Sări la conţinut

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”

Suntem bucuroși să anunțăm că, la Casa Corpului Didactic Buzău, s-au deschis cursurile pentru două noi grupe, în seria a III-a, în cadrul Programului de formare continuă Educația nonformală în învățământul preuniversitar – acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016. O grupă este formată din colegi titulari la Liceul Beceni sau structuri arondate acestuia, cea de-a doua grupă este formată din colegi titulari în Buzău sau în școli din județ. În perioada 16.03. – 13.04. 2019, cursanții vor parcurge modulele:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională și vă urăm succes!

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

Reclame

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI, PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Cursul îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în identificarea și prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Programul de formare este acreditat, oferă 10 credite transferabile și se adresează personalului didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal.

Locații: Bacău, Baia Mare, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Dorohoi, Galați, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș,Tulcea, Vaslui.

Pentru grupele cu minimum 16 participanți se organizează cursul la sediul unității școlare.
Taxă participare: 200 lei

Programul este oferit de Asociația Catharsis București, http://www.asociatiacatharsis.ro

Cursul poate fi achiziționat și din catalogul SEAP. Citește pe pagina dedicată cui i se adresează cursul, care sunt beneficiile, cum este cursul și ce vei învăța, despre formatori, locație și diplomă.

Suportul de curs cu repere teoretice și aplicații practice este oferit gratuit participanților, atât în format electronic, cât și în format tipărit.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE 

CURSUL VA AVEA LOC ÎN LUNA APRILIE, TERMEN DE ÎNSCRIERE – 15 MARTIE.

Pentru alte detalii,

Doina NIȚĂ – 0724 254 797, cursuri@asociatiacatharsis.ro

persoană de contact (jud. Buzău), prof. Paula MIHAI, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com

„ȘAPTE COMISII CU ACEIAȘI PROFESORI” | DESPRE ADMINISTRAREA UNEI ȘCOLI

„Fiecare școală are obligația legală să înființeze minimum 7 comisii permanente, dintre care una este pentru autoevaluare. Alte 7 comisii sunt compuse din aceiași profesori, dar de data aceasta sunt comisii temporare, la care se adaugă alte 5-10 comisii pentru situații punctuale, cum ar fi examenele. Iată ce presupune, în linii mari, administrarea unei școli, potrivit Legii Educației Naționale și Ordinului 5079 din 2016, modificat de Ordinul 3027 din 2018.”

SURSA

https://www.edupedu.ro/

NEVOIA DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII | UN STUDIU RELEVANT

”Este abia începutul noii filosofii de viață care anulează secvența cu care am fost obișnuiți de tipul: ciclul educațional, cel de muncă și cel de pensie. Generată în principal de creșterea speranței de viață și de ritmul fără precedent al schimbării, această nouă filozofie presupune o abordare a celor trei cicluri majore din viața unui individ în secvențe cu durată mai scurtă și cu iterații multiple. Noul tablou al vieții unui om din era digitală 4.0 va ajunge să fie reprezentat printr-o serie de mai multe cicluri de învățare, aplicare a cunoștințelor dobândite și odihnă, ori de câte ori va fi nevoie de o reașezare în spațiul cerințelor de noi competențe în piața muncii. De aici, rezultă nevoia stringentă a unei revoluții propriu-zise în felul în care organizațiile funcționează în raport cu forța de muncă. Ceea ce arată acest studiu și direcțiile de adresare a provocării din ce în ce mai mari pe planul întâlnirii cererii cu oferta de competențe digitale și de management este doar începutul unei perioade de schimbări dramatice în felul în care suntem obligați să regândim modul de lucru în companii. Integrarea lucrătorilor care nu sunt angajați, așa numiții „gig workers”, flexibilitatea acordată acestora și, mai ales, înțelegerea faptului că trebuie integrat timpul de reciclare de competențe în bugetele firmelor sunt doar câteva din acțiunile concrete de aplicat cât mai rapid”, spune Andreea Mihnea, HR Director, EY România și Republica Moldova și EY South East Europe Talent Leader.

SURSA 

DESPRE BULLYING

„Ca efect principal, putem vorbi despre trauma psihică ce apare dincolo de stările de neplăcere, disconfort şi iritabilitate, acea amprentă a experienţei relaţionale abuzive care aduce copilul în situaţie de deteriorare a sănătăţii fizice şi psiho-emoţională, culminând uneori cu abandonul şcolar, tentative de suicid sau omucidere. O anumită experiență poate deveni una traumatică în funcţie de severitatea actelor de violenţă şi de durata în timp a lor. Sunt mulţi factori de risc a căror prezenţă favorizează apariţia traumei psihice, dar există şi factori de protecţie de care putem ţine cont astfel încât să prevenim traumatizarea psihică a elevilor.” (psiholog Flori-Ana Buzilă, membru ISTT)

„Parteneriatul cu școala (profesorul-diriginte, învățătorul, directorul școlii) e esențial. Copilul are nevoie să se simtă în siguranță și protejat atât cât e acasă, dar și la școală, iar părintele trebuie să știe tot timpul ce face copilul său la școală.” (psiholog Flori-Ana Buzilă, membru ISTT)

„Profesorii pot urma cursuri sau workshop-uri de formare și dezvoltare a abilităților de gestionare a cazurilor de bullying, sau diverse programe de dezvoltare personală, pentru a dezvolta o atitudine echilibrată și sănătoasă, inclusiv în abordarea unor probleme de acest gen.”

SURSA

 

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Programul este oferit de Asociația Catharsis București, http://www.asociatiacatharsis.ro

10 credite profesionale transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal.

DESCRIERE DETALIATĂ CURS

– înscrieri în limita a 25 locuri –
– cursul poate fi achiziționat și din catalogul  

Taxa de curs este 200 de lei.

formular de înscriere AICI

Succes!

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII EFICIENTE”

Programul de formare profesională continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători este dezvoltat în cadrul proiectului „DVCI: Violența domestică: Coordonarea strategică a intervenției„. Cursul de faţă îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât acestea să poată activa conştient şi eficient în identificarea și prevenirea violenței domestice asupra elevilor cu care interacționează zilnic.

15 credite transferabile pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal, educatori și învățători.

– înscrieri în limita a 25 locuri –

– cursul poate fi achiziționat și din catalogul  SEAP –

Taxă participare: 300 lei. Dacă ești fost cursant al Asociației Catharsis București, ai reducere 50 lei (taxa – 250 lei).

Alte detalii și formularul de înscriere, AICI

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ „STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE”

Centrul de resurse INFO EDUCAȚIA, în calitate de furnizor de formare profesională (posesor al autorizaţiei nr. 437/09.07.2007, cu sediul în Iași, Bârnova, nr. 100H, înregistrat la registrul comerțului /autoritățile administrației publice din Iași, sub numărul J22-1736 /2007, cod unic (cod fiscal) 21913048, cont: RO41TREZ4065069XXX010186 deschis la Trezoreria Iaşi),  vă propune următorul program de formare, cu acreditare de la Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă:   

STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

Grup țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar; Forma de învățământ: blended learning; Număr ore de formare: 89 ore (activități ,,față în față” și on-line).

Număr credite transferabile: 20

Descriere curs:  oferta formare_Infoeducatia_Iasi_Strategii didactice de predare-învățare-evaluare

Cursul poate fi achiziționat pe SEAP. Taxa curs: 350 lei

Număr cursanţi/grupă: 25

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința, în original, de cadru didactic.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, expert în management educațional, coordonator zona de S-E 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792      http://www.infoeducatia.ro/

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță desfășurarea, în această perioadă (dec. 2018 – feb. 2019) , a următoarelor cursuri, în județul Buzău:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 de credite)
 2. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE PREDATE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (20 de credite).

Cursurile pot fi achiziționate și prin SEAP, cu OP.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com. Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, infoeducatia@yahoo.com, http://www.infoeducatia.ro/

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ – CURS DE FORMARE CONTINUĂ

Casa Corpului Didactic Buzău în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, anunță deschiderea cursului de formare continuă cu tematica “Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, pe data de 8 decembrie 2018, la ora 9.00, la sediul CCD Buzău, pentru prima grupă de cursanți. Cursul face parte din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Buzău 2018-2019.

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal îşi propune formarea competenţelor necesare cadrelor didactice pentru prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Durata programului este de 42 de ore. Cursul se finalizează cu atestat și 10 CPT.

Persoane de contact:

dr. Zoe-Doina NITA, psihoterapeut – Asociația Catharsis București, tel.0724.254.797, e-mail: zoedoina@yahoo.com

prof. Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ – CURS DE FORMARE CONTINUĂ

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE CATHARSIS, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău, anunță deschiderea cursurilor de formare continuă  cu tematica “Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, pentru două grupe de cursanți.

Cursurile vor avea loc în perioada 8 dec. 2018 – 1 feb. 2019.

Programul de formare continuă pentru personalul didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, pentru creșterea eficienței activităților acestora în prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Durata programului este de 42 de ore, se finalizează cu atestat și 10 CPT.

Cursul face parte din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Buzău 2018-2019.

Persoane de contact:

dr. Zoe-Doina NITA, psihoterapeut, formator – Asociația Catharsis București, tel.0724.254.797, e-mail: zoedoina@yahoo.com

prof. Paula MIHAI, formator, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | CONTROL INTERN MANAGERIAL

Noi credem că există și o motivație intrinsecă a profesorilor pentru formarea lor continuă de calitate, aceea a sporirii stimei de sine, coroborată cu respectul pentru profesia pe care o practică. 

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune pachetul de formare continuă

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 CPT) și CONTROL INTERN MANAGERIAL.

Detalii despre ofertă

OFERTA CURSURI ISJ BUZAU

Cursurile se adesează cadrelor didactice care doresc să se abiliteze cu competențe specifice managementului educațional.

formular de înscriere 

Succes!

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI MENTORAT – OFERTA INFOEDUCAȚIA IAȘI

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță continuarea înscrierilor pentru programele de formare continuă oferite promoțional, în județul Buzău.

Pentru pachetul Management educațional & Mentorat – Strategii și inovare mai sunt cinci locuri.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de 4 săptămâni, care include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală. Cursurile se vor finaliza în luna decembrie 2018.

 • Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificat grad didactic și adeverința de cadru didactic, în original. Pentru cursul de Mentorat este obligatoriu minimum gradul didactic II.
 • Taxa de curs, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei/curs. Taxa se poate achita și prin ordin de plată/transfer bancar.

Formular de înscriere 

Termen de înscriere 11 noiembrie 2018.

Pentru alte detalii, persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Info Educația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

ATELIER DE FORMARE „ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ”

Casa Corpului Didactic Buzău, partener al Asociației ONE WORLD ROMANIA, găzduiește vineri, 9 noiembrie 2018, orele 14.00 – 17.00, un atelier de formare pentru profesorii de liceu din județul Buzău, în cadrul Programului One World Romania la Școală.

Profesorii de liceu care doresc să participe la această activitate de formare sunt invitați să completeze
One World Romania la Școală este programul educațional al Asociației One World Romania, care  reunește o serie de inițiative adresate profesorilor și elevilor și care are ca scop încurajarea folosirii la scara largă a filmului documentar ca instrument educațional și introducerea discuțiilor despre drepturile omului, în diferite contexte educaționale, în școlile din România, pornind de la subiectele prezentate în filmele pe care le punem la dispoziție. 

Activitățile One World Romania la Școală includ: cluburile de film One World Romania la Școală, ateliere de formare pentru profesori, luna.doc (o lună de proiecții de film documentar pe o tematică dată organizate în licee din toată țara), AdDOC (festival de filme documentare în licee, organizat de adolescenți), Juriul Liceenilor (singurul juriu al Festivalului One World Romania, compus exclusiv din elevi de liceu, matinee (proiecții de film speciale pentru liceeni, organizate în cadrul Festivalului One World Romania) și o serie de alte proiecții speciale.
Începând din 2015 până în prezent, programul One World Romania la Școală este desfășurat în parteneriat cu Romanian American Foundation și susținut de CEZ Group.
Atelierul de la Casa Corpului Didactic Buzău se va axa pe filmul documentar „Europa cea săracă”.
EUROPA CEA SĂRACĂ | Mirella Pappalardo | Germania | 2017 | 52 min
În Europa de azi 119 milioane de oameni trăiesc în sărăcie. Are Uniunea Europeană vreun plan de a le schimba viața sau îi lasă în urmă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea că sărăcia structurală e o realitate de neschimbat? Care e costul politic al acestei sărăcii? Copiii săraci, tinerii șomeri și angajații precari sunt cele mai vulnerabile grupuri. Uniunea încearcă să rezolve situația lor prin programul „Europa 2020“ – o investiție imensă menită să scoată 25 de milioane de europeni din sărăcie. Filmul investighează care sunt demersurile acestui program și șansele lui de succes, atât din perspectiva celor care propun soluții, cât și a celor vizați de măsurile de reducere a sărăciei.
Coordonator – prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

EVALUARE CURS FORMATOR

Centrul de formare profesională INFOEDUCAȚIA Iași, furnizorul cursului de formare pentru ocupația de FORMATOR, deschis pe 16 iunie 2018, a stabilit evaluarea pe data de 14 octombrie, la ora 10.00, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, parter.

Cursul se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:  formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE

Bine ne-am regăsit!

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță continuarea înscrierilor pentru programele de formare continuă oferite promoțional. Pentru pachetul Management educațional & Mentorat – Strategii și inovare mai sunt câteva locuri.

Termen limită de înscriere: 30 septembrie 2018.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de 4-6 săptămâni, care include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

 • Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, certificat grad didactic și adeverința de cadru didactic, în original. Pentru cursul de Mentorat este obligatoriu minimum gradul didactic II.
 • Taxa de curs, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei/curs. Taxa se poate achita și prin ordin de plată.

Vă dorim mult succes și rezultate profesionale pe măsura eforturilor și așteptărilor dumneavoastră!

Pentru alte detalii, persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

DESPRE SCHIMBARE ȘI REFORMĂ ÎN EDUCAȚIE

Spre deosebire de o schimbare, o reformă este un demers coerent, care începe cu o fundamentare științifică, continuă cu un acord între principalii actori implicați și apoi se exprimă prin măsuri legislative, administrative și financiare. Acest lucru a fost făcut, după Revoluție, o singură dată: în perioada 2007-2011. În 2007 a fost analiza științifică, a fost publicat raportul România educației, România cercetării, un an mai tarziu a fost Pactul Național pentru Educație – un acord al principalilor actori, în baza pactului s-a facut o strategie, eu am scris-o, și în baza strategiei s-a facut legea și s-au luat apoi măsurile legislative. Aceasta este o reformă, are o coerență”, a afirmat Mircea Miclea. 

Mircea Miclea a atras atenția că “principala problemă a educației este modul în care profesorii predau la clasă. Această problemă poate fi rezolvată, dacă se implementează mai multe măsuri:
1. evaluarea performanțelor, introducerea criteriilor de performanță. Degeaba mărești salariile, dacă aceste măriri nu sunt condiționate de performanță didactică. Efectul măririlor salariale asupra calității predării va fi nul, pentru că și cei buni, și cei slabi au primit aceeași mărire de salariu. În 2004-2005 s-au dublat salariile profesorilor universitari, dar nu a crescut și calitatea actului didactic.
2. Trebuie introdus masteratul didactic și formarea noilor profesori prin masterat didactic. Și în Finlanda, de exemplu, se face masterat didactic.
3. Formarea continuă cu sens a personalului didactic și reducerea birocrației, în ceea ce-i privește pe profesori. Și trebuie urmărită performanța la școală, că asta e principala problemă”.

Despre relevanța problemelor din educație: “V-am dat exemplu de problemă relevantă: formarea profesorilor. Problemă nerelevantă: să corectezi greșelile de la manualul de Biologie. Problemele nerelevante, chiar dacă sunt rezolvate, nu schimbă sistemul. Premisa pentru a schimba sistemul este selecția problemelor relevante. Apoi sigur că trebuie să rezolvi, printr-un proces riguros”

Întregul articol aici

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță deschiderea cursurilor din cadrul pachetului promoțional de formare continuă “1+1”, pe 16 iunie, ora 12.30, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de o lună de zile, de la deschidere, care va include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

Colegii care s-au înscris la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei. Taxa se poate achita și prin ordin de plată (detalii la deschiderea cursurilor).

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

FORMATOR AUTORIZAT

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se va deschide pe 16 iunie 2018, ora 9.30., la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, sala 7 parter.

Persoanele înscrise la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de maximum o lună de zile, de la deschidere până la evaluarea finală.

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

FESTIVITATE DE PREMIERE – TINERE CONDEIE ȘI REVISTE ȘCOLARE, FAZA JUDEȚEANĂ, BUZĂU, 2018

Joi, 14 iunie 2018, ora 12.30, în aula Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor implicați în cele două concursuri naționale, Tinere condeie și Reviste Școlare, 2018, etapa județeană.

Rezultatele celor două concursuri naționale, Tinere condeie și Reviste Școlare, etapa județeană 2018:

rezultate la reviste scolare_2018_Buzău

rezultate concurs tinere condeie 2018_Buzău

Felicitări!

profesor coordonator Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL & MENTORAT | DESCHIDEREA CURSURILOR

INFOEDUCAȚIA IAȘI anunță deschiderea cursurilor din cadrul pachetului promoțional de formare continuă “1+1”, pe 16 iunie, ora 12.30, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de o lună de zile, de la deschidere, care va include activitatea pe platforma online a cursurilor, evaluările de parcurs și evaluarea finală.

Formular de înscriere 

Colegii care s-au înscris la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, în condițiile ofertei promoționale, este de 350 de lei. Taxa se poate achita și prin ordin de plată (detalii la deschiderea cursurilor).

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

 

 

 

DESCHIDEREA CURSULUI PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de supliment de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se va deschide pe 16 iunie 2018, ora 9.30., la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, sala 7 parter.

Persoanele înscrise la acest curs vor aduce:

 • Dosarul de înscriere, care cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 
 • Taxa de curs care, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Pentru organizarea personală a bugetului de timp, estimăm o durată de maximum o lună de zile, de la deschidere până la evaluarea finală.

Colegii care s-au înscris sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

EVALUARE CURSURI ACREDITATE | MANAGEMENT EDUCAȚIONAL & STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE | MENTORAT & COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Infoeducația Iași anunță evaluarea finală a cursanților înscriși la următoarele programe de formare continuă acreditate:

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL și STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE și COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

Evaluarea finală va avea loc în data de 16 iunie 2018, începând cu ora 11.00, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, locație acreditată în cadrul acestor programe de formare.

Coordonatori – dr. Roxana Axinte, roxa.bobu@gmai.com | prof. Paula Mihai , paulagmihai@gmail.com

SUCCES!

Simpozionul național „ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE– COMPETENȚE PENTRU VIITOR”

Simpozionul ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE– COMPETENȚE PENTRU VIITOR” va avea loc mâine, 25 mai 2018, la Casa Corpului Didactic Buzău.

Pornind de la premisa că profesorul este factorul din școală cu cea mai mare influență asupra rezultatelor învățării, considerăm că un sistem școlar nu se poate reforma sau îmbunătăți, fără a crește calitatea resursei umane și fără a aborda toate dimensiunile unui management eficient al resurselor umane în educație.  Altfel spus, problema esențială, la nivel de sistem, este nevoia de profesori de calitate iar îmbunătățirea calității corpului profesoral poate fi cheia îmbunătățirii rapide atât a calității educației, cât și a echității furnizării serviciilor educaționale.

Prin acest simpozion, Casa Corpului Didactic Buzău își propune să faciliteze dialogul și schimbul de opinii și bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării inițiativelor care vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică și dau consistență demersurilor de sporire a relevanței și calității actului educational.

Mulțumim tuturor colegilor care au răspuns invitației noastre și îi felicităm pentru contribuțiile valoroase la dezbaterea pe care am propus-o.

Echipa de proiect a CCD Buzău

PROGRAM DE FORMARE PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se organizează la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, începând cu 16 iunie 2018, ora 9.30.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în iginal. 

Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Colegii care s-au înscris deja sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, la paulagmihai@gmail.com

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

„TINERE CONDEIE” și „REVISTE ȘCOLARE” 2018 – REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ

Vă anunțăm rezultatele celor două concursuri naționale Tinere condeie și Reviste Școlare, etapa județeană. Îi felicităm pe toți elevii participanți și pe profesorii care i-au îndrumat și urmează să ne întâlnim la festivitatea de premiere a cărei dată o vom anunța în curând.

rezultate la reviste scolare_2018_Buzău

rezultate concurs tinere condeie 2018_Buzău

profesor coordonator Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | MENTORAT | OFERTĂ PROMOȚIONALĂ “1+1”

Noi credem că există și o motivație intrinsecă a profesorilor pentru formarea lor continuă de calitate, aceea a sporirii stimei de sine, coroborată cu respectul pentru profesia pe care o practică. 

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune oferta promoțională de formare continuă “1+1”.

Vă invităm să vă înscrieți împreună cu un coleg / o colegă, fiecare la câte un curs din pachetul promoțional, sau individual, la ambele cursuri și veți beneficia de o reducere de 30% a taxei de curs.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 credite)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 credite) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Formular de înscriere 

Taxa, prin oferta promoțională, va fi de 350 lei/curs. 

Oferta este valabilă doar până la sfârșitul acestui an școlar, 2017-2018. În funcție de formarea grupelor, vom anunța calendarul cursurilor, perioada mai-iunie-iulie 2018.

Detalii – prof. Paula Mihai, e-mail paulagmihai @gmail.com, 0723295074

OFERTA PROMOȚIONALĂ „1+1” | PACHET DE CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ INFOEDUCAȚIA IAȘI

INFOEDUCAȚIA IAȘI încurajează managementul educațional colaborativ și vă propune oferta promoțională de formare continuă “1+1”.

Vă invităm să vă înscrieți împreună cu un coleg / o colegă, fiecare la câte un curs din pachetul promoțional, sau individual, la ambele cursuri, până pe 11 mai 2018 și veți beneficia de o reducere de 30% a taxei de curs.

Pachetul este format din următoarele cursuri:

 1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – PERSPECTIVE INOVATIVE (20 CPT)
 2. MENTORAT. STRATEGII ȘI INOVARE (23 CPT) – acest curs se adresează cadrelor didactice care au absolvit cel puțin gradul didactic II.

Taxa de curs/pachet de formare este de 1000 de lei.

Taxa, prin oferta promoțională, va fi de 700 de lei (350 lei/curs).

Oferta este valabilă doar până la sfârșitul acestui an școlar, 2017-2018. În funcție de formarea grupelor, vom anunța calendarul cursurilor, perioada mai-iunie-iulie 2018.

Formular de înscriere 

Detalii – prof. Paula Mihai, e-mail paulagmihai @gmail.com, 0723295074

ADEVERINȚE PENTRU CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ ABSOLVITE – INFO EDUCAȚIA IAȘI

Cadrele didactice care au finalizat cursurile de formare continuă oferite de Info Educația Iași (management educațional, mentorat, strategii didactice, comunicare instituțională) pot să ridice adeverințele (până la eliberarea atestatelor) de la coordonatorul programelor, prof. Paula Mihai.

e-mail paulagmihai@gmail.com

tel 0723 295 074

 

„ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU VIITOR”

Mulțumim celor care au trimis materiale pentru simpozionul național „ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE ÎN EDUCAȚIE – COMPETENȚE PENTRU VIITOR”, care va avea loc pe 25 mai 2018, la Casa Corpului Didactic Buzău, și îi anunțăm pe cei care nu s-au încadrat în termenul limită propus, că pot să ne trimită lucrările până pe data de 7 mai a.c.

prof. Paula MIHAI – coordonator proiect

paulagmihai@gmail.com

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ MENTORAT ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

MAI AVEM UN LOC!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași a deschis, în luna februarie 2018, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, cursurile din cadrul programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă, Mentorat – Strategii și inovare & Comunicare instituțională. Pachetul asigură  33 credite profesionale transferabile.

Programul și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, 

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic, copie după certificatul de grad didactic. 

Formular de înscriere  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SERIA a III-a

În perioada 11.05.– 23.06.2018, se va desfășura, la Casa Corpului Didactic Buzău, programul de formare continuă, acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016, Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria III, grupa 1 – cu următoarele module:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Colegii care s-au înscris la acest curs, precum și cei care doresc să se înscrie, sunt rugați să confirme participarea la secretariatul CCD Buzău, tel 0238 718 504. Termen 25 aprilie 2018.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională!

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursa fotografii – colecția personală, proiecte de educație nonformalăimg_2894DSCN5350

„TINERE CONDEIE” ȘI „REVISTE ȘCOLARE” 2018

Vă reamintim că în această perioadă are loc la nivelul unității de învățământ, selecția materialelor literare pentru concursul național „Tinere Condeie”.

În conformitate cu adresa MECS nr.36606/17.04.2015, nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.

Lucrările care nu au toate informaţiile solicitate pot fi descalificate.

Totodată, unitățile de învățământ la nivelul cărora elevii au scris și redactat reviste școlare, pot participa la Concursul național de reviste școlare, cu minimum 2 numere din anul școlar 2017-2018.
Pentru județul Buzău, lucrările literare selectate și revistele școlare vor fi depuse la Casa Corpului Didactic, la prof. metodist Paula MIHAI, paulagmihai@gmail.com, 0723295074.
Termenul de depunere este 27 aprilie a.c.
Regulamentele în vigoare:

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE & COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

MAI AVEM UN LOC!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași a deschis, în luna februarie 2018, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, cursurile din cadrul programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă, Mentorat – Strategii și inovare & Comunicare instituțională. Pachetul asigură  33 credite profesionale transferabile.

Programul și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, 

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic, copie după certificatul de grad didactic. 

Formular de înscriere  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU VIITOR”

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE ÎN EDUCAŢIE – COMPETENŢE PENTRU VIITOR” 

se amână pentru data de 25 mai 2018, ora 10.00, iar data limită de trimitere a lucrărilor este 25 aprilie 2018.

detalii  

formular de inscriere online

Prin acest simpozion, Casa Corpului Didactic Buzău își propune să faciliteze dialogul și schimbul de opinii și bune practici între participanți – educatori și parteneri în procesul educațional, în vederea promovării initiațivelor care vizează atât dezvoltarea competenţelor profesionale dar şi schimbări la nivelul motivației cadrului didactic prin integrarea lui în cultura organizaţională a școlii, prin analiza nevoilor de dezvoltare profesională care asigură evoluţia în cariera didactică și dau consistență demersurilor de sporire a relevanței și calitătii actului educational.

Așteptăm cu interes contribuțiile dumneavoastră!

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ

Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS, în parteneriat cu Palatul Național al Copiilor București, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, Palatul Copiilor Pitești, Liceul Teoretic „Johanes Honterus” Brașov, Palatul Copiilor Tg. Mureș, Palatul Copiilor Ploiești, Palatul Copiilor Slatina, Casa Corpului Didactic Buzău, organizează programul de formare continuă pentru personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal „Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”.

Prezentarea cursului pe site-ul organizației       http://www.asociatiacatharsis.ro/eveniment_detalii.php?id_e=91

Durata totală a programului de formare este 42 de ore, din care 13 ore de activității teoretice, 25 ore de activități practice și 4 ore de evaluare.

Cursul se finalizează cu atestat însoțit de competențe, cu 10 CPT.
Programul îşi propune formarea competenţelor necesare în rândul cadrelor didactice, astfel încât aceştia să poată activa conştient şi eficient în prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor cu care interacționează zilnic.

Obiective generale

1. Creșterea nivelului de cunoștințe ale cadrelor didactice referitoare la problematica drogurilor;

2. Exersarea unor metode și strategii specifice de prevenire în rândul elevilor a consumului de substanțe;

3. Promovarea stilului de viață sănătos în rândul elevilor.

Colegii din Buzău care doresc să se înscrie la curs sunt rugați să precizeze în formularul online, la secțiunea privind locația, Buzău.

cerere de înscriere

Taxa de curs este de 200 de lei. 

Taxa de participare se platește prin transfer bancar, în contul Asociatiei CATHARSIS deschis la BCR – Sucursala Dorobanți – București, IBAN: RO70RNCB0280137999970001, CIF 32395960, cu mențiunea „Taxa curs Prevenire”.

ATENȚIE! confirmarea locului se face doar după trimiterea dovezii plății, pe adresa cursuri@asociatiacatharsis.ro.

Pentru alte detalii, prof. Paula MIHAI – coordonator de curs pentru județul Buzău; 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com

Responsabil de program dr. Zoe-Doina Niță, psiholog clinician principal, psihoterapeut de familie,  0724 254 797

http://asociatiacatharsis.ro/eveniment_detalii.php?id_e=91,

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE – ZIUA A DOUA

Competenţe generale vizate de programul de formare:

Competențe metodologice

Competențe de comunicare si relaționare

Competențe psihosociale

 

 

 

 

 

Competențe de management al carierei

 

 

Competențe de evaluare

 

 

 

Despre ce am discutat:

Profilul mentorului

Comunicarea mentor stagiar/student practicant

Metode de relaționare eficientă cu stagiarul/studentul practicant

Îndrumarea privind eficiența planificării și proiectării activității ddidactice

Îndrumarea în vederea dezvoltării activității de predare și evaluare

Organizarea activității de mentorat

Ne vedem pe platformă!

prof. dr. Roxana AXINTE – formator

prof. Paula MIHAI – coordonator

MENTORAT, STRATEGII ȘI INOVARE – PRIMA ZI

Cursul de MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE, din pachetul 2 de formare continuă oferit de INFOEDUCAȚIA IAȘI, s-a deschis azi, 24 februarie 2018, la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursanții ne-au împărtășit amintiri legate de perioada debutului lor în cariera didactică, evidențiind nevoia de sprijin pe care au resimțit-o pentru o integrare optimă în cultura organizațională a școlii. Cum a fost? Cum ar trebui să fie?  Intrăm în detalii mâine.

formator, prof. dr. Roxana AXINTE

coordonator, prof. Paula MIHAI

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE – seria din Buzău

Cursul de MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE, din pachetul 2 de formare continuă oferit de INFOEDUCAȚIA IAȘI, se deschide mâine, 24 februarie 2018, ora 11.00 la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzau, parter, sala 5.
profesor Paula MIHAI – coordonator zonal

COMPETENȚELE CHEIE PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, REFORMULATE

Propunerea unei noi Recomandări a Consiliului Europei privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
linkul către Anexa la Recomandare, care cuprinde cele 8 competențe cheie reformulate și explicarea lor:
– Literacy competence;
– Languages competence;
– Mathematical competence and competence in science, technology and engineering (STEM)
– Digital competence;
– Personal, social and learning competence;
– Civic competence;
– Entrepreneurship competence;
– Cultural awareness and expression competence.

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

WORLD EDUCATION FAIR – CEL MAI MARE TÂRG DE CONSULTANȚĂ EDUCAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA

„Sub conceptul Educatie 360°, cel mai mare targ de consultanta educationala din Romania se afla la a 28-a editie si va avea loc in Constanta, Bucuresti si Craiova. Universitati din strainatate, licee de elita si centre de limbi straine vin in Romania pentru a discuta direct cu cei interesati sa afle care sunt programele de studiu potrivite fiecaruia, bursele si metodele de finantare care pot fi accesate si care sunt pasii care trebuie parcursi pentru a fi admisi la institutiile dorite, oriunde in lume.”

„Ce te asteapta la World Education Fair:

 1. Universitati cu programe de licenta, master sau MBA peste tot in lume
 2. Teste de Orientare Profesionala dezvoltate de Cambridge Occupational Analysts
 3. Peste 300 de EduTabere individuale si de grup in intreaga lume, cu reduceri speciale de pana la 10% doar in cadrul evenimentului
 4. Scoli si licee de elita din Europa, Canada si America de Nord cu burse oferite exclusiv celor care se inscriu prin IntegralEdu
 5. Burse de sute de mii de euro si metode de finantare disponibile pentru toate nivelurile de studiu
 6. Masterclass-uri Oxbridge, Workshop-uri cu tips & tricks pentru aplicatii de succes, prezentari sisteme de invatamant, prezentari sustinute de partenerii IntegralEdu
 7. Inscriere la pretestari gratuite pentru determinarea nivelului de limba engleza
 8. Oferte speciale oferite in exclusivitate in cadrul evenimentului
 9. Programe Work & Travel USA, pentru studenti, la super costuri doar in cadrul World Education Fair
 10. Tururi virtuale in cateva dintre campusurile universitatilor din strainatate, cu PlayStation VR!”

Sursa informatiilor:     http://www.worldeducation.ro/

CURS PENTRU OCUPAȚIA DE FORMATOR – INFOEDUCAȚIA IAȘI

Centrul de formare profesională Info Educația Iași organizează ultima serie a programului de formare pentru ocupația de FORMATOR  – curs autorizat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, care se finalizează cu certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțite de suplimente de competențe:

formator_autorizat ANC_Infoeducația Iași_pentru Buzău

În Buzău, cursul se organizează la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, începând cu 26 mai 2018, ora 9.00.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență și adeverința de cadru didactic, în original. 

Taxa de curs, pentru cadrele didactice, este de 350 de lei.

formular de înscriere online

Termenul pentru înscriere este 20 mai 2018.

Colegii care s-au înscris deja sunt rugati să reconfirme, prin e-mail, participarea, până pe 20 mai 2018.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726687792, http://www.infoeducatia.ro/

MENTORAT – STRATEGII ȘI INOVARE; COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ

MAI AVEM CINCI LOCURI!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași a deschis, în luna februarie 2018, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, cursurile din cadrul programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale – Direcţia Formare Continuă, Mentorat – Strategii și inovare & Comunicare instituțională. Pachetul asigură  33 credite profesionale transferabile.

Programul și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, 

Mentorat si comunicare_Infoeducatia Iasi_pt Buzau

Dosarul de înscriere cuprinde copii după CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență, adeverință în original privind profesia de  cadru didactic, copie după certificatul de grad didactic. 

Formular de înscriere  

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, coordonator pentru zona de S-E, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792,  http://www.infoeducatia.ro/

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – PERSPECTIVE INOVATIVE, PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ INFO EDUCAȚIA IAȘI

Pe 8 februarie 2018 s-a deschis cursul de Management educațional – perspective inovative, pentru o nouă grupă, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău. Cursul, ofertă a Centrului de resurse educaționale Infoeducația Iași,  a fost solicitat de un număr important de cadre didactice din județele Buzău și Brăila.

Cum descoperă un manager competențe optime pentru procesul educațional, la fiecare angajat?

 

 

 

 

 

 

 

Opțiuni strategice.

 

 

 

 

 

Fiecare din membrii echipei are o idee valoroasă pe un subiect.

 

 

 

 

 

 

 

Context, performanță, școli de elită, medii defavorizate. 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul managerului în echilibrarea sarcinilor și valorizarea potențialului creator al colegilor.

 

 

 

 

 

 

Creșterea stimei de sine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoașterea calității umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoașterea unei prestații de calitate motivează profesorul.

Cursul este construit pe criterii de educație a adulților, învățăm unii de la alții.

 

 

 

 

 

 

 

Suntem relaxați, ne contrazicem cu argumente, mai glumim din când în când, suntem solidari.

 

 

Ne vedem pe platformă!

detalii oferta, teme, competente, credite profesionale transferabile aici

prof. Paula Mihai, paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL – PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ OFERIT DE INFOEDUCAȚIA IAȘI

O nouă grupă de cursanți înscriși în Programul de formare continuă Management educațional, din cadrul pachetului de cursuri oferit de Centrul de resurse Infoeducația Iași, va începe cursul joi, 8 februarie 2018, la ora 11.00, la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău.

Persoană de contact: prof. Paula Mihai,  0723 295 074, paulagmihai@gmail.com

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc – 0726 687 792 http://www.infoeducatia.ro/

NOILE EDUCAȚII, COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE NONFORMALE, PROIECTUL EDUCAȚIONAL

Sâmbătă, 3 februarie 2018, a avut loc, la Casa Corpului Didactic Buzău, sesiunea de evaluare în cadrul programului de formare continuă EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, program la care au participat 25 de cadre didactice din județul Buzău.

Durata cursului a fost de 50 de ore, repartizate pe patru module, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile, după cum urmează:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Adeverințele de participare, valabile până la eliberarea atestatelor însoțite de suplimente de competențe, pot fi ridicate de la secretariatul C.C.D. Buzău, începând cu data de 6 februarie 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională!

Echipa de proiect a C.C.D. Buzău

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI

e-mail paulagmihai@gmail.com

MANAGEMENTUL CLASEI – ETOS, VALORI COMPORTAMENTALE, PROIECTE EDUCATIVE

Pe data de 1 februarie 2018 a avut loc, la Casa Corpului Didactic Buzău, evaluarea în cadrul cursului avizat MANAGEMENTUL CLASEI. Cei 28 de cursanți, cadre didactice din județul Buzău, au parcurs în perioada 10.10.2017 – 30.01.2018, ateliere cu următoarea tematică:

 • MANAGEMENTUL LA NIVELUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE ŞI MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI ( Şcoala – instituţie şi organizaţie, climat            organizațional; Clasa de elevi – grup educaţional)
 • COMUNICARE ȘI VALORI COMPORTAMENTALE (Comunicarea managerială – Forme, tipuri de comunicare managerială; Limite, blocaje în comunicare – strategii de optimizare a comunicării)
 • MANAGEMENTUL STĂRILOR TENSIONALE – PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENŢEI ŞCOLARE (Violenţa şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze; Situaţiile de criză educaţională întâlnite în clasa de elevi; Proiecte educative ca răspuns la ameliorarea unor probleme educaționale identificate la nivelul clasei)

Pornind de la analiza SWOT a stării educaționale din școlile în care își desfășoară activitatea, colegii noștri au propus proiecte educative care răspund nevoilor identificate, pe care le-au prezentat în sesiunea de evaluare. Cursanții au apreciat atmosfera relaxată, prietenoasă, oferită de Casa Corpului Didactic Buzău, metodele interactive utilizate în cadrul cursului și dezbaterile pe teme de actualitate din sfera educațională. 

Adeverințele de participare vor fi eliberate de la secretariatul CCD Buzău, începând cu data de 6 februarie 2018.

formator Paula MIHAI

MANAGEMENTUL CLASEI – EVALUARE

Evaluarea pentru cursul avizat Managementul clasei, desfășurat la Casa Corpului Didactic Buzău, va avea loc joi, 1 februarie 2018, începând cu ora 13.00.
Succes!
formator – prof. metodist Paula MIHAI

 „Message to my future self” – Shakespeare School Essay Competition 2018

Concursul National de Creatie in Limba Engleza – Shakespeare School Essay Competition 2018
organizat de Asociatia Shakespeare School pentru Educatiein parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti,  se adreseaza tututor elevilor din Romania, pasionati de limba engleza si cu real talent la scris.
Shakespeare School Essay Competition este un proiect national, cu participare GRATUITA, deschis tuturor tinerilor cu varsta cuprinsa intre 11 si 19 ani (clasele V-VIII si IX-XII).

TEMA: Pentru editia 2018 participantii vor trebui sa redacteze un eseu original, in limba engleza cu titlul  ‘Message to my future self” („Mesaj catre mine din viitor”).

Termenul limita de inscriere in concurs este 25 martie 2018.
Premii pentru participanti:
Concursul ofera celor 30 de finalisti premii in valoare de peste 5.000 de euro, constand in 2 tabere de limba engleza in Marea Britanie (pentru marele castigator al fiecareia dintre cele doua categorii de varsta: 11-14 ani si 15-19 ani), cursuri de limba engleza la Shakespeare School, inscrieri gratuite la examene Cambridge, carti, dictionare, rechizite, etc.

Premii si distinctii si pentru profesori, pentru sustinerea si indrumarea oferita participantilor la competitie:
Profesorul cu cei mai multi concurenti inscrisi va participa gratuit, ca insotitor de grup, la o tabara de 2 saptamani in Marea Britanie.
Toti profesorii de limba engleza din partea carora se vor inscrie minimum 10 participanti la Shakespeare School Essay Competition 2018, vor primi un Certificat de Merit din partea centrului nostru.

Trofeul Excelentei
Judetul cu cel mai mare numar de participanti la competitie va primi Trofeul Shakespeare School Essay Competition.

Detaliile despre cea de-a 10 a editie a Shakespeare School Essay Competition (tema, regulament si inscriere) pot fi gasite AICI (sau copy paste in browser https://goo.gl/jWcZjt)

EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ

Programul de formare continuă, acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016, Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria II, grupa 1, desfășurat la Casa Corpului Didactic Buzău, a vizat, în acest sfârșit de săptămână, comunicarea eficientă în activităţile nonformale, proiectul educaţional (analiza SWOT a stării educaționale din școală și din societate în ansamblu, proiectele școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale, proiecte în parteneriat cu alte instituții)  și modalități de intervenție a școlii în situații conflictuale.

Aspecte din cadrul atelierelor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vedem la evaluare! Succes!

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074