CLASEI – ATELIER 2

Astăzi, 7 februarie 2017, s-a desfășurat al doilea atelier din cadrul cursului avizat de formare continuă, MANAGEMENTUL CLASEI, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău.

img_3829img_3831img_3833img_3836img_3834img_3839img_3844img_3845img_3850img_3855img_3864

Am discutat despre:

 • oferta școlii și nevoile educaționale ale copiilor din comunitate – studiu de caz bazat pe filmul documentar Școala noastră.

 

 

 

 

 • analiza SWOT a stării educaționale din școala/comunitatea mea – lucru în echipă.

 

 

 

 • valorile tinerilor – cercetare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vedem marțea viitoare,

prof. metodist Paula Mihai – formator

REVISTA SPAȚII CULTURALE – ANIVERSARE 10

La aniversară
10 ani de la prima apariție, 50 de numere trimise în lume fără sincope, odată la două luni, nu înseamnă puțin lucru pentru o revistă apărută într-un oraș mic de provincie și susținută cu fonduri de la bugetul local. Revista „Spații culturale” nu și-a dorit să reinventeze literatura, ci s-o promoveze. A prezentat, orașului și țării, creații valoroase, aparținând unor scriitori contemporani, care se luptă cu vremea, cu vremurile și cu lipsa de apetență pentru lectură, care a devenit o boală cronică a spiritului românesc (de fapt, boala e veche, dar parcă niciodată nu a fost atât de agresivă).
Revista și-a recunoscut cu onestitate limitele, dar a luptat pentru depășirea lor. Nu s-a mulțumit cu aburul mediocru și călduț pe care-l emană, inevitabil, o revistă care nu apare în capitală și care este nevoită, pentru a supraviețui, să țină cont de gloriile și de orgoliile locale.” Colectivul de redacție

spatii-culturale-50

LA MULȚI ANI!

NONFORMAL 4 – CUM ȘI DE CE SCRIEM PROIECTE?

Pe 4 februarie 2017, în cadrul programului de formare continuă Educația nonformală în învățămîntul preuniversitar, oferit de Casa Corpului Didactic Buzău, cursanții au făcut aplicații practice pe scriere de proiecte.

img_3702img_3703img_3705img_3708img_3710img_3711img_3719img_3725img_3728img_3731
img_3740
img_3759
img_3765
img_3770img_3787img_3779
img_3794
img_3772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă, pe 11 februarie 2017, finalizăm programul cu evaluarea pe baza protofoliilor. Mult succes!

formator, prof. Paula MIHAI – coordonatorul programului de formare

PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2017 – BUZĂU

Astăzi, 6 februarie a.c., prima zi de formare:

Didactica generală. Abordarea conţinuturilor ştiinţifice fundamentale în relație cu procesul de predare-învățare; aplicarea metodologiei noului curriculum.

Procesul de învățământ – structura, funcționalitate și transpunere didactică la disciplinele școlare. Activitățile didactice fundamentale (predarea – învățarea-evaluarea) în procesul de învățamânt la disciplina de specialitate.

Formator –  Prof. univ. Sorin CRISTEA

Mult succes la examen!

img_3805img_3799img_3800img_3798img_3815img_3818img_3809
img_3811
img_3820img_3825img_3806

PREÎNSCRIERI PROGRAME INTERNAȚIONALE „Junior Achievement” – CDS/CDL – anul școlar 2017-2018

Vă anunțăm că s-a deschis sesiunea de preînscrieri la programele internaționale Junior Achievement pentru anul școlar 2017-2018, CDS/CDL.
JA România pune, în mod gratuit, la dispoziția instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe de tip “learning by doing”, adaptate la sistemul educațional românesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educației, pe diferite categorii (conform prezentării din broșură).
Pentru a realiza preînscrierea, cadrele didactice interesate vor completa, până pe 1 martie, un formular care poate fi accesat la link-ul următor: http://preinscrieri.jaromania.org/
Alice Duțu | Program Manager | JA Romania,  8, Lisabona Street, 011787, Bucharest, Romania

MANAGEMENTUL CLASEI – CURS DE FORMARE LA CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

Cursul este construit din ateliere de dezbateri (4 ore/atelier x 10 săptămâni), pe următoarele direcții:

 • Familiarizarea participanţilor cu termenii de bază ai managementului educaţional;
 • Managementul educaţional ca factor important de schimbare în cadrul reformei  şcolare;
 • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi umane, la nivelul clasei de elevi;
 • Asimilarea de noi metode în vederea abordării și medierii conflictelor.

img_3638Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și diminuarea stărilor conflictuale contribuie la dezvoltarea unui mediu sănătos, mai puțin stresant și solicitant. Un mediu sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului educativ, pentru protejarea și menținerea calității vieții actorilor implicați în actul educațional.

img_3641img_3642img_3643img_3652

 

 

 

 

 

 

 

Primul atelier s-a desfășurat marți, 31 ianuarie 2017.

 

 

 

 

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursă fotografii – arhiva personală, aspecte din cadrul primului atelier.

 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ – FORMARE CONTINUĂ, MODULUL III

Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria I, grupa 1

Prima grupă, constituită din 28 de cursanți din unități de învățământ din județul Buzău, a început cursul pe 26 noiembrie 2016. Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

img_3568

 

În cadrul celei de-a treia întâlniri am discutat despre comunicarea eficientă în activităţile nonformale, despre proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale, proiecte în parteneriat cu alte instituții), noile educații – educație globală, concept, definiții, repere metodologice, kit-uri, resurse informaționale; iniţiative europene privitoare la educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate, diversitatea culturii ca resursă pentru dezvoltare, dimensiuni ale globalizării, concepte necesare în abordarea educaţiei globale.

img_3586img_3589img_3596img_3605 img_3607img_3608img_3611img_3612img_3614img_3617img_3625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GE_Guidelines_English.pdf

Următoarea întâlnire va avea loc sâmbătă. 4 februarie 2017, la ora 9.00.

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074; sursa fotografii – arhiva personală, aspecte din sesiunile de formare

OFERTA DE CURSURI AVIZATE A CASEI CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

La Casa Corpului Didactic Buzău s-au deschis, începând cu 31 ianuarie 2017, următoarele cursuri avizate:

 1. MANAGEMENTUL CLASEI 40 de ore

Grupa 1) Marțea, 13.00 -17.00, perioada  31.01.- 4.04.2017,  formator: prof. metodist Paula MIHAI

Grupa 2) Miercurea   9.00 – 13.00, perioada  01.02.-05.04.2017, formator prof. metodist Marcela APOSTOIU

 1. CONSILIERE ȘI ORIENTARE 40 de ore

Grupa 1) Lunea  14.00 -18.00, perioada  30.01.- 03.04.2017,  formator prof. metodist Marcela APOSTOIU

Grupa 2) Miercurea   9.00 – 13.00, perioada  01.02.- 05.04.2017, formator prof. metodist Paula MIHAI

 1. EDUCAȚIE DE CALITATE 40 de ore

Miercurea   13.00 -17.00,   perioada     01.02.- 05.04.2017,   formator prof. metodist Ion VASILE

 1. UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 40 de ore

Grupa 1) Joia    9.00 – 13.00,  perioada   6.04.- 8.05.2017,  Grupa 2) Joia   13.00 -17.00    perioada    2.02.- 06.04.2017

Formator prof. metodist Roxana GHEORGHIADE

 1. MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 12 ore

Grupa 1) Lunea    13.00 -17.00   perioada    13.03.- 27.03.2017; Grupa 2) Vinerea   9.00 – 13.00  perioada    05.05.- 19.05.2017

Formator prof. metodist Paula MIHAI

 1. RELAȚIA ȘCOALĂ-PĂRINȚI

Joia 14.00-18.00, Perioada 16.02. – 20.04.2017, formator insp. socio-umane Relu OLTEANU

http://www.ccd.buzau.ro/

img_3125

PREGĂTIREA STAGIARILOR PENTRU EXAMENUL DE OBȚINERE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – ÎN VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

În vederea pregătirii stagiarilor pentru examenul de obținere a definitivării în învățământ, sesiunea aprilie, 2017, CCD Buzău, în colaborare cu IȘJ Buzău, organizează un stagiu de pregătire a candidaților în perioada 6 – 10 febr. 2017. Cursurile vor aborda conținuturile programelor de examen și vor fi structurate astfel:

 6 febr., orele 10 – 16, amfiteatrul Colegiului Național M. Eminescu: Probleme de didactică generală – prezintă prof. univ. dr. Sorin Cristea de la Universitatea din București.

 7 – 10 febr., orele 9 – 13: probleme de didactica specialității – prezintă inspectorii școlari de specialitate, formatorii pe discipline de învățământ (locul desfășurării cursurilor urmează a fi comunicate la prima întâlnire).

Participarea la cursuri va fi gratuită, dar este condiționată de înscrierea candidaților la cursuri pe listele aflate la inspectorii de specialitate, în perioada 25 ian.- 1 febr. 2017.

http://www.ccd.buzau.ro/

OPORTUNITĂTI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

diplomaPACHETE DE PROGRAME ACREDITATE MEN, OFERITE DE INFOEDUCAȚIA IAȘI

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași oferă o serie de pachete de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Formare Continuă. Cursurile asigură între 30 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu a doua jumătate a lunii februarie 2017.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență. Termenul limită de înscriere este 3 februarie 2017. Cei care s-au înscris deja sunt rugați să confirme participarea în prima serie care debutează după 15 februarie 2017. 

Oferta de pachete de  programe și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, pentru fiecare curs:

oferta-info-educatia-pachete-programe_buzau

Cadrele didactice care doresc să acceseze această ofertă sunt invitate să completeze următorul formular:

Formular de înscriere online:

https://docs.google.com/forms/d/1QTfPKAyaFI0_jLTD7rg5oRz3QjAyQhw-G_xwQwhzQrE/edit

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792

http://www.infoeducatia.ro/

Oferta a fost postată și pe site-ul ISJ Buzău:

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/64-noutati/912-oferta-programe-de-formare-info-educatia

Succes!

PROIECTUL INTERNAȚIONAL EAThink2015 – Lansăm concursul de spoturi video

EAThink2015 – Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile

Obiectivul specific al proiectului este „Facilitarea înţelegerii şi implicării elevilor şi profesorilor europeni împreună cu angajamentul lor activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, cu accent pe sistemele sustenabile de alimentaţie şi agricultura la scară mică din Austria, Croaţia, Cipru, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania”.

Aplicant principal: Fundația ACRA – CCS din Milano, Italia.

Grupurile ţintă în România sunt reprezentate de 15 unităţi de învăţământ din Municipiul Bucureşti şi alte 3 judeţe: Ilfov, Buzău – șase unități școlare şi Prahova şi includ:

 • 120 de profesori din învăţământul primar şi secundar (8 profesori x 15 unităţi de învăţământ)
 • 3000 de elevi de şcoală primară şi secundară (15 unităţi de învăţământ x 8 x 1 clasă x 25 elevi); 1200 de elevi din Buzău.

Școlile din județul Buzău implicate în proiect sunt:

Școala Gimnazială ”Nicolae Jilinschi” Vernești, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Economic, Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”, Școala Gimnazială „G. E. Palade”, Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”.

Perioada de desfășurare: 36 de luni, din ianuarie 2015 până în decembrie 2017.

Detalii despre activitățile desfășurate până în prezent:

prezentare-eathink2015_buzau prezentare-eathink2015_buzau

Pe 18 ianuarie 2017 a fost lansat Concursul de spoturi video „Pe gustul tău”, organizat în cadrul proiectului EAThink 2015.
Concursul este dedicat exclusiv școlilor din proiect. În concurs se pot înscrie grupuri de 5 până la 10 elevi din aceeași clasă, coordonați de un cadru didactic. Puteți coordona mai multe echipe, din aceeași clasă sau din clase diferite.
Concursul presupune realizarea unui spot video cu mesaj social, pe una sau mai multe dintre temele descrise in regulament. Spotul trebuie sa aiba o durată de maximum 30 de secunde, așa că mesajul trebuie să fie clar, creativ și de impact.
Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 28 februarie 2017.  
Toți elevii și toate cadrele didactice care vor înscrie un spot în competiție vor primi diplome de participare. Toate școlile reprezentate în competiție vor primi, la rândul lor, diplome de participare.
Juriul va desemna un singur spot câștigător, iar realizatorii lui vor beneficia de un stagiu de lucru cu o echipă de profesioniști pentru refilmarea spotului la cea mai înaltă calitate. De asemenea, elevii câștigători și cadrul didactic care i-a coordonat vor participa la un schimb/curs de formare/școala de vară în Europa. Spotul câștigător la nivel național va intra automat în competiția europeană, unde va concura cu spoturile câștigătoare din celelalte țări.
Mai multe detalii despre concurs veți găsi în regulamentul atașat. Vă rog să citiți cu atenție regulamentul, apelul și formularul de înscriere.
Toate materialele oficiale ale concursului sunt disponibile si pe site-ul EAThink 2015, la adresa: http://eathink2015.org/ro/romana-concurs-de-spoturi-video-pe-gustul-tau/.
Mult succes!

 

 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

tinerii-dezbat-2015-regionala-buzau-1„Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.”

https://www.edu.ro/cultivarea-g%C3%A2ndirii-critice-%C8%99i-promovarea-valorilor-democratice-obiectivele-olimpiadei-na%C8%9Bionale-de

sursa: http://www.edu.ro

 

GALA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE 2016

„A doua ediție a Galei Solidarității Internaționale a premiat nouă câștigători, reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor publice, mediului academic, tineri, activiști, jurnaliști și profesori ce au promovat dezvoltarea internațională.

Gala Solidarității Internaționale a celebrat astăzi, 7 decembrie, o nouă ediție, evenimentul fiind organizat de Fundația Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României (MAE) și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP), fiind prezentat de Marian Voicu.

Scopul evenimentului este acela de a recunoaște importanța solidarității internaționale, a asistenței pentru dezvoltare acordată de țara noastră altor state. Altfel spus:

„de a celebra activitatea României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională, al educaţiei şi conştientizării publicului vizavi de acest domeniu. Îi vom premia pe cei mai importanţi susţinători şi promotori ai solidarităţii internaţionale din societatea civilă, mediul academic, mass-media şi sectorul public din România. Despre România se ştie destul de puţin că oferă sprijin către alte state. Percepţia noastră este că suntem ţara care primeşte sprijin pentru dezvoltare şi aliniere la standard internaţionale. Ceea ce este adevărat. Puţini ştiu însă că sprijinim comunităţi din alte ţări. Seara aceasta este despre cei care au făcut România să fie mai aproape de lumea întreagă.”,

după cum susține directorul de program din cadrul FDSC, Iuliana Rada.

Totodată, anul acesta, Gala Solidarității Internaționale celebrează aprobarea legii de cooperare internațională pentru dezvoltare și înființarea viitoarei Agenții RoAid precum și eforturile susținute ale MAE în acest demers.”

sursa www.euractiv.ro

http://www.euractiv.ro/we-develop/gala-solidaritatii-internationale-2016-si-a-desemnat-castigatorii-6075

trofeul

 

Definitivat în învățământ fără pedagogie?

„Un Ordin al ministerului, nr. 5087/31.08.2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aproape neobservat la nivelul co­munității și al opiniei publice, oferă o surpriză de proporții, unică în istoria școlii – definitivat în în­văță­mânt fără pedagogie!

Miza socială a examenului de definitivat în învățământ este uriașă, după cum precizează și articolul 6 al Ordinului – „cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar“.

… Validarea unei astfel de programe va trebui susținută și prin elaborarea și susținerea unor cursuri accesibile, bazate pe definiții și analize-sinteze clare, stabilizate epistemologic și deschise psihosocial, care să ofere premisa generalizării succesului la examenul de definitivat și mai ales la examenul de zi cu zi susținut de fiecare profesor în fața clasei de elevi.”  Prof. univ. dr. Sorin Cristea

http://www.tribunainvatamantului.ro/definitivat-in-invatamant-fara-pedagogie/

 

SPAȚII CULTURALE 49

Lectură plăcută!

spatii-culturale-49

„Fără cultură, omul e lipsit de repere”

„În definitiv, noi suntem cei care cunoaștem cel mai bine situația „de pe teren“, noi suntem cei care pot sesiza gradul de inadecvare a unor măsuri administrative, noi suntem cei care avem de-a face zilnic cu elevii și studenții, noi suntem cei care mai păstrăm undeva – într-o tainiță a inimii – imaginea a ceea ce doream să fim în anii facultății.

Poate că, la capătul umilințelor și al spaimelor noastre, vom descoperi, așa cum spunea cu patru decenii în urmă Jan Patočka, faptul că „există anumite lucruri pentru care merită să suferim. Că, adesea, tocmai acestea sunt cele care dau un sens vieții noastre. Și că, în absența lor, literatura, cultura și toate celelalte nu sunt decât modalități oarecare de a ne câștiga existența“.” – Mihai Maci

http://m.romanialibera.ro/opinii/interviuri/dezastrul-din-scoala-prefigureaza-un-viitor-sumbru-pentru-romania–lectorul-universitar-mihai-maci–multi-studenti-au-cunostintele-unor-copii-de-12-13-an–ce-trebuie-sa-stie-un-elev-care-termina-liceul-434550

EDUCAȚIE NONFORMALĂ – FORMARE CONTINUĂ, PRIMUL MODUL

Cum se poate descrie educația nonformală?

 • holistică. incluzivă, multiculturală, continuă, formativă, complementară, provocatoare, stimulativă, distractivă, neconvențională, interactivă, participativă, voluntară, opțională, nondirectivă, sustenabilă, flexibilă, atractivă, accesibilă, inovatoare, creativa, aplicabilă, dinamică, pozitivă etc.

Astăzi, 26 noiembrie 2016, la Casa Corpului Didactic Buzău, primul modul din programul de formare continuă, Educație nonformală în învățământul preuniversitar:

img_3122
img_3106
img_3110 img_3112
img_3116
img_3103
img_3125
img_3126img_3146 img_3151img_3154 img_3157img_3159

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”

În perioada 26.11.2016 – 29.01.2017, se va desfășura, la Casa Corpului Didactic Buzău, programul de formare continuă, acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016, Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria I, grupa 1 – cu taxă, cu următoarele module:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Prima grupă, constituită din 28 de cursanți din unități de învățământ din județul Buzău, va începe cursul sâmbătă, 26 noiembrie 2016, la ora 9.00.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională!

Echipa de proiect a C.C.D. Buzău

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursa fotografii – colecția personală, proiecte de educație nonformalăimg_2894DSCN5350

ORA DE PROGRAMARE / HOUR OF CODE O oră de programare pentru fiecare elev

Ce reprezintă Hour of Code?

Ora de Programare reprezintă o introducere de o ora în știința computerului și programare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arata ca oricine poate învăța bazele acestuia. Încercarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și programare a devenit un efort global. Acesta începe prin parcurgerea unor activități de o ora, însă se extinde la tot felul de eforturi ale comunității. Iată tutorialele si activitatile . Această campanie este susținută de peste 400 de parteneri și 200.000 de educatori din toată lumea.
Când se desfășoară Hour of Code?
Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Saptamanii Educatiei in Tehnologia Computerelor. În 2016 aceasta va fi în 5-11 decembrie, dar poți organiza un eveniment Hour of Code în orice perioadă a anului. Săptămâna Educației în Tehnologia Computerelor este ținută în fiecare an în amintirea zilei de naștere a unui important pionier din domeniul tehnologiei Admirarul Grace Murray Hopper (9 Decembrie, 1906).
De ce tehnologia computerelor si programare?
Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța tehnologia computerelor. Ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. Începând devreme, elevii vor avea o bază pentru succes în orice carieră din secolul XXI. Descoperă mai multe statistici aici.
Cum particip la Hour of Code?
Incepe planificarea aici prin revederea ghidului nostru pas cu pas. Poți organiza un eveniment Hour of Code în scoala sau comunitatea ta — sau într-un club extrașcolar, chiar și la serviciu. De asemenea, poți încerca și singur când începe campania pe 5 decembrie 2016.
Cine este în spatele Hour of Code?
Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit dedicată extinderii educației cu privire la tehnologia computerelor și programare, prin promovarea acesteia în școli și prin creșterea participării femeilor dar și a elevilor din minorități. O < coaliţie de parteneri fără precedent susțin împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America şi College Board.
Nu ştiu nimic despre programare. Pot să organizez un eveniment?
Desigur. Activităţile Hour of Code sunt autodidacte și pot fi realizate individual. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi tutorialele noastre, să alegeţi tutorialul pe care îl doriţi şi o oră — noi vom avea grijă de restul. Avem opţiuni pentru fiecare vârstă și nivel de experiență, de la grădiniţă în sus. Începeți planificarea evenimentului dumneavoastră citind ghidul de organizare.

Sursa: https://hourofcode.com/ro/ro#join

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2016 – SEMINAR TIP WORLD-CAFE LA CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

Vineri, 18 noiembrie 2016, începând cu ora 16.00, vă invităm să dezbatem împreună tema Global Education Week/Săptămânii Educației Globale 2016, “Acting Together for a World of Peace”, sau, mai pe scurt, la propunerea Ministerului Educației, “Împreună pentru pace”.

Alegerea acestui subiect pentru GEW 2016 a rezultat în urma propunerilor negociate în rețeaua de coordonatori GEW, alegându-se pacea ca o problemă prioritară,  în contextul tensiunilor internaționale. Această temă este, de asemenea, în conformitate cu mandatul Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei cu privire la creșterea gradului de conștientizare a aspectelor de interdependență la nivel mondial, în contextul Obiectivele de dezvoltare durabilă.

Tema seminarului pe care vi-l propunem este: Educație pentru pace; creșterea conștientizării prin facilitarea dialogului și cooperarea cu ceilalți în cadrul diferitelor grupuri; reflecția critică asupra valorilor și normelor sociale, provocări și oportunități, schimburi de bune practici în formarea cetățeniei globale prin exersarea unor atitudini și comportamente democratice într-o societate în schimbare.

Dacă doriți să participați la această activitate, vă rugăm să vă anunțați prezența la

adresa de e-mail paulagmihai@gmail.com, până pe data 17 nov. 2016, ora 22.00.   Paula MIHAI – coordonator seminar

Resurse pentru activitățile din școli:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://nscglobaleducation.org/index.php/ge-week

http://www.nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GE_Guidelines_English.pdf

Conferinţa de diseminare a proiectului cultural „Tele-City”

INVITAŢIE LA CONFERINŢA DE DISEMINARE A PROIECTULUI CULTURAL „TELE-CITY”

Suntem bucuroşi să vă invităm la conferința de diseminare dedicată încheierii proiectului de educație prin cultură TELE-CITY, organizat de Teatrul „George Ciprian”, în perioada septembrie-noiembrie 2016, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Buzău, Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, Teatrul „7” și Casa Corpului Didactic Buzău.

Conferința va avea loc pe data de 15 noiembrie 2016 de la ora 13:30, în sala amfiteatru a Teatrului „George Ciprian”.

Aveți mai jos invitația, detalii privind proiectul și formularul de înscriere (necesar pentru completarea documentelor care atestă participarea dumneavoastră la acest eveniment).

Invitația:
http://www.ccd.buzau.ro/invitatie%20Conf.%20Telecity_profes…
Formularul de înscriere:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdojKvVUpbh_6Lws…/viewform…

Pentru orice alte lămuriri, nu ezitați să mă contactați!
Paula MIHAI, 0723295074,   paulagmihai@gmail.com