Skip to content

INVITAȚIE ADRESATĂ PROFESORILOR RESPONSABILI CU PERFECȚIONAREA

Casa Corpului Didactic Buzău organizează o serie de întâlniri de lucru ale profesorilor responsabili cu perfecționarea în perioada 17 octombrie – 1 noiembrie 2017, pe 3 centre.

La prima întâlnire, care va avea loc marți, 17 octombrie, ora 10.30, la Casa Corpului Didactic Buzău, sunt invitați profesorii responsabili cu perfecționarea din unitățile de învățământ din municipiul Buzău și comunele: Vadu Pașii, Vernești, Mărăcineni, Merei, Smeeni, Poșta Câlnău, Săgeata, Tisău, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Gălbinași, Padina, Glodeanu Siliștea, Rușețu, C. A. Rosetti, Gherăseni, Pietroasele, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Luciu, Breaza, Movila Banului, Amaru, Scutelnici.

Tematica discuțiilor va viza:

 • Propuneri pentru portofoliul responsabilului cu perfecționarea;
 • Legislația privind formarea continuă și obligativitatea acumulării a 90 de CPT pe o perioadă de 5 ani;
 • Oportunități de perfecționare și formare continuă prin oferta Casei Corpului Didactic Buzău.

 

prof. metodist Paula MIHAI

Anunțuri

MANAGEMENTUL CLASEI – ATELIER 1

Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și diminuarea stărilor conflictuale contribuie la dezvoltarea unui mediu sănătos, mai puțin stresant și solicitant. Un mediu sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului educativ, pentru protejarea și menținerea calității vieții actorilor implicați în actul educațional.

La Casa Corpului Didactic Buzău, pe 10 octombrie 2017, s-a deschis cursul  de formare continuă MANAGEMENTUL CLASEI, pentru prima serie de cursanți din acest an școlar.

Cursul este construit din ateliere de dezbateri (4 ore/atelier x 10 săptămâni), pe următoarele direcții:

 • Familiarizarea participanţilor cu termenii de bază ai managementului educaţional;
 • Acțiuni și principii pentru funcționarea clasei de elevi – strategii de intervenție pentru consolidarea culturii normative explicite;
 • Comunicarea eficientă în relația profesor-elevi-părinți;
 • Cum gestionăm comportamentele problematice ale copiilor – Asimilarea de noi metode în vederea abordării și medierii conflictelor.

Următoarea întâlnire va avea loc marți, 24 octombrie ora 12.30.

Aspecte de la prima întâlnire:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursă fotografii – arhiva personală, aspecte din cadrul primului atelier.

VERSIUNILE ELECTRONICE ALE MANUALELOR ȘCOLARE DISPONIBILE PE INTERNET

Versiunile electronice ale manualelor școlare pentru încă 11 discipline de clasa a V-a, disponibile pe platforma manuale.edu.ro

„Ministerul Educației Naționale a finalizat procedura de încărcare pe platforma manuale.edu.ro a versiunilor electronice (pdf) aferente manualelor școlare pentru 11 materii de clasa a V-a. Titlurile publicate vizează următoarele discipline: Matematică, Limba și literatura română, Limba engleză (limbă modernă 1), Limbă franceză (limbă modernă 2), Limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă modernă 1 – studiu intensiv), Biologie, Educație socială, Geografie, Educație plastică, Educație muzicală, respectiv Consiliere și dezvoltare personală.

În cursul săptămânii viitoare (9-13 octombrie), cadrele didactice își vor exprima opțiunile pentru aceste manuale, urmând ca pe baza acestora Ministerul Educației Naționale să încheie contracte cu editurile furnizoare.” Sursa: https://radioromaniacultural.ro/versiunile-electronice-ale-manualelor-scolare-pentru-inca-11-discipline-de-clasa-a-v-a-disponibile-pe-internet/

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ – manuale digitale pentru clasa a V-a

Editura CD Press 

Editura Paralela 45

Editura Corint Logistic

Editura UNISCAN Educational

Editura Litera

prof. metodist Paula MIHAI

 

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 18 – 26 noiembrie 2017 – „LUMEA MEA DEPINDE DE NOI”

Procesul globalizării pune acut problema raporturilor local–global la nivelul fiecărei naţiuni. Odată cu conştientizarea societăţii globale şi pe măsura angrenării în mecanismele ei, posibilitatea unor decizii izolate pentru comunităţi şi naţiuni devine din ce în ce mai redusă. Indivizii, grupurile, comunităţile şi naţiunile nu se mai pot sustrage acestui proces care universalizează comportamente, moduri de a gândi şi de a acţiona, stiluri de viaţă sau ameninţări de orice natură.

Consiliul Europei şi educaţia globală. Perspectivă şi acţiune

Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Deschis la Lisabona în anul 1990 (cf. Rezoluţiei (89)14 adoptată de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei din 16 nov. 1989), acesta reuneşte 39 state. În prezent, Centrul  Nord – Sud s-a aliat Directoratului Consiliului Europei pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport.

Mandatul Centrului Nord – Sud al Consiliului Europei constă în:

 • asigurarea cadrului  pentru  cooperare  europeană  pentru  creşterea  conştientizării publice asupra problemelor interdependenţei globale;
 • promovarea politicilor de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei: respectarea drepturilor omului, democraţie şi coeziune socială.

Activitatea Centrului  Nord  –  Sud  se  bazează  pe  trei  principii:  dialog,  parteneriat  şi solidaritate. Guvernele, parlamentele, autorităţile regionale şi locale   şi organizaţiile societăţii civile reprezintă partenerii în acest dialog şi parteneriat cvadriloc, fiind implicaţi în activităţile Centrului Centrul Nord – Sud acţionează în două direcţii majore:

 • creşterea conştientizării  problemelor  interdependenţei  şi  solidarităţii  globale  prin educaţie şi potenţialul tineretului,
 • promovarea solidarităţii  Nord  –  Sud  în  conformitate  cu  principiile  şi  obiectivele Consiliului Europei prin dialogul dintre Europa, ţările sud-mediteraneene şi Africa.

Astfel, ca modalitate de materializare a primei direcţii de acţiune, Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european Educaţia Globală pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare  a  educaţiei  globale  şi  de  formare  a  capacităţii  de  dezvoltare  a  acesteia,  prin intermediul instituţiilor şi  practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi nonformală.

În concepţia Centrului, educaţia globală  cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru   drepturile   omului,   educaţia   pentru   pace   şi   prevenirea   conflictelor   şi   educaţia interculturală.

Momentul  de  referinţă  al  programului  îl  reprezintă  Săptămâna  Educaţiei  Globale, organizată anual în noiembrie. Acesta este proiectat ca  un punct de start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă a se derula de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate, în vederea asigurării eficienţei.

Tema aleasă pentru Săptămâna  Educaţiei  Globale 2017 este

„Lumea mea depinde de noi”/ “My World Depends on Us”.

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

Alegerea acestei teme este rezultatul discuțiilor și consultării coordonatorilor naționali ai Săptămânii Educației Globale, care au considerat că interdependența este o prioritate în contextul internațional actual, încadrându-se, de asemenea, și în mandatul Centrului Nord-Sud.

Resurse informaționale:

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-resources  

Carta educației globale:

https://rm.coe.int/global-education-charter-by-dakmara-georgescu-institute-for-educationa/168070f05d

Agenda 2030 – Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

https://www.mae.ro/node/35919

http://stiri.tvr.ro/noile-obiective-de-dezvoltare-ale-planetei-summit-istoric-onu-la-new-york-intre-25-27-septembrie_65460.html#view

Activități

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-activities

Parteneri

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-partners

GLOBAL EDUCATION GUIDELINES:  

http://www.developmenteducation.ie/media/documents/GEguidelines-web.pdf

Paula Mihai – coautor Global Education Guidelines, expert educație globală,    paulagmihai@gmail.com

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N., OFERITE DE INFOEDUCAȚIA IAȘI

diplomaPACHETE DE PROGRAME ACREDITATE MEN, OFERITE DE INFOEDUCAȚIA IAȘI

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași oferă o nouă serie de pachete de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă. Cursurile asigură între 30 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.

Pentru o grupă de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, în baza parteneriatelor instituționale, începând cu luna octombrie 2017.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic. 

Oferta de pachete de  programe și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, pentru fiecare curs:

Strategii didactice si management educational_Infoeducatia Iasi

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Cadrele didactice care doresc să acceseze această ofertă sunt invitate să completeze următorul Formular de înscriere

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

RAPORTUL CONSILIULUI NAȚIONAL AL ELEVILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STATUTULUI ELEVULUI LA NIVEL NAȚIONAL

„Un sistem care nu recunoaște în mod activ elevul ca fiind centrul actului educațional nu poate avea pretenția performanței și a eficienței… După cinci ani în care legea nu a fost respectată, Statutul Elevului a primit semnătura ministrului educației în data de 10 august 2016. După un an de la aprobarea acestuia, este datoria noastră, a elevilor, să ne asigurăm de respectarea și semnalarea încălcării prevederilor acestuia. Ceea ce dorim să știi este că acest raport nu a fost conceput cu scopul de a fi uitat prin vreo arhivă, ci că este imperios ca toți actorii educaționali să ia la cunoștință statisticile alarmante prezentate de acesta, care ridică în atenția publicului numeroase probleme ale sistemului de învățământ.

Ne dorim asumarea unor mecanisme concrete prin care elevii să ajungă cu adevărat elementul central al sistemului de învățământ, să fie respectați și să le fie respectate drepturile și să beneficieze de educație incluzivă și de calitate, iar în acest scop este crucială implicarea întregii comunități.” Ioana BĂLTĂREȚU
Președintele Consiliului Național al Elevilor

RISEN Consiliul Elevilor

GLOBAL EDUCATION WEEK 2017 – „MY WORLD DEPENDS ON US”

Global Education Week 2017

The chosen theme for the 2017 Global Education Week edition – from

18-26 November – is “My World Depends on Us”.

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

The choice of this topic resulted from a discussion between Global Education Week Network coordinators, choosing Interdependence as a priority issue considering the international context. This theme is also in line with the North-South Centre’s mandate with regard to raising awareness on North-South and global interdependence issues.

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-resources

https://rm.coe.int/global-education-charter-by-dakmara-georgescu-institute-for-educationa/168070f05d

It is linked to the nature of Global Education and its relation to the United Nations Sustainable Development Goals.

http://edu.gov.md/sites/default/files/obiectivele_de_dezvoltare_durabila.pdf

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-2-pillars-of-the-global-education-activities

Activități

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-activities

Parteneri

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-partners

Paula Mihai – co-author of the Global Education Guidelines

paulagmihai@gmail.com

GLOBAL EDUCATION eLEARNING COURSES

„This is to remind you that following the launching of the new cycle of the North-South Centre (NSC) Global Education eLearning courses, and the launching of its first course on the intercultural dimension of global education, we are happy to announce the two forthcoming courses on the Citizenship dimension of Global Education and  on the Human Rights dimension of Global Education.

We hereby share the links to the courses respective webpages, where you may access all information about the courses, as well the links for the registration forms:

Citizenship dimension of global education –  229 October 2017 – Deadline for submission is 24 September 2017

Human Rights dimension of global education – 9 October5 November 2017 – Deadline for submission is 1 October 2017

We wish you all an entrancing experience.”

Miguel SILVA
Programme Manager – Global Education
North-South Centre – Council of Europe 

CURSURI PENTRU OCUPAȚIILE DE FORMATOR ȘI DE MANAGER DE PROIECT

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de programe de formare pentru ocupațiile de FORMATOR și de MANAGER DE PROIECT – cursuri autorizate de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

oferta de cursuri autorizate ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu luna octombrie 2017. Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 

formular de înscriere online 

Cursurile se vor desfășura începând din luna octombrie  2017.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

STANDARDE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ – AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.)   

http://www.anc.edu.ro/

Standarde ocupaționale:

http://www.anc.edu.ro/?page_id=42#

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CASEI CORPULUI DIDACTIC BUZĂU 2017-2018

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU  a lansat oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018.

Oferta de formare 2017-2018 

Cadrele didactice care doresc să parcurgă programe de formare din cadrul acestei oferte sunt invitate să completeze o cerere de înscriere (pentru fiecare program solicitat).

Cerere de înscriere 2017-2018

Cererile, completate și avizate de conducerea școlii, vor fi depuse la secretariatul C.C.D. Buzău. Grupele se formează pe baza cererilor depuse, în ordinea înscrierilor.

Secretariat C.C.D. Buzău – tel. 0238 718504

profesor metodist Paula MIHAI, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ „VASILE VOICULESCU”, ediția a XXVIII-a 2017

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău, Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria comunei Pîrscov și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, organizează, în colaborare cu Biblioteca Județeană și Muzeul Județean Buzău, cea de-a XXVIIIa ediție a Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”.

Concursul este organizat cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, al Consiliului Județean și al Primăriei municipiului Buzău. La desfășurarea concursului și a manifestărilor care vor preceda festivitatea de premiere – prin care organizatorii își propun să evidențieze viața și importanta operă literară a marelui scriitor de origine buzoiană – pot contribui societăți comerciale și persoane fizice din județ și din afara acestuia.

Detalii și regulament de desfășurare Regulament-Vasile-Voiculescu 2017

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE – MANAGEMENTUL ȘCOLAR: SELECȚIA DIRECTORILOR

„Potrivit studiilor recunoscute, resursele umane pot determina, într-o măsură mult mai mare decât cheltuielile materiale și alți factori creșterea calității educației. Calitatea resurselor umane din educație înseamnă calitatea intrărilor și procesul de formare inițială, calitatea și concordanța programelor de formare continuă precum și calitatea selecției, pregătirea și performanța managerilor de școală. În România, implementarea proiectelor cu finanțarea publică sau privată, națională sau europeană/internațională are, începând din anul 2017, prin aceste mandate de patru ani, prima oportunitate majoră de a crea impactul așteptat și posibil pe care un management performant al școlii îl poate genera.

Încrederea în managementul școlii este atât o condiție cât și un rezultat al unor procese transparente de descentralizare – un grad ridicat de autonomie și asumare a deciziei și responsabilităților (responsabilitatea procesului de recrutare / retenție să fie a consiliilor de administrație), la nivelul elevului sau cancelariei este favorizat doar de un director autonom, care funcționează într-un cadru descentralizat pe bază de principii sănătoase de finanțare și guvernanță.”

sursa  http://dialoguriedu.cpedu.ro

http://dialoguriedu.cpedu.ro/managementul-scolar-selectia-directorilor/

 

 

PROIECTUL INTERNAȚIONAL „EATHINK 2015” – EVALUARE EXTERNĂ

Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, derulează Proiectul  EAThink2015 Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor europeni – de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile, care se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna ianuarie 2015, în 19 unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov şi Municipiul București.

Prezentare generală:

Țări implicate: Austria, Croaţia (judeţele Primorsko – Goransk şi Istarska, Zagreb), Cipru, Franţa, Ungaria, Italia (regiunile Lombardia, Piemont şi Veneto), Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania (Valle de Aiztondo).

Perioada de desfășurare: 36 de luni, din ianuarie 2015 până în decembrie 2017.

Obiectivul general: Să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor din UE, să îi implice în dezbateri publice post 2015 şi să ajute la contribuţia politicilor europene de cooperare pentru creştere în vederea dezvoltării durabile la nivel global.

Obiectivul specific este „Facilitarea înţelegerii şi implicării elevilor şi profesorilor europeni, împreună cu angajamentul lor activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, axate pe sistemele sustenabile de alimentaţie şi agricultura la scară mică din Austria, Croaţia, Cipru, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania”.   Mai multe detalii aici 

În cadrul acestui proiect, aflat în al treilea an de implementare, s-a desfășurat, în perioada 19 – 23 iunie 2017, evaluarea externă.

 

 

 

Evaluatorul, împreună cu reprezentantele echipei naționale, au fost prezenți în Buzău joi pe 22 iunie 2017, unde au purtat discuții cu reprezentanți ai echipelor de proiect din cele șase unități școlare din județul nostru: Liceul Pedagogic Spiru Haret, Colegiul Economic, Colegiul Național Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Av. M. T. Bădulescu, Școala Gimnazială G. E. Palade și Școala Gimnazială N. Jilinschi Vernești.

 

Prima întâlnire cu cele cinci școli din municipiul Buzău a fost găzduită de Liceul Pedagogic Spiru Haret. Fiecare reprezentant a relatat aspectele cele mai importante din cadrul etapelor de proiect, cu date cantitative și calitative ale activităților desfășurate, care descriu impactul în rândul elevilor și în comunitate și preconizează un nivel ridicat de sustenabilitate. Fiecare școală are, în acest moment, un spațiu experimental în care elevii au plantat legume sau fructe pentru a descoperi calitățile hranei ecologice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizita a continuat la Școala Gimnazială N. Jilinschi Vernești unde am fost primiți cu bucurie de un grup numeros de elevi, profesori și părinți. Elevii au prezentat, în engleză,  sera și grădina la care au lucrat și care acum sunt pe cale să-și arate roadele (căpșuni aromate și cinci soiuri de roșii provenind din cinci țări.

 

Am trecut apoi în centrul de consiliere pentru prezentarea tuturor etapelor de proiect și, la final, am fost invitați la o discuție informală, într-o ambianță prietenoasă, în care au fost abordate subiecte privind provocările dezvoltării globale,  sisteme sustenabile de alimentaţie şi agricultură la scară mică dar și discuții pe marginea planurilor de viitor privind cariera ale elevilor și ce a însemnat oportunitatea de a participa la acest proiect internațional.

Am fost asigurați că raportul de evaluare este unul pozitiv și suntem motivați să continuăm seria acestor succese.

Nina CUGLER – tutore, echipa națională – APDD – Agenda 21 România, Florina POTIRNICHE – manager proiect (1 ianuarie 2016 – 28 februarie 2017),

Monica CUGLER – asistent proiect, Paula MIHAI – coordonator județean, membru în echipa națională de proiect

 

MENTORAT ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

profilul profesorului debutant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profilul mentorului

 

 

 

 

 

comunicare instituțională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes!

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ, ÎN VACANȚĂ – CURSUL DE MENTORAT

Centrul de formare Infoeducația Iași a deschis un nou program de formare continuă constituit din două cursuri, MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE și COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ (33 de credite profesionale transferabile), la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieri am vorbit despre debutul în profesia noastră, despre adaptare la un anumit climat organizațional, despre provocările cancelariei și ale sălii de clasă, despre calitățile unui mentor și cum ni le putem dezvolta.

 

FORMARE PENTRU OCUPAȚIILE DE MANAGER DE PROIECT ȘI DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de programe de formare pentru ocupațiile de FORMATOR și de MANAGER DE PROIECT – cursuri autorizate A.N.C., care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

oferta de cursuri autorizate ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu luna mai 2017. Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 

formular de înscriere online 

Cursurile se vor desfășura în lunile iulie și august 2017.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792, http://www.infoeducatia.ro/

PACHET DE CURSURI ACREDITATE – MENTORAT ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Centrul de formare Infoeducația Iași anunță deschiderea unui nou program de formare continuă constituit din două cursuri: MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE și COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ. Pachetul de cursuri asigură 33 de credite profesionale transferabile.

În Buzău, cursurile vor începe pe 17 iunie, ora 13.30, la Liceul Pedagogic Spiru Haret.

Termenul de înscriere este 16 iunie 2017.

Detalii privind competențele dobândite, disciplinele/temele și creditele aferente:

pachet programe mentorat si comunicare

Formularul de înscriere 

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, copie după certificatul ultimului grad didactic obținut și adeverința de cadru didactic în original. Cursul de Mentorat se adresează cadrelor didactice care au cel putin gradul didactic II – pentru care se prezintă copia certificatului/adeverinței.

persoană de contact, prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ” – 7 IUNIE 2017

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ”, care va avea loc pe 7 iunie 2017, începând cu ora 14.00.
Când și cum devine profesia noastră o carieră? Cum se construiește o carieră didactică? În ce fel de ethos se poate dezvolta? Cum se agregă cultura organizațională a unei școli care învață? Ce ne motivează? – acestea sunt subtemele pe care le vom dezbate în cafeneaua noastră.
persoana de contact: prof. Paula Mihai, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

„TINERE CONDEIE” ȘI „REVISTE ȘCOLARE” – ETAPA JUDEȚEANĂ, FESTIVITATEA DE PREMIERE

Ne bucurăm să vă anunțăm rezultatele celor două concursuri naționale Tinere condeie și Reviste Școlare, etapa județeană, și să invităm toți participanții, elevii și profesorii care i-au pregătit, la festivitatea de premiere care va avea loc marți, 13 iunie 2017, ora 17.30, la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman.

Vă așteptăm într-un spațiu plin de frumusețe și culoare, în care literatura, arhitectura și natura se vor împleti cu „închipuirile” gazdei noastre, artistul plastic Ștefan Daniel Lăzărescu.

Rezultatele Concursului Tinere condeie – faza judeteana

Rezultatele concursului Reviste scolare – faza judeteana

profesor coordonator Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

 

CURSURI DE FORMARE INTERNAȚIONALE – MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, POLITICI EDUCAȚIONALE, ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

Centrul de formare profesională Info Educația IAȘI, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației CHIȘINĂU organizează cursuri de formare/perfecționare acreditate, cu durata de 40 de ore (face to face și online), în trei variante de desfășurare, în funcție de opțiunile cursanților:

a.    3 zile (cazare 2 nopți) – 1250 lei

b.    2 zile (cazare o noapte) – 1000 lei

c.    1 zi  –  ofertă valabilă pentru cei care locuiesc în zona Iașului sau care se vor deplasa la Iași; (costuri în funcție de localitatea din care se pleacă)

formular de înscriere

Aceste cursuri vin în întâmpinarea nevoii de formare a cadrelor didactice care doresc să devină experți în management educațional sau manageri școlari, precum și tuturor cadrelor didactice care doresc să-și perfecționeze demersul didactic într-un context profesionist și prietenos.

Participarea la aceste cursuri se constituie, totodată, într-o oportunitate de a identifica parteneri educaționali în școlile din Chișinău, pentru proiecte internaționale.

Cursurile se vor organiza începând din luna iunie 2017. Pentru grupuri de 40 de cursanți se poate organiza transportul cu autocarul din orașul cel mai apropiat.

Persoane de contact:

prof. Paula MIHAI – coordonator Info Educația Iași pentru Buzău și zona de S-E a țării, 0723 295 074, paulagmihai@gmai.com.

prof. dr. Anca COROLIUC – manager Info Educația Iași, 0232 219 013; 0726 687 792

prof. dr. Roxana AXINTE – responsabil program Info Educația Iași, 0730 605 184

 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT”, ETAPA JUDEȚEANĂ

Sâmbătă, 27 mai 2017, la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzău, va avea loc etapa județeană a  Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”. 

„Olimpiada vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.”

despre olimpiadă

Să ținem pumnii strânși pentru cele 11 echipe din județul Buzău înscrise în competiție și să le urăm succes!

ECHIPE TINERII DEZBAT_BUZĂU_faza județeană

AFIS OLIMPIADA DE DEZBATERI_BUZĂU

 

DESPRE EVALUAREA PROFESORULUI

Vorbind despre evaluarea profesorului în relație cu politicile publice privind dezvoltarea resurselor umane (politici care nu prea există), domnul Șerban Iosifescu,  directorul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, deschide o discuție extrem de aplicată și interesantă, în blogul personal:

blogul prof. Șerban Iosifescu – de ce educația 

În articol, domnul Șerban Iosifescu ne propune și un instrument de analiză care ar putea constitui un punct de plecare în elaborarea politicilor publice despre care vorbim.

Pentru că tocmai s-a încheiat perioada de evaluare a dosarelor depuse în cadrul concursului de obținere a gradației de merit, ceea ce a prilejuit o nouă serie de reflecții pe tema meritelor profesionale și a dovezilor aferente, vă propun să citiți chestionarul și să-l completați, având, astfel, ocazia de a contribui și dumneavoastră la un studiu (neoficial), pe cât de interesant, pe atât de oportun.

„Pornind … și de la convingerea că o reformă reală în educație nu poate fi decât una culturală, toate combinate cu extrema diversitate a abordărilor referitoare la evaluarea profesorului, mi-am zis că, înainte de a supune discuției un sistem nou/îmbunătățit de evaluare, ar trebui să văd ce spun profesorii, dar și celelalte părți interesate (elevi, părinți etc.) în privința acestui subiect. Sau, măcar, să văd dacă acest subiect interesează pe cineva…” Șerban Iosifescu

chestionar privind evaluarea profesorilor

 

CURS ACREDITAT DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Centrul de formare profesională INFO EDUCAȚIA IAȘI  organizează cursuri de formare pentru dobândirea unor competențe de comunicare în limba engleză. Cursul este acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări și avizat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și se finalizează cu examen în urma căruia se obține un certificat de absolvire însoțit de supliment de competențe specifice. Numărul de ore este 40, condiții de acces – minimum studii medii.

Detalii privind cursul oferta curs competente lingvistice -Iasi

Dosarul de înscriere conține copii după CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul) și copie după diploma de studii.

Pentru județul Buzău cursul se organizează în lunile iunie și iulie 2017.

Formular de înscriere online.

persoană de contact, prof. Paula Mihai,  paulagmihai@gmail.com,  0723295074.

OPORTUNITĂȚI DE FORMARE ÎN PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE

Știm că sunteți foarte ocupați, prinși în vârtejul sarcinilor cotidiene, preocupați de finalizarea cu succes a anului școlar și de aceea vom anunța trei oportunități într-un singur mesaj:

 1. S-a format o grupă de cursanți pentru pachetul de cursuri Mentorat – Strategii și inovare și Comunicare instituțională. Cursul începe în prima săptămână din luna iunie a. c. și se finalizează în luna iulie a. c. și are loc la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău.  Detalii, aici
 2. S-a format o grupă pentru programul de formare pentru ocupația de manager de proiect. Detalii, aici
 3. Simpozionul național „Motivația în cariera didactică” va avea loc pe 7 iunie 2017, ora 14.30, la Casa Corpului Didactic Buzău. Încă mai așteptăm lucrări de la dumneavoastră. Detalii, aici 

Persoană de contact, prof. Paula Mihai, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.

PROIECTUL INTERNAȚIONAL „EAThink 2015” – ATELIER DE JURNALISM CIVIC

Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, derulează proiectul internațional DCI-NSA ED/2014/349-033 ”EAThink 2015” care se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna ianuarie 2015, în 19 unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov şi Municipiul București. În cadrul acestui proiect, aflat în al treilea an de implementare, s-a desfășurat vineri, 19 mai 2017, la Casa Corpului Didactic Buzău – partener în activitățile de formare ale proiectului, un atelier de jurnalism civic, la care au participat 22  elevi și 5 profesori din județele Prahova și Buzău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica atelierului a vizat activități interactive specifice comunicării în mass-media și participanții au apreciat calitatea și actualitatea prezentărilor.

Cum să faci un reportaj/anchetă – Realizarea unui reportaj/anchetă/știre pe conținutul proiectului cu exemplificare din media românească. Exerciții practice pe o temă dată sau la  alegere.

Cum să cauți știri și să creezi conținut jurnalistic – Conținuturi jurnalistice on–line în presa scrisă și TV. Onestitatea jurnalistului în comunicarea informației.

Studii de caz/comentarii. Folosirea aplicației și interacțiunea cu site-ul  Eathink: Publicarea de conținut jurnalistic în mediul on – line Exerciții practice pe Facebook, Twitter, Blog

http://eathink2015.org/ro/

 

 

 

 

 

 

 

Nina CUGLER – tutore, echipa națională – APDD – Agenda 21 România

Paula MIHAI – coordonator județean, membru în echipa națională de proiect

Cristi Curus – jurnalist on-line, formator

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ” – 7 IUNIE 2017

Când și cum devine profesia noastră o carieră? Cum se construiește o carieră didactică? În ce fel de ethos se poate dezvolta? Cum se agregă cultura organizațională a unei școli? Ce ne motivează?

Casa Corpului Didactic Buzău reînnoiește invitația la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”, care va avea loc pe 7 iunie 2017, începând cu ora 14.00.
 
Pentru a oferi oportunitatea participării unui număr cât mai mare de colegi, prelungim termenul de trimitere a lucrărilor până pe 21 mai 2017. 
Așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră pentru a le contextualiza acestui demers, convinși fiind că orice idee avizată privind efortul omului de la catedră are sens și sporește valoarea dezbaterilor publice privind educația.

Detalii privind scopul, adresabilitatea, tematica, formatul lucrării:

simpozion_2017_CCD Buzau

Formular de înscriere online    

persoana de contact: prof. Paula Mihai, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

Studiile OCDE privind evaluarea și examinarea în domeniul educației

http://www.unicef.ro/publicatii/studiile-ocde-privind-evaluarea-si-examinarea-in-domeniul-educatiei/

PORTRETUL IDEAL AL PROFESORULUI DE SECOL 21

Cum ar trebui să arate un profesor de secol 21? Coaliţia pentru Educaţie cere o mai bună formare a cadrelor didactice

Preşedinta Coaliţiei pentru Educaţie, Daniela Vişoianu: “Noi cerem de fapt ca acest profil, acest portret ideal al profesorului de secol 21 să fie descris şi să fie asumat”.

“Sunt ţări în care Ministerul Educaţiei are o atenţie deosebită asupra modului în care se formează cadrele didactice. Sunt şcoli de profesori. Noi n-avem şcoală de profesori, şcoală de directori. Şi directorii sunt altă meserie decât cea de profesor. Nu avem o şcoală în care un absolvent de studii superioare să înveţe să fie în primul rând profesor, nu în primul rând de specialitate. Adică termină matematica, el este în primul rând matematician”, spune Daniela Vişoianu.

…  Nu pot să construiesc un copil alfabetizat digital, dacă profesorul din faţa lui nu practică aceste competenţe în sala de clasă”, declară preşedinta Coaliţiei pentru Educaţie.

http://www.rfi.ro/social-94846-cum-arata-coalitie-educatie-formare-profesori

Preluat de pe http://www.rfi.ro

Mai adăugăm aici

MENTORAT ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Centrul de formare Infoeducația Iași anunță deschiderea unui nou program de formare continuă constituit din două cursuri: MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE și COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ. Pachetul de cursuri asigură 33 de credite profesionale transferabile.

În Buzău, cursurile vor începe pe 17 iunie, ora 14.00, la Liceul Pedagogic Spiru Haret.

Termenul de înscriere este 15 iunie 2017.

Formularul de înscriere 

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, copie după certificatul ultimului grad didactic obținut și adeverința de cadru didactic în original. Cursul de Mentorat se adresează cadrelor didactice care au cel putin gradul didactic II – pentru care se prezintă copia certificatului/adeverinței.

Detalii privind competențele dobândite, disciplinele/temele și creditele aferente:

pachet programe mentorat si comunicare

persoană de contact, prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.

„MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – PERSPECTIVE INOVATIVE” LA LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” BUZĂU

Pe 25 aprilie 2017, la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău, a avut loc evaluarea profesorilor participanți din Buzău la cursul de management educațional – perspective inovative, oferit de Centrul de formare Infoeducația Iași.

Secvențe din timpul cursului și de la evaluare:

 

Cum descoperă un manager competențe optime pentru procesul educațional, la fiecare angajat?

 

 

 

 

 

Considerație, claritate, coerență, curaj. – regula celor patru „c” sau management performant.opțiuni strategice

 

 

 

 

 

context, performanță, școli de elită, medii defavorizate,

 

 

 

rolul managerului în echilibrarea sarcinilor și valorizarea potențialului creator al colegilor

cultură organizațională de succes

 

 

 

 

 

 

S-a trecut apoi la cel de-al doilea curs din pachetul de formare, Strategii didactice de predare-învățare-evaluare care continuă pe platformă.

Ne mai auzim!

INVITAȚIE LA CONCURSUL NAȚIONAL „TRASEE ÎN ALB-NEGRU ȘI COLOR”

Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad vă invită să participați la Concursul National de Artă Fotografică „Trasee in alb-negru si color”, ediția a XIII-a, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Naționale 2017, Nr.26402/16.02.2017, fără finanțare M.E.N. domeniul cultural-artistic: arte vizuale, poz. 50.

Termenul de trimitere a lucrărilor este 19 mai 2017.

Regulament – Concurs Trasee in alb negru si color

Fisa de inscriere – Concurs Trasee in alb negru si color

Succes!

„LECȚIILE PATRIMONIULUI”

„MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES” – 20 mai 2017

http://www.ccd.buzau.ro/

Când și cum devine profesia noastră o carieră? Cum se construiește o carieră didactică? În ce fel de ethos se poate dezvolta? Cum se agregă cultura organizațională a unei școli? Ce ne motivează?

Casa Corpului Didactic Buzău reînnoiește invitația la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”, care va avea loc pe 20 mai 2017, începând cu ora 10.00.
Pentru a oferi oportunitatea participării unui numar cât mai mare de colegi, prelungim termenul de trimitere a lucrărilor până pe 25 aprilie 2017. 
Așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră pentru a le contextualiza acestui demers, convinși fiind că orice idee avizată privind efortul omului de la catedră are sens și sporește valoarea dezbaterilor publice privind educația.

Detalii aici    simpozion național_2017_CCD Buzau                                                                     Formular de înscriere online    formular de înscriere

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

OFERTA DE CURSURI ACREDITATE INFO EDUCAȚIA IAȘI – PERIOADA APRILIE – MAI 2017

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de pachete de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă. Cursurile (Management educațional, Strategii didactice, Mentorat – Strategii și inovare, Comunicare instituțională), asigură între 20 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.

Descrierea cursurilor și a competențelor:    oferta Infoeducatia Iasi pentru Buzau

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu ultima săptămână din luna aprilie 2017.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, copie după certificatul ultimului grad didactic obținut și adeverința de cadru didactic în original. Cursul pentru Mentor se adresează cadrelor didactice care au cel putin gradul didactic II – pentru care se prezintă copia certificatului.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2017. 

Cadrele didactice care doresc să acceseze pachete de cursuri sau cursuri individuale sunt invitate să completeze următorul formular de înscriere online

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792, http://www.infoeducatia.ro/

Oferta a fost postată și pe site-ul ISJ Buzău:

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/64-noutati/912-oferta-programe-de-formare-info-educatia

TINERE CONDEIE ȘI REVISTE ȘCOLARE

Vă reamintim că în această perioadă, până la 15 aprilie 2017, are loc, la nivelul unității de învățământ, selecția materialelor literare pentru concursul național „Tinere Condeie”.
Totodată, unitățile de învățământ la nivelul cărora elevii au scris și redactat reviste școlare, pot participa la Concursul național de reviste școlare, cu minimum 2 numere din anul școlar 2016-2017.
Lucrările literare selectate și revistele școlare vor fi depuse la Casa Corpului Didactic, la prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.
Termenul de depunere este 20 aprilie a.c.
Regulamentele în vigoare:
adresa I.S.J. Buzău – Tinere condeie_reviste școlare_ISJ Bz

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” – 13 MAI 2017

Seminarul național „Prin lectură spre cultură” va avea loc pe 13 mai 2017.

Ultimul termen de trimitere a lucrărilor este 15 aprilie a.c.

Se poate achita taxa de seminar direct la secretariatul C.C.D. Buzău.

Îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe și nu au reușit să se încadreze în termenele inițiale.

Detalii – seminar lectura 2017

formularul de înscriere 

persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE – 20 DE CPT

Astăzi, 1 aprilie 2017, la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” Rm. Sărat, s-a deschis programul de formare Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare, cu 20 CPT. Forma de învățământ: blended learning, 89 ore (activități ,,față în față” și on-line). Cursul face parte din pachetul de programe oferit de Centrul de resurse Infoeducația Iași.

Competențe generale dobândite:

 • Construirea unei concepții coerente, sistemice și argumentate legate de finalitățile și strategiile educaționale;
 • Contextualizarea și aplicarea unor strategii curriculare la nivelul școlii;
 • Construirea unor alternative pedagogice deschise și permisive la varietatea situațiilor de formare;
 • Deschiderea față de tendințele novatoare din domeniul teoriei instruirii.PROGRAME DE FORMARE PENTRU OCUPAȚIILE DE MANAGER DE PROIECT ȘI DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează o nouă serie de programe de formare pentru ocupațiile de FORMATOR și de MANAGER DE PROIECT – cursuri autorizate A.N.C., care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

oferta de cursuri autorizate ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se vor organiza în municipiul Buzău sau în alte locații din județ, începând cu luna mai 2017. Taxa de curs este de 500 de lei. Pentru cadrele didactice se aplică o reducere a taxei de curs, la 350 de lei.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, și adeverința de cadru didactic, în original. 

Termenul limită de înscriere este 15 iunie 2017, pentru seriile din luna iulie a.c.

Cadrele didactice care doresc să acceseze această ofertă sunt invitate să completeze următorul formular de înscriere online 

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792, http://www.infoeducatia.ro/

MANAGEMENTUL CLASEI – EVALUARE

Pe 21 martie 2017 a avut loc evaluarea cursanților care au participat la cursul avizat de formare continuă „Managementul clasei”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzău.  Temele orientative pentru referate/eseuri au vizat:

 1. Climatul educațional din școala mea (analiza SWOT, aprecieri, constatări, motivații interne/externe, tipuri de intervenții);
 2. Cauzele care conduc la apariția unor tensiuni între elevi-profesori, școală-familie, copii-părinți (exemple, tipuri de intervenții necesare);
 3. Cauzele apariției fenomenului violenței școlare (observații pe colectivele de elevi cu care lucrăm, tipuri de violențe constatate, tipuri de intervenții) – gestionarea situațiilor de criză;
 4. Valori comportamentale și recursul la bine, frumos, adevăr;
 5. Modalităţi de formare a deprinderilor pentru un stil de viaţă sănătos;
 6. Profilul de formare și competențele cheie;
 7. Particularități ale comunicării în spațiul școlar, comunicare eficientă, ascultare activă, bariere de comunicare.

La acestea s-a adăugat o schiță de proiect educativ – pornind de la o analiză SWOT a situației educaționale din școală, cursanții au propus un proiect a cărui tematică să contribuie la diminuarea problemei identificate.

Portofoliile prezentate s-au remarcat prin creativitate  și o abordare pertinentă a unor probleme reale identificate în școlile noastre și au fost apreciate de evaluatori.

Felicitări celor care au avut o prezență susținută pe tot parcursul cursului și tuturor, pentru interesul manifestat pentru dezvoltarea profesională și personală!

Absolvenții cursului avizat „Managementul clasei” pot să ridice adeverințele începând de mâine, 28.03.2017.

profesor metodist Paula MIHAI

 

 

 

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” – 13 MAI 2017

Avem două vești bune despre Seminarul național „Prin lectură spre cultură”:

 1. Se amână pe data de 13 mai 2017 și se prelungește, astfel, termenul de trimitere a lucrărilor până pe data de 10 aprilie a.c.;
 2. Se poate achita taxa de seminar direct la secretariatul C.C.D. Buzău.

Îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe și nu au reușit să se încadreze în termenele inițiale.

Detalii – seminar lectura 2017

formularul de înscriere 

persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

Și un posibil răspuns la întrebarea „de ce citim?”:

OLIMPIADA SOLIDARITĂȚII – Concurs destinat claselor I-IV de pe întreg teritoriul României

Ne bucurăm să vă anunțăm că Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) propune elevilor din clasele I-IV concursul OLIMPIADA SOLIDARITĂȚII.

Tema concursului este legată de solidaritatea internațională:

Cine sunt ceilalți oameni care trăiesc pe glob? Ce fac ei? Cum este viața lor de zi cu zi?

Suntem curioși să aflăm mai multe despre ei? De ce?

Cum se va desfășura concursul?

 1. Concursul este destinat claselor I-IV de pe întreg teritoriul României.
 1. Profesorii din învățământul primar își înscriu clasa la Olimpiadă, completând formularul disponibil AICI(http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=1fe145df-3bfb-40e2-b2ad-3de56daa4634).
 1. Odată ce au primit confirmarea înscrierii de la organizatori, vor derula activități împreună cu clasa, pe tema menționată mai sus, din care să rezulte unul sau mai multe produse pe care să le trimită pentru a fi jurizate de către organizatori.
 1. Produsele înscrise în concurs trebuie să exprime un mesaj cu privire la solidaritatea internațională. Acestea pot fi extrem de diverse: fotografii, desene, picturi, colaje, filmulețe (filmate chiar și cu telefonul mobil), scrisori, compuneri, poezii, melodii etc. Încurajăm profesorii și clasele înscrise să fie cât mai creativi/creative!
 1. Odată finalizat, profesorii vor trimite produsul ales împreună cu clasa către organizatori, prin email sau prin poștă (dacă este vorba de un produs fizic – desene, colaje până cel târziu la data de 27 martie 2017 ora 14.
 1. Organizatorii jurizează produsele primite și anunță câștigătorii. Premiul cel mare va consta într-o ședintă foto pentru întreaga clasă, realizată de un fotograf profesionist. Fiecare clasă participantă (care a trimis un produs către organizatori) va primi diplome de participare și premii simbolice pentru fiecare elev din clasă. Profesorii care participă la concurs împreună cu clasele lor vor primi adeverințe care atestă implicarea lor.

Olimpiada Solidarității este organizată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și finanțată parțial de către Ministerul Afacerilor Externe prin Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAID), implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Biroul Regional pentru Europa și Asia Centrală. Sponsor principal: Kaufland.

Pentru informații suplimentare:

Iuliana Rada – telefon 0749.088.805 sau 021.310.01.77/81/82/83, email iuliana.rada@fdsc.ro.

Vă dorim mult succes!

postat prof. Paula MIHAI, C.C.D. Buzău; date de contact (expertiză și consiliere) paulagmihai@gmail.com, 0723295074

anunț de printat și de afișat Anunt inscriere Olimpiada Solidaritatii

poster concurs

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”

http://www.ccd.buzau.ro/

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită la simpozionul național „MOTIVAȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ – PREMISA UNEI CULTURI ORGANIZAȚIONALE DE SUCCES”, care va avea loc pe 20 mai 2017, începând cu ora 10.00.

Este unanim acceptată azi ideea că şcoala este o organizaţie care învaţă. La baza schimbării şi progresului se află un proces de învăţare socială, de asimilare şi de practicare de noi comportamente, atitudini, valori. Acest amplu şi complex proces se realizează, în primul rând, prin intermediul cadrelor didactice, care sunt resursele umane principale ale dezvoltării şcolii, agenţii schimbării.

Prin acest simpozion dorim să facilităm dialogul și schimbul de bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării initiațivelor care vizează atât dobândirea unor cunoştinţe şi comportamente specifice (dezvoltarea competenţelor profesionale) dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică.

Ce ne propunem?

 • Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte creșterea motivației în cariera didactică prin proiecte specifice integrate în planul de dezvoltare instituțională a școlii;
 • Popularizarea de parteneriate educaţionale, strategii şi metode inovative de dezvoltare a unei culturi organizaționale de succes.

Cui ne adresăm?      Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari şi partenerilor educaţionali.

Ce teme vom aborda?

 • Metode inovative şi parteneriate în educaţie care sporesc motivația în cariera didactică – exemple de bune practici;
 • Proiecte ale școlii care contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale de succes.

Detalii aici simpozion național_2017_CCD Buzau

Formular de înscriere online       formular de înscriere

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

 

 

Schimbare simultană pentru tot învăţământul preuniversitar – despre priorități, cu Ministrul Educației

„Vrem o schimbare simultană pentru tot învăţământul preuniversitar, programe şi manuale simplificate, profesori pregătiţi, pentru că plecăm de la un mare adevăr: copiii se plictisesc la şcoală, spune ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, într-un interviu acordat agenţiei de presă News.ro. El mai susţine că pentru liceu nu este nevoie de admitere, deoarece învăţământul este obligatoriu, iar elevii admişi cu medii sub cinci ar putea fi evaluaţi, le-ar putea fi descoperite aptitudinile şi apoi ar putea fi îndrumaţi spre învăţământul dual, ucenicie la locul de muncă. Nici la facultate admiterea nu mai este o soluţie viabilă decât pentru anumite domenii, calitatea învăţământului superior fiind dată de cel preuniversitar, potrivit ministrului.”

Ministrul Educaţiei explică, într-un interviu pentru News.ro, cum vor putea fi realizate toate aceste proiecte.

http://www.news.ro/social/interviu-ministrul-educatiei-vrem-o-schimbare-simultana-pentru-tot-invatamantul-preuniversitar-programe-simplificate-manuale-reduse-profesori-pregatiti-copiii-se-plictisesc-la-scoala-1922400005002017031016822758

 

FILM DE FOARTE SCURT METRAJ ȘI ARTĂ FOTOGRAFICĂ – FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI 2017

Vă anunțăm că pentru cele două concursuri județene, de film de foarte scurt metraj și de artă fotografică, încadrate în secțiunea arte vizuale a Festivalului artistic al elevilor buzoieni 2017, am prelungit termenul de predare a lucrărilor până la data de 15 martie 2017. 

Tema din acest an este Locuri de poveste din județul Buzău.

Dorim să oferim elevilor oportunitatea manifestării unor înclinații și pasiuni culturale în zona audiovizualului și un spaţiu de creativitate și intercunoaștere. Urmărim încurajarea şi promovarea creaţiilor realizate de elevii din județul Buzău, dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin imagini și valorizarea lor, promovarea elevilor talentați și a gesturilor culturale autentice.

Detalii în Regulamentul pentru film și artă fotografică:

concurs-jud_film-si-arta-fotografica_festival-artistic_bz

Persoană de contact pentru aceste concursuri – prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074

 

 

 

SEMINARUL NAȚIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ” 2017

Seminarul național „Prin lectură spre cultură”, aflat la a doua ediție,  constituie un cadru de facilitare a dialogului și experiențelor de învățare între participanți – educatori și alți actori relevanți, în vederea promovării initiațivelor inovative de stimulare a interesului pentru lectură în rândul elevilor.

Ce ne propunem?

 • Promovarea unor strategii de dezvoltare a autonomiei elevilor în documentare şi cercetare;
 • Popularizarea de parteneriate educaţionale pentru promovarea cărţii şi a valorilor culturale, în general, şi a unor strategii şi metode moderne de învăţare prin activităţi de lectură, în special;
 • Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte activităţile disciplinare, interdisciplinare şi transdiciplinare care vizează stimularea gustului pentru lectură.

Cui ne adresăm?

Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari şi partenerilor educaţionali.

Care sunt condiţiile de participare?

Pentru a putea participa la acest seminar trebuie să trimiteţi, în format electronic, la adresa: ccdbuzau@yahoo.com, (cu subiectul #prinlecturăsprecultură), o lucrare care abordează una din temele menţionate, redactată conform cerinţelor de mai jos, respectând, orientativ, o proporție a elementelor de conţinut: 30% noţiuni teoretice, 60% noţiuni practice /descrierea activităților, proiectelor, 10% concluzii. Vă rugăm să completați formularul online atașat acestui anunț.

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 20 martie 2017. Depăşirea acestui termen și nerespectarea condițiilor de conținut și redactare atrag după sine imposibilitatea publicării în broşura seminarului.

Persoană de contact prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com,  0723295074

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfctC23fRGZrdGtRHvndANfMM8tDXzNc4qXR64_kaumFGkoQQ/viewform?c=0&w=1

anunțul postat pe site-ul CCD Buzău

http://www.ccd.buzau.ro/Seminar_%20CCD%20Bz_2017.pdf

pagina facebook a evenimentului

https://www.facebook.com/Prin-lectur%C4%83-spre-cultur%C4%83-929257653854307/?ref=bookmarks

aspecte de la ediția I

4
6
781110121314151720222729

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” – TERMEN DE ÎNSCRIERE 7 MARTIE 2017

„Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” are, din acest an, statut de olimpiadă națională.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Sunt invitați și puternic încurajați să participe liceenii care doresc să-și exprime opiniile pe teme controversate, într-un mod argumentat și în baza unor reguli specifice debate-ului, împreună cu profesorii care împărtășesc valorile promovate de această competiție (cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, valorile cetăţeniei active şi democratice, dialogul interetnic și nondiscriminarea, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc.) Există două nivele de pregătire/înscriere: avansați și începători.

Termenul de înscriere este 7 martie 2017; etapa județeană se va desfășura în ultima săptămână din luna mai 2017. 

În intervalul 20 martie-10 mai 2017, pentru începători, se organizează  ateliere de formare și schimb de experiență cu profesorii avansați (în practica meciurilor de debate), la Casa Corpului Didactic Buzău.  

Formular de înscriere  

anexa-1-formular_de_aplicatie_tinerii_dezbat__2017-final

anexa-1-formular_de_aplicatie_tinerii_dezbat__2017-final

Adresa de la MEN        adresa-isj-lansare-tinerii-dezbat-2017-final

Anunț pe site-ul ISJ Buzău         http://isjbz.ro/site/index.php/2016-03-17-08-58-39    

resurse informaționale

dezbatere_demonstrativa1-c2o

kit_argumentare1-c2o

regulament_arbitraj1-closer2oxf

Detalii – prof. metodist Paula MIHAI,  paulagmihai@gmail.com,   0723295074

 

DESPRE SISTEME DE EDUCAȚIE EFICIENTE ȘI EDUCAȚIE DE CALITATE

„Copiii ies foarte mult în faţă. Ei folosesc elemente de public speaking, sunt motivaţi să ţină discursuri şi să aducă argumente. Dorinţa noastră este să le punem cel puţin 10 întrebări la fiecare oră pentru ca ei să fie motivaţi să găsească răspunsuri”, spune un profesor de la școala finlandeză.

„Un alt lucru care ni l-au spus finlandezii este că o naţiune care citeşte este o naţiune care face orice lucru. Drept urmare, ne uităm la ei că economic sunt sus, social, cultural şi din alte puncte de vedere”, spune Alina Cîrjă, directorul școlii finlandeze din România.

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/cel-mai-eficient-sistem-de-educatie-din-lume-477826

„Profesorii din România au cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. O spun statisticile internaţionale, care arată că un cadru didactic debutant din ţara noastră câştigă doar 2.500 de euro pe an.

La polul opus, profesorii aflaţi la început de carieră în ţări ca Luxemburg, Germania sau Elveţia pot câştiga şi de 25 de ori mai mult decât colegii lor din România, adică peste 60.000 de euro.

Acesta este motivul pentru care învăţământul românesc nu este atractiv pentru cei mai buni absolvenţi de facultate, iar calitatea educaţiei de la noi nu poate fi comparată cu cea din Finlanda, Coreea de Sud sau Polonia – ţara care ocupă locul 10 în topul celor mai bune sisteme de învăţământ din lume.

„Calitatea actului didactic depinde de calitatea omului pe care elevii îl au în față”, spune Daniela Vişoianu, preşedinte Federaţia Coaliţia pentru Educaţie.

„Influența profesorilor asupra rezultatelor învățării întrece orice alt factor intern școlii”, spune Șerban Iosifescu, preşedinte ARACIP România. ”

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/educatia-de-calitate-pe-cale-de-disparitie-477438

DESPRE BULLYING

Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și intimidării

„Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii au învăţat să primească atenţie, chiar dacă într-un mod negativ. Alţi copii se manifestă astfel pentru că aşa au învăţat să se simtă puternici (când ceilalţi se tem de ei). Pentru alţi copii, comportamentul de bullying reprezintă o cale uşoară de a fi percepuţi de ceilalţi ca fiind „cool”. Nevoia de integrare este atât de mare, încât copiii pot să se comporte astfel pentru a fi acceptaţi de copiii cu o popularitate mai mare. Există şi situaţii când copiii imită modelele învăţate – ei acţionează în acelaşi mod în care au fost trataţi şi ei în contextele lor de viaţă. Şi mai există şi categoria copiilor care interpretează greşit diferenţele culturale şi etnice.” Sorina Petrică

Sursa:

https://republica.ro/bullying-cum-sa-invatam-un-copil-sa-faca-fata-umilirii-hartuirii-si-intimidarii

SEMINAR REGIONAL LA BUZĂU – PROIECTUL INTERNAȚIONAL „EAThink 2015”

Asociaţia “Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, derulează proiectul internațional DCI-NSA ED/2014/349-033 ”EAThink 2015”. Acesta se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna ianuarie 2015, în 19 unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov şi Municipiul București.

Joi, 23 februarie 2017, între orele 12:00 – 14:00, la Casa Corpului Didactic Buzău va avea loc un seminar regional, cu participarea echipelor de proiect din cele șase unități de învățământ partenere la nivelul județului Buzău:

1. Colegiul Economic Buzău  Pietrăreanu Adriana  Lungu Marioara  Enuş Adina  Cercel Carmen  Poştovei Cătălina  Cristea Diana  Anton Adriana

2. Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău  Albu Daniela Mihaela  Stoica Carmen  Voicu Camelia  Crăciun Cerasela  Bucea Veronica  Șerbănescu Margareta

3. Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”  Monica Gheorghe  Stanciu Manuela-Maria  Anghel Valentina  Găvăneanu Aurelia  Ilie Laura-Mariana  Sandu Paula  Zainea Elena  Bănulescu Ramona

4. Școala Gimnazială ”George Emil Palade”  Ignătescu Aurelia  Gheorghe Elena  Timofte Camelia  Ignătescu Viorel  Vasile Mihaela  Toma Cătălina

5. Școala Gimnazială ”Nicolae Jilinschi” Vernești  Petcu Grațiela  Fruja Ecaterina  Urjan Maria  Constantin Silvia  Ralea Mihaela  Dascalu Monica

6. Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău  Iacob Cristina Iuliana  Dobre Mariana-Grațiela  Maican Cristina  Boșcodeală Felicia Elena  Georgescu Diana  Palcău Daniela  Asproiu Anina  Oprea Georgeta

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin linia de finanţare EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Non-Statali şi Autorităţi Locale în Dezvoltare – Sensibilizarea publicului cu privire la problematica dezvoltării şi sprijinirea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană.

Din partea județului Buzău, din echipa naţională de proiect face parte doamna prof. metodist Georgeta Paula Mihai. Persoană de contact din partea APDD-Agenda 21 este doamna Florina Potîrniche, manager de proiect, tel. 0747071723, fax. 021 311 40 76, e-mail: florina.potirniche@agenda21.org.ro.

Nina Cugler, Preşedinte executiv APDD-Agenda 21