Skip to content

FORMARE CONTINUĂ – PACHETE DE PROGRAME ACREDITATE MENCȘ, OFERITE DE INFOEDUCAȚIA IAȘI

La mulți ani, 2017!

Vă urez sănătate și bucurii în fiecare zi, satisfacția muncii cu sens și cât mai multe și bune ocazii pentru dezvoltarea personală și profesională!

Centrul de formare profesională Infoeducația Iași oferă o serie de pachete de programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Formare Continuă. Cursurile asigură între 30 și 40 de credite profesionale transferabile, în funcție de opțiuni.

Pentru o grupă de 25 de cursanți formată în județul Buzău, cursurile se pot organiza la Liceul Pedagogic „Spiru C. Haret” Buzău sau în alte locații în județ, începând cu luna februarie 2017.

Dosarul de înscriere cuprinde copii după: CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de licență. Termenul de înscriere este 15 ianuarie 2017.

Oferta de pachete de  programe și descrierea detaliată a competențelor generale dobândite, pentru fiecare curs:

oferta-info-educatia-pachete-programe_buzau

Colegii care doresc să acceseze această ofertă sunt invitați să completeze următorul formular:

Formular de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/1QTfPKAyaFI0_jLTD7rg5oRz3QjAyQhw-G_xwQwhzQrE/edit

Persoană de contact: prof. Paula Mihai, Casa Corpului Didactic Buzău, 0723 295 074, paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792

http://www.infoeducatia.ro/

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/64-noutati/912-oferta-programe-de-formare-info-educatia

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

„Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.”

https://www.edu.ro/cultivarea-g%C3%A2ndirii-critice-%C8%99i-promovarea-valorilor-democratice-obiectivele-olimpiadei-na%C8%9Bionale-de

sursa: http://www.edu.ro

GALA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE 2016

„A doua ediție a Galei Solidarității Internaționale a premiat nouă câștigători, reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor publice, mediului academic, tineri, activiști, jurnaliști și profesori ce au promovat dezvoltarea internațională.

Gala Solidarității Internaționale a celebrat astăzi, 7 decembrie, o nouă ediție, evenimentul fiind organizat de Fundația Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României (MAE) și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP), fiind prezentat de Marian Voicu.

Scopul evenimentului este acela de a recunoaște importanța solidarității internaționale, a asistenței pentru dezvoltare acordată de țara noastră altor state. Altfel spus:

„de a celebra activitatea României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională, al educaţiei şi conştientizării publicului vizavi de acest domeniu. Îi vom premia pe cei mai importanţi susţinători şi promotori ai solidarităţii internaţionale din societatea civilă, mediul academic, mass-media şi sectorul public din România. Despre România se ştie destul de puţin că oferă sprijin către alte state. Percepţia noastră este că suntem ţara care primeşte sprijin pentru dezvoltare şi aliniere la standard internaţionale. Ceea ce este adevărat. Puţini ştiu însă că sprijinim comunităţi din alte ţări. Seara aceasta este despre cei care au făcut România să fie mai aproape de lumea întreagă.”,

după cum susține directorul de program din cadrul FDSC, Iuliana Rada.

Totodată, anul acesta, Gala Solidarității Internaționale celebrează aprobarea legii de cooperare internațională pentru dezvoltare și înființarea viitoarei Agenții RoAid precum și eforturile susținute ale MAE în acest demers.”

sursa www.euractiv.ro

http://www.euractiv.ro/we-develop/gala-solidaritatii-internationale-2016-si-a-desemnat-castigatorii-6075

trofeul

 

Definitivat în învățământ fără pedagogie?

„Un Ordin al ministerului, nr. 5087/31.08.2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aproape neobservat la nivelul co­munității și al opiniei publice, oferă o surpriză de proporții, unică în istoria școlii – definitivat în în­văță­mânt fără pedagogie!

Miza socială a examenului de definitivat în învățământ este uriașă, după cum precizează și articolul 6 al Ordinului – „cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar“.

… Validarea unei astfel de programe va trebui susținută și prin elaborarea și susținerea unor cursuri accesibile, bazate pe definiții și analize-sinteze clare, stabilizate epistemologic și deschise psihosocial, care să ofere premisa generalizării succesului la examenul de definitivat și mai ales la examenul de zi cu zi susținut de fiecare profesor în fața clasei de elevi.”  Prof. univ. dr. Sorin Cristea

http://www.tribunainvatamantului.ro/definitivat-in-invatamant-fara-pedagogie/

 

SPAȚII CULTURALE 49

Lectură plăcută!

spatii-culturale-49

„Fără cultură, omul e lipsit de repere”

„În definitiv, noi suntem cei care cunoaștem cel mai bine situația „de pe teren“, noi suntem cei care pot sesiza gradul de inadecvare a unor măsuri administrative, noi suntem cei care avem de-a face zilnic cu elevii și studenții, noi suntem cei care mai păstrăm undeva – într-o tainiță a inimii – imaginea a ceea ce doream să fim în anii facultății.

Poate că, la capătul umilințelor și al spaimelor noastre, vom descoperi, așa cum spunea cu patru decenii în urmă Jan Patočka, faptul că „există anumite lucruri pentru care merită să suferim. Că, adesea, tocmai acestea sunt cele care dau un sens vieții noastre. Și că, în absența lor, literatura, cultura și toate celelalte nu sunt decât modalități oarecare de a ne câștiga existența“.” – Mihai Maci

http://m.romanialibera.ro/opinii/interviuri/dezastrul-din-scoala-prefigureaza-un-viitor-sumbru-pentru-romania–lectorul-universitar-mihai-maci–multi-studenti-au-cunostintele-unor-copii-de-12-13-an–ce-trebuie-sa-stie-un-elev-care-termina-liceul-434550

EDUCAȚIE NONFORMALĂ – FORMARE CONTINUĂ, PRIMUL MODUL

Cum se poate descrie educația nonformală?

 • holistică. incluzivă, multiculturală, continuă, formativă, complementară, provocatoare, stimulativă, distractivă, neconvențională, interactivă, participativă, voluntară, opțională, nondirectivă, sustenabilă, flexibilă, atractivă, accesibilă, inovatoare, creativa, aplicabilă, dinamică, pozitivă etc.

Astăzi, 26 noiembrie 2016, la Casa Corpului Didactic Buzău, primul modul din programul de formare continuă, Educație nonformală în învățământul preuniversitar:

img_3122
img_3106
img_3110 img_3112
img_3116
img_3103
img_3125
img_3126img_3146 img_3151img_3154 img_3157img_3159

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”

În perioada 26.11.2016 – 29.01.2017, se va desfășura, la Casa Corpului Didactic Buzău, programul de formare continuă, acreditat cu O.M.E.N.C.Ș. 3633/12.04.2016, Educația nonformală în învățământul preuniversitar – seria I, grupa 1 – cu taxă, cu următoarele module:

Modulul I Educaţia nonformală (definiţii, delimitări conceptuale, formal – nonformal – informal). Noile educaţii şi societatea cunoaşterii.

Modulul II Educaţia globală, educaţia pentru mediu şi educaţia pentru sănătate – delimitări teoretice. Strategii didactice interactive utilizate în activităţi nonformale şi condiţii de bază în elaborarea proiectelor de educaţie nonformală.

Modulul III Comunicarea eficientă în activităţile nonformale.  Proiectul educaţional (proiecte școlii, proiecte cuprinse în calendarele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, proiecte în parteneriat cu alte instituții). Organizarea activităţilor nonformale în Săptămâna Educaţiei Globale și în Programul „Săptămâna Şcoala Altfel”.

Modulul IV Tehnologiile informării şi comunicării în activităţile nonformale. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activităţile din şcoală.  Proiectarea unor materiale promoţionale – pliante, flyere, postere pentru promovarea activităţilor nonformale. Metode de informare cu ajutorul tehnologiilor informării şi comunicării.

Prima grupă, constituită din 28 de cursanți din unități de învățământ din județul Buzău, va începe cursul sâmbătă, 26 noiembrie 2016, la ora 9.00.

Durata cursului este de 50 de ore, cu un număr de 12 credite profesionale transferabile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitățile pe care vi le propunem pentru dezvoltarea dumneavoastră personală și profesională!

Echipa de proiect a C.C.D. Buzău

Responsabil de program, prof. metodist Paula MIHAI     e-mail paulagmihai@gmail.com, tel. 0723 295 074

sursa fotografii – colecția personală, proiecte de educație nonformalăimg_2894DSCN5350

ORA DE PROGRAMARE / HOUR OF CODE O oră de programare pentru fiecare elev

Ce reprezintă Hour of Code?

Ora de Programare reprezintă o introducere de o ora în știința computerului și programare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arata ca oricine poate învăța bazele acestuia. Încercarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și programare a devenit un efort global. Acesta începe prin parcurgerea unor activități de o ora, însă se extinde la tot felul de eforturi ale comunității. Iată tutorialele si activitatile . Această campanie este susținută de peste 400 de parteneri și 200.000 de educatori din toată lumea.
Când se desfășoară Hour of Code?
Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Saptamanii Educatiei in Tehnologia Computerelor. În 2016 aceasta va fi în 5-11 decembrie, dar poți organiza un eveniment Hour of Code în orice perioadă a anului. Săptămâna Educației în Tehnologia Computerelor este ținută în fiecare an în amintirea zilei de naștere a unui important pionier din domeniul tehnologiei Admirarul Grace Murray Hopper (9 Decembrie, 1906).
De ce tehnologia computerelor si programare?
Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța tehnologia computerelor. Ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. Începând devreme, elevii vor avea o bază pentru succes în orice carieră din secolul XXI. Descoperă mai multe statistici aici.
Cum particip la Hour of Code?
Incepe planificarea aici prin revederea ghidului nostru pas cu pas. Poți organiza un eveniment Hour of Code în scoala sau comunitatea ta — sau într-un club extrașcolar, chiar și la serviciu. De asemenea, poți încerca și singur când începe campania pe 5 decembrie 2016.
Cine este în spatele Hour of Code?
Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit dedicată extinderii educației cu privire la tehnologia computerelor și programare, prin promovarea acesteia în școli și prin creșterea participării femeilor dar și a elevilor din minorități. O < coaliţie de parteneri fără precedent susțin împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America şi College Board.
Nu ştiu nimic despre programare. Pot să organizez un eveniment?
Desigur. Activităţile Hour of Code sunt autodidacte și pot fi realizate individual. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi tutorialele noastre, să alegeţi tutorialul pe care îl doriţi şi o oră — noi vom avea grijă de restul. Avem opţiuni pentru fiecare vârstă și nivel de experiență, de la grădiniţă în sus. Începeți planificarea evenimentului dumneavoastră citind ghidul de organizare.

Sursa: https://hourofcode.com/ro/ro#join

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2016 – SEMINAR TIP WORLD-CAFE LA CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

Vineri, 18 noiembrie 2016, începând cu ora 16.00, vă invităm să dezbatem împreună tema Global Education Week/Săptămânii Educației Globale 2016, “Acting Together for a World of Peace”, sau, mai pe scurt, la propunerea Ministerului Educației, “Împreună pentru pace”.

Alegerea acestui subiect pentru GEW 2016 a rezultat în urma propunerilor negociate în rețeaua de coordonatori GEW, alegându-se pacea ca o problemă prioritară,  în contextul tensiunilor internaționale. Această temă este, de asemenea, în conformitate cu mandatul Centrului Nord-Sud al Consiliului Europei cu privire la creșterea gradului de conștientizare a aspectelor de interdependență la nivel mondial, în contextul Obiectivele de dezvoltare durabilă.

Tema seminarului pe care vi-l propunem este: Educație pentru pace; creșterea conștientizării prin facilitarea dialogului și cooperarea cu ceilalți în cadrul diferitelor grupuri; reflecția critică asupra valorilor și normelor sociale, provocări și oportunități, schimburi de bune practici în formarea cetățeniei globale prin exersarea unor atitudini și comportamente democratice într-o societate în schimbare.

Dacă doriți să participați la această activitate, vă rugăm să vă anunțați prezența la

adresa de e-mail paulagmihai@gmail.com, până pe data 17 nov. 2016, ora 22.00.   Paula MIHAI – coordonator seminar

Resurse pentru activitățile din școli:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://nscglobaleducation.org/index.php/ge-week

http://www.nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GE_Guidelines_English.pdf

Conferinţa de diseminare a proiectului cultural „Tele-City”

INVITAŢIE LA CONFERINŢA DE DISEMINARE A PROIECTULUI CULTURAL „TELE-CITY”

Suntem bucuroşi să vă invităm la conferința de diseminare dedicată încheierii proiectului de educație prin cultură TELE-CITY, organizat de Teatrul „George Ciprian”, în perioada septembrie-noiembrie 2016, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Buzău, Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, Teatrul „7” și Casa Corpului Didactic Buzău.

Conferința va avea loc pe data de 15 noiembrie 2016 de la ora 13:30, în sala amfiteatru a Teatrului „George Ciprian”.

Aveți mai jos invitația, detalii privind proiectul și formularul de înscriere (necesar pentru completarea documentelor care atestă participarea dumneavoastră la acest eveniment).

Invitația:
http://www.ccd.buzau.ro/invitatie%20Conf.%20Telecity_profes…
Formularul de înscriere:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdojKvVUpbh_6Lws…/viewform…

Pentru orice alte lămuriri, nu ezitați să mă contactați!
Paula MIHAI, 0723295074,   paulagmihai@gmail.com

„Şcoala produce analfabeţi?”

”Sistemul nostru şcolar e prost croit, e defazat, e înapoiat şi orientat spre trecut, nu spre viitor. Elevii sînt sufocaţi de o mare cantitate de cunoştinţe inutile. Nu sînt învăţaţi să gîndească, să fie creativi, să-şi folosească în mod adecvat capacităţile intelectuale, să se adapteze la situaţii noi, ci sînt puşi să memoreze şi să reproducă mecanic ce li s-a livrat. Zecile de schimbări în Legea Educaţiei, birocratizarea excesivă a sistemului, nesocotirea rolului social al profesorilor, infrastructura şcolară proastă, lipsa de interes a opiniei publice pentru problemele educaţiei şi multe altele ne-au adus în situaţia de a avea un sistem şcolar care nu dă rezultate. Ca să-l refacem, ne vor trebui încă vreo 20 de ani. Cu condiţia să începem cît mai repede. Deocamdată, trebuie să ne descurcăm cumva cu analfabeţii noştri, mai mulţi decît „ai lor”.” Mircea Vasilescu

http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/articol/scoala-produce-analfabeti

EAThink 2015 – cursul de formare pentru facilitatori, pe teme de educație globală

Asociaţia “Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” în pateneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, derulează proiectul internațional DCI-NSA ED/2014/349-033 ”EAThink 2015”. Acesta se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna ianuarie 2015, în 19 unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov  şi Municipiul București.

Vineri, 4 noiembrie 2016, la Fundația Româno-Americană, București, a avut loc cursul de formare pentru facilitatori, pe teme de educație globală, la care au participat cadrele didactice selectate, din școlile înscrise în proiect. Agenda cursului de formare a cuprins o sesiune introductivă și trei sesiuni de ateliere practice.

manualul-facilitatorului-de-educatie-globala

Participarea la acest curs și competențele dobândite sau aprofundate au fost certificate prin diplome de participare și adeverințe de formare.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin linia de finanţare EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Non-Statali şi Autorităţi Locale în Dezvoltare – Sensibilizarea publicului cu privire la problematica dezvoltării şi sprijinirea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană.

Paula Mihai – formator, membru în echipa naţională de proiect

aspecte img_2929img_2894 img_2882 img_2888 img_2910 img_2899 img_2932 img_2951 img_20161104_120640 img_20161104_115848 img_2971 img_2955 img_2925 img_2920

CURSUL DE RESPONSABIL DE MEDIU – PRIMA SERIE

Prima serie de cursanți din județul Buzău, a participat, în luna noiembrie 2016, la cursul pentru ocupația de responsabil de mediu, oferit de Infoeducația Iași.

http://www.infoeducatia.ro/

Evaluarea finală este programată pe 7 decembrie a.c., începând cu ora 12.00, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău.

La finalizarea cursului, în urma examenului, participanții vor obține un certificat de absolvire cu antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu timbru sec aplicat de Autoritatea Națională pentru Calificări, având regimul actelor de studii.

Felicitări!

flyer-curs-responsabil-de-mediu

img_2995img_2994img_2988img_2991img_2993

 

„Competențe pentru educația privind schimbările climatice în comunități vulnerabile” – Apel de selecție

Asociația REPER21 selectează 12 profesori pentru a participa la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ „Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice în comunități vulnerabile”, realizat în parteneriat cu Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia), în intervalul octombrie 2016 – septembrie 2018.

Prezentare generală

Premiza. Descoperirea unor tehnologii inovatoare, adoptarea unor acorduri și reglementări mai constrângătoare, alocarea de fonduri sunt măsuri necesare, însă nu și suficiente dacă ne propunem să gestionăm în mod eficace schimbările climatice. Acestea reprezintă o provocare majoră și necesită mai ales o transformare la nivelul valorilor, atitudinilor, modurilor de gândire, utilizarilor cunoașterii. Ori, o astfel de transformare nu poate fi realizată decât prin educație.

Provocarea. Educația poate fi cheia schimbărilor climatice! Strategia bazată pe educație este cu atât mai potrivită pentru comunitățile vulnerabile care, prin definiție, au mai puțin acces la tehnologie, mai puțină putere de negociere, mai puține fonduri pentru a-și adapta structurile economice și sociale la efectele schimbărilor climatice. Dar, pentru ca educația să poată juca acest rol, este necesar ca lupta pentru climă să devină o cauză vie pentru toți actorii educației, nu doar pentru câteva instituții specializate sau ONG-uri pentru care schimbările climatice fac parte din misiunea lor specifică.

Abordarea. „Educația pentru schimbările climatice” (ESC) nu trebuie privită ca o nouă disciplină autonomă, ci ca o abordare transversală, pe care diferiții actori din educația formală, nonformală și informală o integreză în programele lor pentru ca acestea să evolueze. ESC le asigură o mai bună adaptare la realitățile societății prezente și viitoare.

Misiunea. Parteneriatul nostru își propune să activeze lupta pentru climă în diferitele sfere ale educației formale, nonformale și informale, reunind într-o comunitate de practică diverși profesori, educatori, consultanți, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile, care își însușesc participativ și colaborativ metodele ESC și le adaptează la nevoile de învățare ale propriilor beneficiari.

Scopul. Proiectul urmărește să dezvolte competențele pedagogice indispensabile pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni (cu vârsta sub 30 de ani sau peste 50 de ani), care își desfășoară activitatea în comunități vulnerabile (orașe mici sau periferii dezindustrializate, cartiere de tip ghetou, zone rurale subdezvoltate). Cei 36 vor lansa împreună comunitatea de practică „Competențe climatice”, care, în ultima etapă a proiectului va fi deschisă și promovată spre alți actori europeni activi în educație.

Beneficii. Alăturați-vă comunității noastre pentru a dobândi competențe interdisciplinare și complexe (care combină cunoștințe, aptitudini și atitudini) precum și pentru a avea acces la instrumente eficiente de predare. După participarea la proiect, veți fi în măsură să livrați programe de ESC beneficiarilor voștri specifici (elevii), dar și pentru colegii voștri (alți profesori). În același timp, puteți învăța să oferiți formări de ESC altor categorii de beneficiari (de exemplu, reprezentanților autorităților publice).

preluat de pe site-ul

http://www.prof21.ro

http://prof21.ro/noutati/noutate/74

CÂTEVA CLARIFICĂRI PRIVIND CALITATEA DE PARTENER ÎNTR-UN PROIECT EDUCATIV

O eroare, care se repetă în ultimii ani și care este sancționabilă la evaluare, este considerarea participanților la activitățile proiectelor, drept parteneri ai aplicantului. Nu se ține cont, în acest caz, de următoarele evidențe:

 1. Partenerul sprijină desfășurarea proiectului prin resurse pe care aplicantul nu le are (mijloace media, spații de expoziție/training/evenimente culturale, autoritatea prin care se utilizează spații publice, la un moment dat, pentru activități ale proiectului, expertiză în domenii specifice – drepturile omului, drepturile copilului, discriminare de gen, educație pentru sănătate, prevenirea consumului de substanțe toxice, prevenirea violenței, educație pentru dezvoltare etc.).
 2. Școlile care participă, prin elevi sau profesori, la activitățile proiectului, sunt, cum se întelege, participante – elevii lor sunt grupul țintă al proiectului, beneficiază de acțiunile proiectului, aceste şcoli nu sunt partenere la proiect; nu oblig o școală să participe la proiectul meu, prin acord de parteneriat, și nu mă bazez pe asta când elaborez proiectul; eu, aplicantul, mă oblig să mediatizez (să trimit invitații/comunicate de presă), să invit școli, profesori, elevi, la acțiunile mele, care sunt relevante pentru nevoile educaționale identificate. Și ele/ei participă sau nu; dacă trimit lucrări sau copii/grupuri de copii, vor primi diplome – evidența lor este realizată de aplicant și reprezintă dovada participării (locale, județene, regionale, naționale, internaționale); atât aplicantul cât și participanții au, astfel, dovada participării la activități de diverse anverguri, fiecare cu rolul său.
 3. Dar dacă o școală dorește să se asocieze cu o altă școală la un proiect, atunci amândouă vor avea calitatea de aplicant. Numărul maxim de școli care se pot asocia ca aplicante pentru un singur proiect este trei (conform regulamentului MENCŞ).În concluzie, orice acord de parteneriat care prevede la partener aceleași obligații cu ale aplicantului, este, ca să zic așa, în termeni consacrați, lovit de nulitate.

  Este important de știut că nu este obligatoriu ca un aplicant să aibă parteneri la un proiect, poate nu are nevoie, poate proiectul nu solicită alte resurse decât cele pe care le deține școala. Obligatoriu este, însă, ca în perioada de desfășurare (care trebuie monitorizată) și la evaluarea finală, să se facă dovada concretă a participărilor – evidența clară, cu date de contact, a persoanelor care au primit diplome/premii, în urma concursului/festivalului/simpozionului etc. Astfel putem înlătura convingerea că ne acoperim de hârtii inutile (care, în cazul abordat aici,  chiar sunt inutile), că sfidăm logica (mai ales pentru cei din afara sistemului, care nu mai înțeleg nimic) și, foarte important, ne putem folosi timpul personal, atât de prețios, cu rost.

  Prof. Paula MIHAI

  foto – arhiva personală

  formator

   

   

  DSCN5350

Dezbatere publică privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar (29 octombrie – 9 noiembrie 2016)

https://www.edu.ro/dezbatere-public%C4%83-privind-asigurarea-%C8%99i-evaluarea-calit%C4%83%C8%9Bii-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-29

propunere-metodologie-evaluare-externa

propunere-standarde-de-evaluare-si-asigurare-a-calitatii-in-inv-preuniversitar

sursa: site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

training-1training-2

DESPRE BAROMETRUL CULTURAL 2016

Drepturile de proprietate intelectuală

„În barometrul din acest an există și un capitol despre piratare. Principala preocupare a oamenilor care descarcă ilegal filme și muzică este că s-ar putea să ia viruși de pe Internet. Abia mai încolo apare problema ilegalității. Cum comentați?

Pirateria apare și datorită lipsei de acces la bunurile culturale, din cauza prețului, comodității, dar în principal din lipsa unei cunoașteri a drepturilor de proprietate intelectuală și a modului în care pirateria afectează producătorii de bunuri culturale. Este ușor repetabilă, acest comportament e facil (de genul: „Dacă văd că cineva trece pe roșu, trec și eu pe roșu, deși știu că e interzis“). Am încercat să privim acest fenomen dintr-o perspectivă mai largă, să nu vedem doar efectele negative, pentru că partea de acces la informație poate să fie un efect pozitiv al acestui tip de consum. Ca să scadă piratarea, ar trebui făcute campanii de conștientizare, de la vîrste foarte fragede, de la școala generală și liceu. Copiii trebuie să înțeleagă că nu e în regulă să iei ceva de pe Internet și să faci un „referat“, că nu poți folosi o poză fără măcar să indici sursa. Și ar trebui diversificate canalele de distribuție a produselor culturale. În alte țări s-au făcut sisteme de distribuție a cărții și a muzicii pe Internet, la prețuri mai mici, care să încurajeze consumul corect.”

http://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-traim/articol/ce-spun-despre-noi-barometrele-de-consum-cultural-dialog-cu-anda-becut

articol Mircea Vasilescu, Dilema Veche

ADHD – Manual de bune practici pentru profesori

ADHD – Manual de bune practici pentru profesorii care lucrează cu tineri diagnosticați cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate oferă strategii eficiente de lucru pentru depășirea dificultăților școlare întâmpinate de acești elevi.

Manualul de bune practici pentru profesori care lucreaza in clasa cu tineri diagnosticati cu ADHD este editat de Educatia 2000+, 2009. Ghidul este gratuit.

Manualul se  poate descarca gratuit în format PDF accesând linkul de mai jos:

https://edupsihologie.wordpress.com/2015/03/07/adhd-manual-de-bune-practici-pentru-profesori/

sursa EduPsi

ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ DESCHIDE ÎNSCRIERILE PENTRU LUNA.DOC#3

„Luna.doc, o lună de filme documentare în licee a ajuns la a treia ediție, tema acestui an fiind reciclarea creativă a materialelor considerate nefolositoare. Între 14 noiembrie și 14 decembrie vor avea loc proiecții de film dedicate elevilor și profesorilor. Sub moto-ul ”Cycle. Recycle. Upcycle”, proiecțiile vor fi urmate de discuții cu specialiști și de ateliere practice, în care elevii vor lucra cu designeri pentru a crea noi obiecte pornind de la materiale pe care nu le mai folosim.

Participarea la proiecțiile și atelierele din luna.doc#3 este deschisă tuturor liceelor interesate. Înscrierile se pot face până la data de 11 noiembrie 2016 prin e-mail la scoala@oneworld.ro sau prin telefon la numărul 0728 069 428. Noi venim cu filmul și un invitat, liceul-gazdă asigură o sală potrivită proiecției de film, suportul tehnic și promovarea evenimentul în rândul elevilor.

O parte din proiecții vor fi urmate de ateliere de reciclare creativă, conduse de Sonia Constantinescu și Anca Miron de la Retro Future, un studio de design din București care aduce la viață idei creative pentru a fi folosite film, teatru și modă, cu o atitudine jucăușă și mereu pozitivă. De asemenea, în urma filmului ”Lumea văzută de Ion B.”, elevii vor fi îndrumați să creeze colaje care ilustrează drepturi universale ale omului. Alte proiecții vor fi urmate de discuții cu invitați specializați în diferite domenii.”

Programul educațional One World Romania la școală

http://scoala.oneworld.ro/ro/one-world-romania-la-scoala-deschide-inscrierile-pentru-luna-doc3/

alte detalii, Paula Mihai, paulagmihai@gmail.com

 

Curs pentru ocupația de RESPONSABIL DE MEDIU, oportunitate pentru școlile din Buzău

În atenția conducerilor unităților de învățământ și tuturor celor interesați

Curs pentru ocupația de RESPONSABIL DE MEDIU, acreditat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Conform prevederilor Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deșeurilor, se instituie obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute legal, desemnat în urma absolvirii unor cursuri de specialitate. Absenţa dovezilor privind calificarea persoanei desemnate la nivelul unităţii, atrage sancţionarea cu amenda.

Centrul de formare profesională Info Educația Iași, organizează cursuri pentru ocupația de Responsabil de mediu

În Buzău, cursul va fi organizat începând cu ziua de sâmbătă, 5 noiembrie 2016, ora 9.00, în două weekend-uri consecutive, la Liceul Pedagogic „Spiru C. Haret” Buzău. Termenul de înscriere este 2 noiembrie a.c.

Detalii privind dosarele  de înscriere și modul în care se poate achita taxa de curs pot fi solicitate la prof. Paula Mihai, Casa Corpului Didactic Buzău, tel 0723 295 074, e-mail paulagmihai@gmail.com.

Director general Infoeducația Iași, prof. dr. Anca Coroliuc –  0726 687 792

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/64-noutati/723-info-educatia-curs-responsabil-de-mediu

colectare-deseuri

O ȘCOALĂ MAI BUNĂ – PROFESORI MAI BINE PREGĂTIȚI – EDUCAȚIE DE CALITATE

Coaliția pentru educație

„Profesori competenți, motivați, autonomi, respectați și încurajați să învețe!”

„Școala în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul.”

Manifest –  http://coalitiaedu.ro/manifest/

Comunicat de presă

Viitorii profesori au nevoie de un altfel de program de pregătire, de mai multă practică, didactică de specialitate și mentorat

FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR ESTE PRECARĂ

Masterat sau o structură de modul psihopedagogic pe o perioadă mai lungă de timp?

„Deși avem un modul de pregătire psihopedagogică în momentul acesta, pregătirea inițială a celor care vor sa devină profesori este precară. Toți spunem că vom avea în viitor probleme serioase cu ocuparea, cu locurile pentru profesori, cu școlile din România dacă nu insistăm asupra unei pregătiri adecvate și pentru o formare adecvată pentru viitorii profesori. Aici este cheia dezvoltării și a progresului și a obținerii unei școli de calitate în Romania”, a declarat Mircea Dumitru, ministrul Educației, în cadrul unui eveniment organizat de Coaliția pentru Educație.

http://www.hotweek.ro/ministerul-educatiei-critici-dure-la-adresa-profesorilor-se-anunta-schimbari-majore-dubla-specializare-si-stagii-de-practica-in-scoli/

PROFESORI MAI BINE PREGĂTIŢI – „Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”

Prezentarea raportului rezultat în urma audierii publice

https://www.privesc.eu/Arhiva/69545/Prezentarea-raportului-rezultat-in-urma-audierii-publice–Masterat-didactic-sau-modul-psihopedagogic–I–II–ce-tip-de-formare-initiala-va-creste-c

 

ATELIERUL DE FILM DOCUMENTAR

Mai avem zece locuri la atelierul de film documentar. O parte dintre colegii înscrişi nu şi-au confirmat participarea. Dacă doriţi să participaţi, nu ezitaţi să-mi trimiteţi un mesaj pe adresa paulagmihai@gmail.com.

Atelierul va avea loc maine, începând cu ora 10.00. Vă aşteptăm!

afis-atelier-film-documentar

 

PROGRAMUL „ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ – TOAMNA 2016” I ATELIER LA CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU

Vă reamintim că pe 21 octombrie 2016, orele 10.00 – 12.30, la C.C.D. Buzău,  va avea loc un atelier de film documentar în cadrul programului „ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ – TOAMNA 2016”, susținut de Asociația One World Romania, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău.

Pornind de la filme documentare despre istoria recentă, pe subiecte sociale sau culturale legate de drepturile omului, atelierele pentru profesori prezintă modalitățile de integrare a filmului documentar în orele de curs, conform curriculum-ului școlar sau în cadrul activităților extrașcolare.

Filmele stimulează o implicare activă a elevilor, oferindu-le o viziune dinamică asupra realității care îi înconjoară. În cadrul atelierului vor fi prezentate broșuri educaționale care sunt adaptate la fiecare film documentar, conținând atât informații suplimentare despre subiectul tratat de film, cât și activități care pot fi desfășurate cu elevii.

Filmul pe care se va susține atelierul la Buzău este „Aici… adică acolo” | Laura Căpățână-Juller | România | 2012 | 48 min

Profesorii care s-au înscris online pe site-ul CCD Buzău sunt rugați să completeze următoarele date:

formular-de-inscriere-atelier-de-film-documentar_2016

şi să trimită formularul, atașat unui e-mail cu subiectul Înscriere la atelierul de film documentar, până joi, 20 octombrie, ora 16.00, la adresa paulagmihai@gmail.com. Deoarece numărul de locuri este limitat, vor fi luate în considerare primele 25 de aplicații primite, pentru care veți avea, prin reply, confirmarea participării.

Persoana de contact: Paula MIHAI, profesor-metodist,  +40 723 295 074

Atelierul pentru profesori este o activitate de perfecționare pentru care se vor elibera adeverințe de participare.

afis-atelier-film-documentar

PROIECTUL CULTURAL „TELE-CITY”

Tele-City (sept-nov 2016) este o platformă de cercetare interdisciplinară, care își propune să exploreze aplicabilitatea în educație a performance-ului telematic, precum și specificitatea participării publicului la acțiunea artistică prin intermediul tehnologiei. Performance-ul telematic se desfășoară simultan în două spații diferite, conectate prin video-conferencing pe Internet.

Partea centrală a proiectului se va derula în două etape de câte două săptămâni în octombrie 2016, în fiecare etapă fiind implicate simultan două orașe diferite din România (Buzău-Iași, Brașov-Brăila). Echipa artistică a proiectului va fi împărțită în două și va lucra în câte două dintre orașe simultan pentru a realiza performance-uri telematice împreună cu elevii din liceele participante. Aceste performance-uri vor consta în vizite ghidate prin fiecare dintre cele două orașe, realizate de elevii dintr-un oraș pentru elevii din celălalt oraș prin video-conferencing pe smartphone-uri cu Internet mobil. Toate performance-urile vor fi transmise în direct pe Internet, putând fi vizionate de oricine accesează link-ul corespunzător – link-urile vor fi anunțate în octombrie.

Coordonator de proiect: Marina Diana Hanganu – regizor de teatru și artist interdisciplinar
Artist asociat: conf.univ.dr. Ion Mircioaga – regizor de teatru
Profesori coordonatori:
Iulia Lazăr – C.N. „B.P.Hasdeu” Buzău
Paula Mihai – Casa Corpului Didactic Buzău
Mihaela Cobzaru – Colegiul Național Iași
Florentina Andronache – C.N.„Nicolae Bălcescu” Brăila
Cornelia Stroe/Daniela Mocanu/Ioana Enescu – C.N.„Andrei Șaguna” Brașov

Grafică digitală: Vesteman Bianca

Acest proiect este organizat de Teatrul „George Ciprian” Buzău și co-finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național.
Parteneri: Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (Buzău), Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Andrei Șaguna” (Brașov), Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” (Brăila), Casa Corpului Didactic Buzău, Asociația Culturală „7”.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.””

echipa de proiect

http://opiniabuzau.ro/telefonul-mobil-transformat-din-du-manul-teatrului-n-partener-reprezenta-ii-artistice-ce-includ-obiective-turistice-din-buz-u-transmise-pe-smartphone

SEMINAR REGIONAL LA BUZĂU, ÎN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN „EAThink2015”

http://eathink2015.org/ro/

Asociaţia “Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău, organizează, în cadrul proiectului european Eathink2015,  seminarul regional din Buzău, care va avea loc joi, 13 octombrie 2016, între orele 12:00 – 14:00, la Casa Corpului Didactic Buzău.

Proiectul este derulat de APDD-Agenda 21 şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, precum şi de organizaţii non-guvernamentale din Austria, Croaţia (judeţele Primorsko – Goransk şi Istarska, Zagreb), Cipru, Franţa, Ungaria, Italia (regiunile Lombardia, Piemont şi Veneto), Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania (Valle de Aiztondo).

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani și a început în luna ianuarie 2015. În România, activitățile proiectului se desfășoară în unităţi şcolare din 4 județe şi municipii: Buzău, Prahova, Ilfov  şi Municipiul Bucuresti. În județul Buzău, unitățile școlare participante sunt: Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Colegiul Economic Buzău, Școala Gimnazială “Cpt. Av. M. T. Bădulescu”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Școala Gimnazială ”N. Jilinschi” Vernești, Liceul Pedagogic “Spiru Haret”.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin linia de finanţare EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI – Non-Statali şi Autorităţi Locale în Dezvoltare – Sensibilizarea publicului cu privire la problematica dezvoltării şi sprijinirea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană.

Din partea județului Buzău, din echipa naţională de proiect face parte prof. Georgeta Paula Mihai, e-mail: paulagmihai@gmail.com. Persoană de contact din partea APDD-Agenda 21 este  Florina Potîrniche, manager de proiect, e-mail: florina.potirniche@agenda21.org.ro.

img_8127-1img_8143

CAEN 2017 – FORMULAR DE APLICAŢIE ŞI FIŞA DE EVALUARE

Evaluarea proiectelor propuse pentru CAEN 2017 va fi realizată la nivel județean. Formularul de aplicație pentru Calendarul Activităților Educative (CAEN) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru CAEN 2017 sunt aceleași cu cele din 2016:

formular-aplicatie-caen-2017

fisa-evaluare-proiecte-caen-2017

regulament-caen

PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA ALTFEL” 2017

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Şcoala altfel”

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-503429082016-pentru-aprobarea

 

GLOBAL EDUCATION WEEK / SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2016

sigla-gew

„The Global Education Week (GEW) is a Europe-wide awareness-raising event, which takes place annually in formal and non-formal educational settings across the continent. It has a different theme every year: the first GEW, launched by the North-South Centre in 1999, focused on how to overcome poverty and social exclusion. Since then, and on the basis of very positive feed-back from the 1999 edition, the NSC has invited all Member States of the Council of Europe to participate in the GEW every year, through the active collaboration of the GEW Network.

The GEW’s aim is to encourage educators and learners to explore educational activities for global citizenship. The GEW addresses issues related to diversity and inequality at the local and global levels, and tries to foster:

 • Awareness of the wider world and of our own role as world citizens.
 • Attitudes of respect for diversity and intercultural communication skills.
 • Responsibility for our own actions.
 • The ability to take action to make the world a more equitable and sustainable place.

The theme for the 2016 Global Education Week edition (12-20 November) is “Acting Together for a World of Peace”. The choice of this topic resulted from a discussion between GEW Network co-ordinators, choosing Peace as a priority issue considering the international context. This theme is also in line with the NSC’s mandate with regard to raising awareness on North-South and global interdependence issues. It is linked to the nature of GEW and its relation to the Sustainable Development Goals.”

sursa: www.nscglobaleducation.org

Resurse:

http://www.nscglobaleducation.org/index.php/index.php/resource-center/item/34-global-education-charter

http://www.nscglobaleducation.org/index.php/resource-center

prof. Paula MIHAI, co-author of  Global Education Guidelines

coperta-gew

 

PROIECTUL EUROPEAN EAThink2015 – anul 2 de proiect

Proiectul european EAThink2015 Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor europeni – de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile

Autoritatea contractantă: Comisia Europeană – Creşterea gradului de conştientizare publică a problemelor de dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană

EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI. Linii bugetare: 210301 şi 210302

Țări implicate: Austria, Croaţia (judeţele Primorsko – Goransk şi Istarska, Zagreb), Cipru, Franţa, Ungaria, Italia (regiunile Lombardia, Piemont şi Veneto), Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania (Valle de Aiztondo).

Perioada de desfășurare: 36 de luni, din ianuarie 2015 până în decembrie 2017.

Obiectivul general: Să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a tinerilor din UE, să îi implice în dezbateri publice post 2015 şi să ajute la contribuţia politicilor europene de cooperare pentru creştere în vederea dezvoltării durabile la nivel global.

Obiectivul specific este „Facilitarea înţelegerii şi implicării elevilor şi profesorilor europeni, împreună cu angajamentul lor activ în ceea ce priveşte provocările dezvoltării globale, axate pe sistemele sustenabile de alimentaţie şi agricultura la scară mică din Austria, Croaţia, Cipru, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania”.

Grupuri țintă:

 • 4.200 de profesori din învăţământul primar şi secundar (42.000 beneficiari)
 • 42.000 de elevi (390.000 beneficiari) de şcoală primară şi secundară din ţările participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 19 ani
 • 140 de emigranţi / tineri voluntari
 • 240 de autorităţi locale, organizaţii ale societăţii civile şi fundaţii

Grupurile ţintă în România sunt reprezentate de 15 unităţi de învăţământ din Municipiul Bucureşti şi 3 judeţe: Ilfov, Buzău – șase unități școlare şi Prahova şi includ:

 • 120 de profesori din învăţământul primar şi secundar (8 profesori x 15 unităţi de învăţământ);
 • 3000 de elevi de şcoală primară şi secundară (15 unităţi de învăţământ x 8 x 1 clasă x 25 elevi); 1200 de elevi din Buzău.

Cele șase unități școlare din județul Buzău sunt:

Colegiul Economic Buzău, Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău, Școala Gimnazială „G. E. Palade”, Școala Gimnazială „Nicolae Jilinschi” Vernești, Școala Gimnazială „Cpt. Av. M. T. Bădulescu” Buzău.

Activităţi desfășurate

A1.1. Publicarea online a modulelor de Învăţare Globală

S-au tradus, adaptat şi evaluat 10 module (unităţi de învăţare) create  despre consumul şi producţia alimentelor (4 pentru şcoala primară şi 6 pentru gimnaziu şi liceu). Fiecare partener a realizat alte 10 module pentru toate ciclurile şcolare adaptate contextului românesc, module care au fost postate pe versiunea actualizată a site-ului proiectului. Modulele nou create sunt disponibile în limbile română şi engleză.  http://eathink2015.org/ro/learning-units/

A1.2. Workshop internaţional pe schimb de experienţă între profesori

Un asemenea workshop de 2 zile s-a desfăşurat în cadrul Expo2015. Au participat 5 profesori din fiecare ţară inclusă în proiect, însoţiţi de un tutor naţional şi o delegaţie de profesori din Senegal şi Burkina Faso. http://eathink2015.org/ro/international-exchange-workshop-for-teachers/

A1.3. Instruirea profesorilor

Profesorii din ţările participante au primit spijin prin seminarii educaţionale privind crearea şi planificarea modulelor de învăţare (planurile de lecţie)  despre producţia şi consumul de alimente, sisteme alternative de alimentaţie şi dreptul la hrană.

A1.4. Implementarea activităţilor de învăţare propuse de şcoli

A1.6. Selectarea şi diseminarea modulelor educaţionale în şcolile europene

A2.1 – „Concurs european de fotografie şcolară”

Cele mai bune foto-reportaje pe alimentaţie produse de clasele participante ca şi testare a noilor module de Învăţare Globală pentru Expoziţia Cloud de Alimente (în număr de 120) au fost selectate de către Comitetul Internaţional de Organizare a Educaţiei (IESC) şi folosite la Expo2015 în septembrie şi octombrie 2015.

Patru fotoreportaje realizate de clase din scolile din Buzău implicate (Colegiul Economic Buzău – două echipe, Școala Gimnazială “Cpt. Av. M. T. Badulescu” Buzău si Scoala Gomnazială “N. Jilinschi” Vernesti), au fost selectate pentru Expozitia din Milano.

A2.2 – Producţia şi montarea Expoziţiei interactive Cloud de Alimente” (EYD2015)

Ideea de bază a expoziţiei este de a aduce în atenţie hrana/alimentaţia şi de a prezenta câteva dintre cele mai semnificative şi surprinzătoare interacţiuni şi transformări ale acesteia.

A2.3 – Vizite şcolare la Expoziţia interactivă Cloud de Alimente de la Expo2015  http://eathink2015.org/ro/cloud-food-exhibition/

A2.4 – Training-uri pentru migranţi şi ateliere pentru co-facilitatori

În anul 2 de proiect se vor organiza 14 asemenea training-uri pe Metodologii participative şi Învăţare Globală.

A2.5 – Ateliere de Educaţie Globală în şcoli

În al doilea şi al treilea an de proiect, li se vor prezenta elevilor conceptele DEAR şi sistemele alternative de hrană prin intermediul atelierelor participative şi interactive, în număr de 12 în România.

A2.6 – Dezvoltarea unei aplicaţii-joc pe agricultură sustenabilă  http://eathink2015.org/ro/eathink-app/

A3.1 – Schimburi de experienţă între şcoli prin intermediul site-ul Eathink 2.0 (R3)

Site-ul Eathink a fost actualizat şi ca platformă internaţională interactivă, legată la aplicaţie şi la un grup de media şi aplicaţii sociale (Facebook, G +, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Vimeo, Ushahidi, Slideshare).  https://www.facebook.com/eathink2015/

A3.2 – Actulizarea site-ul în timp real de la Expo2015, cu ajutorul unei echipe editoriale tinere

Timp de 3 luni, pe durata Expo2015 a funcţionat un Centru Multi-Media cu o echipă editorială tânără.

A3.3 – Vizite interactive la Expoziţia Cloud de Alimente de la Expo 2015

A3.4 – Ateliere de lucru instructive pe jurnalism civic şi web 2.0 pentru elevi

A3.5 – Iniţiative de mobilizare conduse de şcoli la nivel comunitar

A3.6 – Concurs şcolar european de videoclipuri.

prof. Paula Mihai – coordonator judetean

 

 

EDUCAȚIE PRIN FILM DOCUMENTAR – ATELIER PENTRU PROFESORI I ONE WORLD ROMANIA LA ŞCOALĂ – TOAMNA 2016

Pe 21 octombrie 2016, orele 10.00 – 12.30, la C.C.D. Buzău,  va avea loc un atelier de film documentar în cadrul programului „ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ – TOAMNA 2016”, susținut de Asociația One World Romania, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău.

Pornind de la filme documentare despre istoria recentă, pe subiecte sociale sau culturale legate de drepturile omului, atelierele pentru profesori prezintă modalitățile de integrare a filmului în orele de curs, conform curriculum-ului școlar.

Filmele stimulează o implicare activă a elevilor, oferindu-le o viziune dinamică asupra realității care îi înconjoară. Broșurile educaționale sunt adaptate la fiecare film documentar, conținând atât informații suplimentare despre subiectul tratat de film, cât și activități care pot fi desfășurate cu elevii.

Broșurile sunt prezentate în atelierele dedicate profesorilor și, împreună, constituie baza unei educații prin film documentar. Acestea pot fi descărcate de pe site-ul programului, fiind disponibile profesorilor din toată țara.

Profesorii se pot înscrie online, pe site-ul CCD Buzau,   http://www.ccd.buzau.ro/

formular de înscriere – aici , în limita a 25 de locuri, până pe data de 19 octombrie 2016.

Persoana de contact: Paula MIHAI, profesor-metodist, paulagmihai@gmail.com, +40 723 296 074

Organizator: Asociația One World Romania cluburi@oneworld.ro | +40 732 429 826 http://www.scoala.oneworld.ro | www.facebook.com/OneWorldScoala

Partener: Casa Corpului Didactic Buzău, ccd@buzau.ro  I  www.ccd.buzau.ro

Atelierul pentru profesori este o activitate de perfecționare pentru care se vor elibera adeverințe de participare.

coordonator eveniment – prof. metodist Paula Mihai

OFERTA DE FORMARE/PERFECȚIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC BUZĂU 2016-2017

http://www.ccd.buzau.ro/OFERTA%20DE%20PROGRAME_scurta_%202016.pdf

formular de înscriere online, aici

După completarea formularului online, aduceţi cererea de înscriere semnată şi ştampilată de conducerea şcolii, la secretariatul C.C.D.

cerere-inscriere-cursuri-ccd_2016_2017

prof. metodist Paula MIHAI

OFERTA DE FORMARE/PERFECȚIONARE – INFOEDUCAȚIA IAȘI

https://educativpgm.files.wordpress.com/2016/02/catalog-infoeducatia-2015-2016.pdf

http://www.infoeducatia.ro/#calendarcursuri

http://www.infoeducatia.ro/portal_elearning/

Cursurile se pot organiza și în Buzău în măsura în care se formează grupe de cursanți.

Detalii la prof. Paula MIHAI – coordonator,

paulagmihai@gmail.com, 0723 295 074.

Proiectul național de educație prin cultură, Filmikon Camp & FanMovie Festival 2016

Asociația CSR Mindset este inițiatorul și organizatorul clubului de lectura Fanbook, desfășurat lunar sub forma de evenimente culturale în București, Cluj, Brașov și adresat tinerilor intre 9 si 18 ani. Pană în prezent, în acest proiect, CSR Mindset a realizat: 4 module tematice ale proiectului, 31 de evenimente, 120 de copii membri înscriși, 20 de copii ambasadori ai clubului, peste 1500 de participanți, iubitori ai lecturii, istoriei, științelor. Se are în vedere extinderea în orașele Sibiu, Ploiești, Buzău și Fălticeni  din toamna anului 2016, cu atingerea unei comunități de 3000 de tineri implicați.

Proiectul național de educație prin cultură, Filmikon Camp & FanMovie Festival, are două componente complementare: tabere de cultură cinematografică și educație prin cinema pentru copii și adolescenți și, respectiv, inițierea, pregătirea șiorganizarea unui festival de film de către copii și adolescenți, în orașul din care provin participanții în tabere.

Prima componentă este Filmikon Camp și constă în organizarea și desfășurarea a două tabere de cultură cinematografică și educație prin cinema (vizionări de filme, ateliere de educație cinematografică, discuții cu tineri actori și regizori, dezbateri tematice care să se concentreze pe educația prin cinema), în luna iulie și, respectiv, luna august, pentru 80 de elevi de gimnaziu (copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani), respectiv pentru 80 de elevi de liceu (adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani), din patru orașe ale țării, Brașov, București, Buzău și Cluj-Napoca, și coordonați de profesorii parteneri. Partenerul din Buzău este Casa Corpului Didactic.

Cele 6 zile de vacanta la Bran în cadrul complex-ului Wolf, vor fi organizate astfel:

– în perioada 25 – 30 august (grupa gimnaziu); în perioada 2 – 7 septembrie (grupa liceu).

Contribuția de participare (care va acoperi cazarea, masa si accesul la facilitățile descrise mai sus) va fi de 750 lei/persoană.

Se vor viziona doua filme pe zi, urmate de dezbatere cu Ileana Bîrsan, un apreciat critic de film,  întâlniri cu actori și regizori, totul într-un mediu de 4* utilat cu piscina semi-olimpica acoperita, jacuzzi, sauna umeda si sauna uscata, activități de alpinism și tiroliana, tras cu arcul, biciclete și  drumeții.
Activitățile culturale vor fi asigurare prin finanțarea obținută de la Ministerul Culturii.

A doua componentă, FanMovie Festival, constituie un festival de film organizat în luna septembrie, de către copiii și adolescenții participanți în Filmikon Camp, festival ce urmează a se desfășura în toate cele patru orașe prezente în proiect, timp de trei zile. Pe baza cunoștințelor și abilităților dobândite și cu sprijinul profesorilor coordonatori prezenți în proiect, elevii din fiecare oraș participant vor alege pentru festival câte 5 filme din cele 12 deja vizionate și discutate în Filmikon Camp. Festivalul se va desfășura timp de trei zile, cu o seară de deschidere, urmată de două zile cu două proiecții pe zi, o zi dedicată copiilor de gimnaziu, cealaltă zi dedicată elevilor de liceu. Festivalul va fi organizat de o parte dintre beneficiarii direcți, adică 8 copii și, respectiv, 8 adolescenți din fiecare oraș participant, coordonați de profesorii implicați în proiect, în total un număr de 64 de copii și adolescenți și 10 profesori coordonatori.

persoane de contact:
Bianca Voinescu
Director de programe, Co-Fondator
Asociatia CSR Mindset

Paula Mihai, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Buzău

0723 295 074

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016)

„Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), lansează cea de a IX-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2016.

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaților și umanitară excepțională: sute de mii de oameni fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților, pentru promisiunea unei vieți mai bune într-o Europă care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”.

Elevii sunt invitaţi să conceapă,  pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg.

Pentru realizarea proiectului, organizatorii concursului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecții din această listă):

Uniunea Europeană, stat membru al Uniunii Europene, Parlamentul European, valorile europene, drepturile omului, criza refugiaților, Siria, solidaritate, responsabilitate comună, Centrul European de Combatere a Terorismului (ECTC), combaterea terorismului, situația din Mediterana, discriminare, criza economică, intensificarea sărăciei, război, consecințele umanitare ale actualei crize a refugiaților, solicitanți de azil, integrare, integrare culturală, situația femeilor refugiate, locuri de muncă, stereotipuri, combaterea sărăciei, accesul la sănătate, educație, cultură, fonduri europene pentru integrarea refugiaților, voluntari, voluntariat, asistență alimentară, asistență de sănătate de urgență, adăpost, apă, servicii sanitare și de igienă, protecție, educație, ajutor umanitar, trecerea ilegală a frontierei, centre de primire, poziția vulnerabilă a copiilor, dreptul fiecărui copil de a fi tratat în primul rând ca un copil.”

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html

Proiectul „Tele-City” – Educație prin cultură

Suntem bucuroși să aflăm că proiectul „Tele-City” a fost selectat de Administrația Fondului Cultural Național. Casa Corpului Didactic Buzău este partener al aplicantului, Teatrul „George Ciprian” Buzău, în activitățile de comunicare, diseminare și evaluare/cercetare.

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.htm

„Tele-City” este o platformă de cercetare interdisciplinară, care își propune să exploreze aplicabilitatea în educație a performance-ului telematic, precum și specificitatea participării publicului la acțiunea artistică prin intermediul tehnologiei.

Performance-ul telematic se desfășoară simultan în două spații diferite, conectate prin video-conferencing pe Internet. Proiectul propriu-zis se va derula în două etape de câte două săptămâni, în fiecare etapă fiind implicate simultan două orașe diferite din România (Buzău, Iași, Brașov-Brăila). Echipa artistică a proiectului va fi împărțită în două și va lucra în câte două dintre orașe simultan pentru a realiza performance-uri telematice împreună cu elevii din liceele participante.

Aceste performance-uri vor consta în tururi prin fiecare dintre cele două orașe, realizate de elevii dintr-un oraș pentru elevii din celălalt oraș prin video-conferencing pe smartphone-uri cu Internet mobil. Tururile vor pune în lumină locuri semnificative din orașele respective (clădiri, monumente, parcuri, străzi, piețe etc.), filtrate prin experiența adolescenților. Astfel, fiecare performance va lua forma unei discuții mediate de tehnologie, a unui schimb de povești cu valoare artistică și documentară, de impresii și de imagini filmate și transmise prin video-conferencing în timp ce unii elevi merg prin orașul lor, iar ceilalți îi însoțesc virtual, deși fizic se află într-o sală de clasă dintr-un alt oraș. Toate performance-urile vor fi transmise în direct pe Internet, putând fi vizionate de oricine accesează link-ul corespunzător, popularizat în avans.

La finalul proiectului, toate materialele de documentare (performance-urile stocate pe Internet, textele scrise de elevi, înregistrările audio ale poveștilor, fotografii etc.) vor fi disponibile pe site-ul Teatrului „George Ciprian” Buzău. Mai mult, poveștile vor putea fi accesate scanând cu smartphone-ul codurile QR amplasate în spațiile în care s-a desfășurat proiectul, invitând astfel comunitatea locală să își descopere propriul oraș.

AFCN rezultate

Paula MIHAI – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Buzău

Consilier pentru dezvoltare personală

https://www.facebook.com/infoeducatia.iasi/

Conceptul numit ”dezvoltare personală” este despre ceea ce faci, ceea ce simți și mai ales despre ceea ce ești. Atunci când nu suntem mulțumiți de una sau mai multe dintre aceste 3 direcții, înseamnă că nu suntem ”congruenți cu noi înșine”.
Cursul se va realiza într-o formă atractivă și interactivă, oferind participanților instrumentele și viziunea necesară pentru a consilia persoane în parcursul lor de viață. Consilierul pentru dezvoltare personală îi indrumă pe ceilalți să devină independenți, să conștientizeze că se pot ajuta singuri. În cadrul activității de consiliere oamenii descoperă resursele interioare, calitățile, credințele, valorile și visele care se pot transforma în realitate.
Beneficii obținute în urma participării la curs:
• obținerea certificatului de Consilier pentru Dezvoltare personală – COR 242324, recunoscut de MECS și MMFPS (la nivel național și în UE);
• identificarea de trasee profesionale alternative și diversificarea surselor de venit (prin desfășurarea activității de Consilier dezvoltare personală ca liber profesionist);
• dezvoltarea elementelor de competență specifice procesului de facilitare în rezolvarea problemelor interumane;
• îmbunătățirea capacității de gestionare a relațiilor personale și profesionale;
• optimizarea abilităților de comunicare;
• dezvoltarea abilităților de adaptare la diferite situații de interacțiunie din plan personal și profesional;
• dezvoltarea elementelor specifice interacțiunii cu ceilalți: calmul, neutralitatea, grija pentru ceilalți, răbdarea, obiectivitatea, deschiderea și receptivitatea, gândirea pozitivă, atenția la detalii, focalizarea pe probleme, analiză și sinteză a informațiilor etc.
Termen limită pentru inscrieri: 15.05.2016
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la nr: 0730605184/ 0232242215 sau e-mail: office@infoeducatia.ro.

Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial: mestesug de tampenie

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20956921-planul-cadru-pentru-invatamantul-gimnazial-mestesug-tampenie.htm

„Planul-cadru aprobat promovează un număr prea mare de discipline, favorizează dezintegrarea, nu integrarea cunoașterii și, prin consecință, reduce valoarea de utilizare a cunoștințelor dobândite de către elevi în gimnaziu. Până și disciplinele care puteau fi foarte ușor integrate au rămas separate. Era atât de ușor, de pildă, ca din „Educație tehnologică și aplicații practice” și „Informatică și TIC” să se propună o singură disciplină integrativă: „Tehnologia informației”, dar nu s-a făcut nici  măcar asta.

Pe scurt, așa cum arată acum planul-cadru  vom fi iarăși ce-am fost și mai rău decât atât. În fiecare an, câteva sute de mii de elevi vor face școală după un plan care nu are o țintă clară, care îi favorizează pe cei ce  predau, nu pe cei ce învață, care e inflexibil, revolut, și care nu stimulează exact ceea este mai important, anume  utilizarea cunoașterii.

Reacțiile publice la acest plan-cadru au fost apatice. E semn prost, semnul că ne-am obișnuit cu răul,  că am devenit indiferenți. Cred, însă, că după culpa morală de a produce răul, indiferența față de el este imediat pe locul doi. Nu mai cred că pot schimba ceva; ce am încercat n-a rezistat, dar mă străduiesc să nu fiu indiferent.”

Mircea Miclea este profesor universitar, fost ministru al Educatiei si presedinte al comisiei prezidentiale care a elaborat Legea Educatiei din 2011.

DESPRE NOUL PLAN-CADRU PENTRU GIMNAZIU

http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/viitorul-copiilor-vostri-s-adoptat-intr-un-plan-cadru

„Un astfel de document decide, aşadar, asupra viitorului societăţii româneşti de mîine. Construieşte, de fapt, societatea de mîine şi are efecte pe zeci de ani de-acum înainte. Sună grav şi patetic, nu-i aşa? Păi aşa şi este…

Planul-cadru aduce mai multe ore şi mai multe materii, într-un sistem şi-aşa încărcat, bazat pe memorare şi reproducere de informaţii. De ce, bunăoară, “drepturile copilului” trebuie introduse ca materie obligatorie la clasa a V-a, cînd ele pot fi explicate mai atractiv şi mai interesant în cadrul unor activităţi extra-curriculare? Şi ce efect pe termen lung va avea predarea “gîndirii critice” la clasa a V-a? Nu era mai potrivită predarea ei la liceu? Om vedea. Ce mi se pare bun în acest plan-cadru este intenţia de a acorda ceva mai multă libertate şi autonomie şcolilor şi profesorilor. 25% din numărul de ore va fi la dispoziţia profesorilor, iar cîteva opţionale (cam puţine, totuşi) rămîn la alegerea şcolii. E bine că încercăm să ieşim din groaznicul centralism în care am zăcut pînă acum şi că nu mai este totul decis “de sus”, de la minister. Numai că libertatea asta are nevoie şi de resurse suplimentare.

Dacă le cerem profesorilor şi şcolilor să inoveze, să inventeze opţionale (adaptate la necesităţile locale), să fie creativi, să folosească tehnologiile digitale în mod aplicat, atunci trebuie să le şi oferim: cursuri de formare profesională, o dotare mai bună a şcolilor şi – mă scuzaţi că ating punctul sensibil – salarii decente, ca să se poată gîndi liniştiţi la viaţa lor profesională, fără grija zilei de mîine. Aici, dl ministru Adrian Curaj nu mai are dreptate: întrebat cum vor fi folosite tehnologiile IT, dat fiind că multe şcoli nu au computere conectate la internet, a zis că “informatica se poate învăţa şi pe telefon”. Asta e din seria “dacă n-au pîine, să mănînce cozonac”. Le dă şcoala elevilor cîte-un smartphone 4G? Aşa că, deocamdată, să vedem ce-o mai urma.”

Viitorul copiilor voştri s-a adoptat. Într-un plan-cadru – Mircea VASILESCU

EDUTOPIA

http://www.edutopia.org/practice/flexible-classrooms-providing-learning-environment-kids-need

„Nu sperați că veți scăpa de cărți”

„Și dacă, într-o zi, Internetul va dispărea?”

„Doi bibliofili de talie internațională, Jean-Claude Carrière, pasionat de prostie, și Umberto Eco, pasionat de minciună, propun un dialog despre locul cărții în istoria civilizației, chestionând cu precizie viitorul cărții în era informaticii, reliefând beneficiile/fisurile culturale produse de ultima mare invenție a secolului XX. Nu sperați că veți scăpa de cărți provoacă cititorul pagină după pagină; e suficient să amintim titlul unui capitol: „Aproape tot ce știm despre trecut a fost transmis de cretini, de imbecili sau de dușmani”. Odată cu apariția e-book-lui s-a instaurat o psihoză: obiectul-carte va fi înlocuit, iar Internetul se pregătește să amenințe din temelii structura culturii tradiționale. Umberto Eco este destul de categoric în ceea ce privește dispariția cărții: cartea este ca ciocanul, roata sau dalta; odată inventate, ele nu pot fi ameliorate semnificativ. Eco propune, în schimb, un alt joc de imaginație: poate că această formidabila invenție, Internetul, va fi la un moment dat scoasă din circuit. (Exemplul lui Eco trimite la cazul avionului Concorde: accidentul de la Gonesse, 2000, i-a fost fatal; se inventează un avion care traversează Atlanticul în trei ore, în loc de opt. Și, totuși, se renunță la el pe motiv că e prea costisitor.)”

prezentarea cărții:

http://www.thechronicle.ro/arts-culture/17723/

Carti

Carti

Fenomenologia minciunii, Constantin Cucoș

„Limbajul educațional permite o alunecare considerabilă spre ficțiune. Orice enunț cu privire la educație nu numai că descrie o realitate, dar construiește și prescrie ceea ce aceasta trebuie să devină în perspectivă. Saltul din real în ireal se face cu ajutorul cuvântului mincinos. Discursul normativ face loc, de obicei, voluntarismului și subiectivismului. Reperele valorice ale educației viitoare se pierd în spațiul nedeterminat al reveriei. De regulă, terminologia educațională suferă de o ambiguitate semantică și imprecizie referențială. Când se desenează obiectivele, cuvintele își dau concursul pentru a nega realitatea existentă și se pregătesc pentru a adula virtualitatea. Substanța limbii, în această încercare de trasare a proiectului, se rarefiază, mlădiindu-se în conformitate cu alura și valoarea țintei. Încă din faza conturării scopului, discursul însuși vine în întâmpinarea țintei chiar făcând-o în parte. Există o forță presupozițională a cuvintelor care se actualizează în orice proiect didactic. Cuvântul educativ este un cuvânt insinuos. Discursul pedagogic nu numai descrie sau prescrie, ci crede că și face efectiv ceea ce este doar în proiect.”

tot articolul:

Minciuna pedagogică (III)

Simpozionul național „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ”

Nevoia de a povesti şi cea de a înțelege sunt date umane fundamentale şi expresia lor cea mai adecvată rămâne lectura şi, implicit, cartea. Exercițiul atenției şi al răbdării, pe care trebuie să-l deprindă școala, este esențial pentru cultivarea capacității de discernământ şi găsirea unui ritm propriu în labirintul lumii. Acestea se formează, nu sunt date naturale ale individului, și avem convingerea că doar reconsiderarea modului în care este intermediată cultura în școală, prin lectură autentică, poate genera optimism, dincolo de orice intenții reformatoare.

Suntem bucuroși să vă anunțăm:

Casa Corpului Didactic Buzău vă invită la Simpozionul național „Prin lectură spre cultură”, care va avea loc vineri, 22 aprilie 2016, începând cu ora 10.00.

Detalii: Simpozion CCD Bz_2016;   afișul simpozionului: afis_7;

formularul de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/17YBEYtgqs65rnA-CT46VxYX7L4caCiVVwB36lx1xvdw/viewform

Opinii: „Copiii, literatura și creativitatea”

http://dilemaveche.ro/sectiune/zi-cultura/articol/nu-ne-crestem-cititorii-n-o-sa-i-avem-dialog-ioana-nicolaie

carti 2

Empatia profesorilor favorizează reușita școlară a elevilor

http://www.mieux-vivre-autrement.com/lempathie-des-professeurs-favorise-la-reussite-scolaire-des-eleves.htmlAE Baisoara 2010

Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.) – ANUNȚ DE LANSARE A APELULUI DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II / 2016

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

sursa http://www.afcn.ro

proiecte-culturale

OFERTA DE CURSURI AUTORIZATE ANC, CURSURI ACREDITATE MEC – INFO EDUCAȚIA IAȘI

CATALOG INFOEDUCATIA 2015-2016

FOLOW-UP